Civilingenjörsprogram i elektronikdesign, 300 hp

Elektronik finns i allt från datorer, musikinstrument, smarta telefoner och gräsklipparrobotar till bilar, satelliter och solkraftverk. Ett modernt samhälle är omöjligt utan elektronik och som elektronikingenjör kan du bidra med kunskap inom en rad branscher.

Civilingenjör i elektronikdesign

HT 2019, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i elektronikdesign

HT 2020, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Överallt omkring oss finns elektronik som hjälper dig att kommunicera, spara energi och styra teknik. Utvecklingen inom elektronikområdet går mot många nya spännande applikationer, som exempelvis intelligenta trådlösa nätverk, medicinska tillämpningar där biologi möter elektronik, och elektronik som trycks direkt på papper och plast. Självständiga, kreativt skapande elektronikingenjörer står bakom många tekniska innovationer. Många av dagens prylar är ett resultat av deras nytänkande.

Under utbildningen

Grunden läggs med kurser i kretsteori, analog och digital elektronik, mikrodatorer, reglerteknik och radioelektronik. Du läser också matematik, fysik, programmering och projektledning. Du arbetar i grupp, designar och tillverkar egna prototyper, allt från enskilda kretsar till att utveckla radiolösningar, robotar och andra komplexa system. Du väljer i stor utsträckning själv vad du vill arbeta med under projekten.

I årskurs fyra och fem finns en mängd valbara kurser och du blir nu mer specialiserad.  Exempel på rekommenderade inriktningar/spår är:

  • Trådlösa system/Wireless systems
    Här ingår design av avancerade elektroniksystem med fokus på tillämpningar inom (trådlös) kommunikationselektronik. Särskild specialisering sker inom design av analog och analog/digital elektronik i RF-området. Ett mindre fokus i spåret ligger även på signalbehandling för digital kommunikation samt systemkonstruktion med hjälp av CAD.
  • Organisk elektronik och energisystem/Emerging electronics
    En ökande andel av elektroniken kommer i framtiden att realiseras med hjälp av organiska material, t.ex. elektriskt ledande och halvledande plaster. Detta möjliggör tryckbar elektronik, flexibel elektronik, nya typer av sensorer samt elektronik som kan interagera med levande celler (t.ex. människokroppen). I takt med omställningen till förnybara energikällor kommer även solceller att bli av ökad betydelse, och utveckligen mot fler elmotorer och tillhörande batterier ställer allt högre krav på effektiv styrning av stora elektriska laster. Spåret ger dig en bra grund inom de här framväxande områdena.

Utbildningens utformning och studiemiljö skapar en stor sammanhållning mellan årskurserna. Varje år arrangeras arbetsmarknadsdagar med företagsbesök där många studenter erbjuds sommarjobb inom elektronikbranschen. Genom gästföreläsningar och studiebesök ute på företag får du inblick i ditt kommande arbetsliv. Utbildningen ger både en civilingenjörsexamen och en masterexamen.

Efter utbildningen

Civilingenjörens förmåga att ta till sig ny kunskap, kreativt lösa problem och förstå sammanhang är uppskattad och efterfrågad av näringslivet. Efter utbildningen kan du arbeta med utmanande frågeställningar som projektledare, elektronikutvecklare, utbildare eller konsult. Du kan arbeta i små och stora företag, på universitet eller forskningsinstitut, i Sverige eller utomlands.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Examensarbete: Skadeförebyggande sensorsula för hästar
Visa/dölj innehåll

Elin Wollert och Sandra Pantzare konstruerade en trådlös sensorsula för hästar. Deras projekt visar hur användbara elektronikdesignstudenternas kunskaper inom både hård- och mjukvara är i praktiken. Se filmen och läs även artikeln nedan!

Så är det att läsa elektronik
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll