15 januari 2021

Tre studenter som till vardags pluggar Civilingenjörsprogrammet i elektronikdesign deltar i senaste upplagan av Norrköping Light Festival med installationen Outside the Box som är en evighetsspegel i tre dimensioner.

Tre unga män sitter inuti ett konstverk av speglar och neonljus
Theofil Eriksson Petrovski, Samuel Jenerberg  och Albin Lejåker med sitt konstverk Outside the Box
Elektronikdesignstudenterna Theofil Eriksson Petrovski, Samuel Jenerberg och Albin Lejåker har kommit olika långt i sin utbildning, men den goda sammanhållningen på programmet och deras gemensamma intresse för ljus ledde till att de satte samman sin projektgrupp.

En klassisk, tvådimensionell, evighetsspegel använder två eller fler parallella speglar för att skapa effekten av en serie mindre och mindre reflektioner som verkar avta till oändligheten. Här har man nu byggt en nästan tre meter hög, tredimensionell variant. 

– Outside the Box symboliserar den förmåga att tänka utanför de normala ramarna som vi LiU-studenter är kända för och tränas i. När man tittar på, eller rent av in i, konstverket känns det mycket större än vad det egentligen är. Effekten är i grund och botten samma effekt som i en vanlig evighetsspegel med två motstående speglar, där en "tunnel" av ljus bildas. Skillnaden är att istället för en tunnel som går rakt bakåt bildas här en rymd som fylls ut i alla riktningar av former identiska med konstverkets form. Oavsett hur man beskådar konstverket kommer denna rymd att förbli synlig och om man rör sig runt konstverket ger det känslan av ett hål i verkligheten, säger Samuel Jenerberg

Norrköping Light Festival är en inspiration för många Norrköpingsbor, inte minst för studenter.

– Jag tror att det finns många studenter, särskilt bland de som läser elektronikdesign, som efter att de upplevt Norrköping Light Festival för första gången tänkt att det vore häftigt att vara med, säger Samuel Jenerberg.

– Idén för själva installationen har funnits i någon form redan innan Norrköping Light Festival, dock inte i exakt denna form och skala. Jag hade sedan omkring två år tillbaka velat bygga en tredimensionell evighetsspegel men hade aldrig trott att man kunde få möjligheten att bygga något så stort som också skulle vara en del av Norrköping Light Festival, säger Albin Lejåker.
 
De tre studenterna säger att de i projektet kunnat dra nytta av mycket av det de lärt sig under sin utbildning, allt från generella elektronikkunskaper till programmering och mekanik. Något de säger sig ha haft genomgående nytta av är den projektvana och erfarenhet av att arbeta i grupp som de har med sig från alla olika projekt som är del i utbildningen.

Projektgruppen tycker att det har varit väldigt lärorikt och kul att jobba med installationen och vill gärna rekommendera andra studenter att vara med på Norrköping Light Festival i framtiden.

– Absolut! Vi har alla haft kul och lärt oss mycket från projektet, där en hel del är sådant vi kommer ha användning av i både fortsatt utbildning och i arbetslivet. Vi hoppas att det här projektet både ökar synligheten för studenterna vid Campus Norrköping och att det samtidigt inspirerar studenterna och visar att det är möjligt att få vara med på något stort, även om man "bara" är en student! avslutar Samuel Jenerberg.

Outside the Box har kommit till i samarbete med Sektionen för Elektronikdesign, Norrköping Science Park och Norrköpings kommun och finns att beskåda utanför Campus Norrköpings sidoentré till Kåkenhus på Kungsgatan/Skvallertorget. Norrköping Light Festival pågår till och med söndag 31 januari 2021.
 

Tekniska fakta om Outside the Box

Konstverket är en cirka 2,5 meter hög rombisk dodekaeder vars polykarbonatsidor är belagda med spegelfilm. Dodekaedern har ett inre skelett av stål, yttre täckplåtar av aluminium och hålls samman av över 500 skruvar. Den står i en träbas på en av sina spetsar och samtliga 24 kanter har på insidan försetts med varsin adresserbar LED-slinga i aluminiumprofil. Dessa är sedan sammankopplade i fyra grupper om sex slingor vardera, som styrs av en mikrokontroller. Ett kretskort och en uppsättning kontakter möjliggör enkel sammankoppling av mikrokontroller, LED-slingor och strömförsörjning. 

Läs mer om utbildningen Civilingenjör i elektronikdesign

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.