05 april 2022

I slutet av mars arrangerades Idea Jam. Ett annorlunda halvdagsseminarium för ca 100 mastersstudenter vid LiU. Lärarna hade beslutat sig för att testa CBL, en kreativ och gränsöverskridande pedagogisk modell som innebär att man lär sig genom att göra. Vilket visade sig vara lyckat, studenterna var överens om att det var en inspirerande och lustfylld eftermiddag.

lokal full med studenter som sitter i grupper och jobbar

Inne på Do Space i Linköping myllrar 100 studenter. De har precis fått i uppgift att välja ett av de 14 aktuella samhällsproblemen som Apotea och UtvecklingsKlustret Energi AB precis har pitchat.

Seminariet kallas för Idea Jam och ingår i kursen Innovativt entreprenörskap. I år har lärarna tagit ett nytt grepp för denna kurs, de har nämligen valt att satsa på den pedagogiska metoden som kallas CBL (Challenge-based learning) som går ut på att man lär sig genom att göra.

Ett problem behöver sin lösning

I ett litet rum sitter fem studenter på golvet, de har precis börjat spåna kring sitt case som handlar om hur ett e-apotek når en målgrupp som i vanliga fall inte brukar handla på nätet. De studerar Design och produktutveckling och Informationsteknologi.

En grupp studenter jobbar aktivt med en case, de sitter på golvetStina Bergholm, Madeleine Fahle, Elin Djurberg, Sara Abrahamsson, Magdalena Bohlin jobbar med uppgift till Apotea

”Det här är jättespännande, vi behöver sätta oss in i vilka som exkluderas – och varför”

”Ja de äldre, hur e-handlar de? Och vilka problem kan de stöta på just när det gäller att handla på apotek?”

”Och hur gör man om man lever ensam och inte är van att handla på internet… hur får man då tag på sin medicin?”

Tanken med IdeaJam är att studenterna ska välja ett ämne som låter spännande utan att fråga vad kompisen ska välja. Genom att arbeta i gränsöverskridande grupper skapas en speciell energi och studenterna får bra möjligheteter i sin problemlösning, eftersom de får input av nya människor med andra synvinklar och kunskaper än en själv.

Annorlunda – men lärorikt, bättre än en bok

I ett stort rum på andra våningen har de flesta studentgrupperna samlats och sorlet avslöjar att grupparbetena verkligen har tagit fart. En av grupperna pratar elförbrukning och funderar över hur man kan skapa bättre förutsättningar för att erbjuda en jämnare prissättning för konsumenterna.

”Det här är ett helt nytt sätt att jobba på för mig, det är ovant – men spontant och kreativt, helt annat än salsundervisningen på universitetet.”

”Det finns ingen bok och inget facit – men det här är bättre än en bok!”

En grupp studenter jobbar aktivt med uppgiftGeorge Shnouda, Adam Segerros, Fredrik Näslund, Daniel Ma, Anton Zackrisson jobbade med utmaning: Volatile Electricity Prices

Även i den här gruppen har man lyckats att skapa en bra mix av deltagare, de studerar Datateknik, Informationsteknologi, Industriell ekonomi och Design och produktutveckling.

”Det är en jättebra mix i vår grupp, vi har olika idéer och olika vinklar på lösningarna.”

”Det är ett ovant arbetssätt, det är inte så strukturerat. Men det är roligt! Vi har olika åsikter och det lär man sig också mycket av. Det är ju så här det kommer att vara att jobba sedan.”

I lokalerna finns även lärare från LiU och representanter från LiU:s samverkansavdelningen som kan stötta – samt Lead Linköping, som arbetar med att skapa och stötta företagsutveckling.

”Vi sitter här och löser problem och har roligt”

I ett annat hörn av det stora rummet sitter en grupp studenter som har kommit rätt långt i sitt arbete. Det har nu gått en timma, av två, den här gruppen har pratat om mediciner och hur de förpackas.

”Att arbeta så här praktiskt är väldigt intressant och givande, det känns som en exklusiv eftermiddag, mycket motiverande.”

”Det kändes jobbigt innan, men det är ett väldigt spännande arbetssätt, vi sitter ju med verkliga problem och försöker hitta en lösning.”

”Vi har kommit in i ett bra tänk, vi sitter här och löser problem och har väldigt roligt.”

”Att jobba så här ger så mycket mer än att få godkänt betyg i sin kurs.”

A grupp studenter sitter och jobbar tillsammansAlex Wahlgren, Jennifer Larsson, Yen Dinh, Fredrik Mohlin, Elsa Hansson jobbar med pichen till Apotea.

Gruppen har en bra mix mellan Industriell ekonomi, Mjukvaruteknik, Design och produktutveckling och Informationsteknologi.

”All tänker och bidrar ur sitt perspektiv, vi är kunniga inom olika ämnen och har olika tänk – jättebra!”

Värdefullt att blanda flera nationaliteter och kulturer

Det är inte enbart olika inriktningar som blandas utan även flera nationaliteter. Vissa är med på länk från sina hemländer, medan andra är utbytesstudenter vid LiU som deltar på plats.

I en grupp samarbetar fem studenter från Indien, Pakistan, Rumänien och Thailand – de försöker lösa hur elen ska räcka till, speciellt med tanke på att allt fler skaffar elbilar.

En grupp studenter sitter på golvet och jobbarSatti Sai Giridhar Kumar Reddy, Natthapol Kittitadachaikul, Fahad Zareen Khan, Abhay Koya Valappil, Bogdan Radu Racsi jobbar med utmaning från Utvecklings klustret Energi AB.

”Ett helt nytt arbetssätt, som är intressant och levande. Vi har fått ett bra flöde av kreativitet och vi tänker fritt på ett avslappnat sätt.”

”Vi tänker utanför boxen och det känns nytt och annorlunda. I vår grupp har vi så många inspel från olika länder och kulturer, vilket ger många nya perspektiv i problemlösningen.”

”Problem får olika dimensioner beroende på i vilket land man befinner sig, tänk dig alla elbilar i städer med 3 miljoner invånare – här behövs verkligen nya innovativa lösningar.

”Det här sättet att studera har gett mig många bra erfarenheter, vi lär oss att kommunicera på ett helt nytt sätt och dessutom har vi väldigt roligt!

Dagen avslutas med att alla grupper ska pitcha sina idéer. En representant per grupp berättar säljande på engelska om sin idé inför resten av deltagarna. Grupperna ska nu fortsätta med sina idéer för att presentera dem i maj, när kursen slutar.

UKEAB ger tips

UKEAB delar gärna med sig av sina utmaningar

Oliver Cedenheim och Lukas Wärend Rylander från utvecklingsklustret Energi AB (UKEAB) presenterade 10 av de 14 problemen som studenterna fick ta tag i under Idea Jam. UKEAB är ett Linköpingsbolag som ägs av 5 regionala energibolag, där ett av dem är Tekniska Verken i Linköping.

UKEAB jobbar med att få in nya idéer på marknaden för att anpassa och utveckla energisystemet efter samhällets behov. Allt händer väldigt snabbt och det finns många problem att lösa – eller om man så vill – utmaningar och möjligheter.

Oliver Cedenheim och Lukas Wärend Rylander som deltog vid Idea Jam är två av fem anställda vid UKEAB. Båda två har pluggat vid LiU och lämnade universitetet för 5 år sedan och dom tyckte att det var roligt att kunna vara med under eftermiddagen på DoSpace.

Två män sitter på en soffaOliver Cedenheim och Lukas Wärend Rylander från Utvecklings klustret Energi AB

- Det är mycket givande med grupparbeten under studierna, speciellt när de är kopplade till verkliga problem, säger Oliver.

- Ja, att jobba i grupp gör att det är enklare att tänka nytt, man lär av varandra och utvecklas, säger Lukas.

De båda tycker att det är givande att vara med under Idea Jam och är genomgående positiva till den här typen av pedagogik. Men de vill gärna skicka med till studenterna att även det som händer utanför undervisningen är viktigt!

- Mitt råd är att förutom att läsa så många relevanta kurser som möjligt, så hinn även med det som händer runt omkring! Studentlivet är viktigt, man träffar många bra människor och man lär sig att knyta kontakter och hur man fungerar som person i olika sammanhang, säger Lukas.

- Ja verkligen, fyller Oliver i. Att engagera sig i studentlivet är viktigt. Att träffa olika människor formar en som person, man får en bredd och blir bra på att sätta sig in i olika sammanhang. Och när det gäller kurserna – välj inte det du tror är rätt, välj det som är kul!

De ser fram emot att få höra vad studentgrupperna kommer att redovisa i maj när den här kursen är slut. Och kanske, något av förslagen kan leda till ett kommande ex-jobb?

- Vi är öppna för kommande samarbeten, absolut! Som student är arbetslivserfarenhet viktigt och det känns kul om vi har möjlighet att stötta i det, avslutar Lukas.

Så tyckte kursansvarig om IdeaJam

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.