På programmet Medieteknik lär du dig arbeta med tekniken som ligger bakom medier, från film och spel till nyhetsflöden och sociala plattformar, och att utveckla och anpassa dessa för användaren. Tidigare studenter har blivit uppmärksammade bland annat för specialeffekter i Hollywoodfilmer, virtuella möbler för IKEA och framgångsrika spel.

Civilingenjör i medieteknik

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Civilingenjör i medieteknik

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Inte öppen för anmälan

Information i alla dess former spelar en allt vikti­gare roll i det moderna samhället där helt nya medier växer fram. Gränsen mellan webbsidor, desktop och mobilappar suddas ut och med datorgrafik och visualisering simuleras och animeras komplicerade förlopp som ger specialeffekter i film, spel, flygsimulatorer och till och med i utbildningsverktyg för kirurger. Virtuell och förstärkt verklighet, även kallad XR, går från fantasi till skarpa tillämpningar inom allt från industrin till sjukvården. Med kreativitet och teknisk kompetens kan du arbeta med den nya generationens medier.

Vid Linköpings universitet pågår det ständigt forskning inom visuell informationsteknik och vid Norrköpings stolthet, Visualiseringscenter C, samlas framstående forskare från hela världen. Den forskningen kommer du att märka i de kurser du läser på programmet.

Balans mellan teknik och kreativitet

Medieteknik är en utbildning med tyngdpunkt på teknik, där basen är en gedigen grund i matematik, fysik, programmering och informationsteknik. Samtidigt får du breda kunskaper om utformning och utveckling av digitala medier, 3D-grafik, grafisk teknik, projektledning samt interaktion mellan människa och teknik. Genom projekt utvecklar du förmågan att kommunicera effektivt och du får ofta chansen att arbeta kreativt och anpassa ditt arbete utifrån eget intresse. Under utbildningens senare del specialiserar du dig genom att välja mellan kurser inom en mängd olika medietekniska områden såsom visualisering, VR, spel, artificiell intelligens, bild och ljud. Det finns även möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Bred och varierad arbetsmarknad

Efter utbildningen står du inför en bred och varierad arbetsmarknad – både nationellt och internationellt. Tidigare studenter arbetar till exempel med specialeffekter i Hollywoodfilmer, 3D-visualisering av röntgenbilder, virtuella möbler till IKEA-katalogen, datorspelsutveckling och bildbehandling och bildanalys vid brottsbekämpning. Det finns också goda möjligheter att efter examen forska inom något favoritområde.

Röster om utbildningen

”Jag har alltid känt att jag kommer framåt”

Studenten Anna Furugård berättar varför om hon valde civilingenjörsprogrammet i medieteknik, hur det är att plugga i Norrköping och vad hon vill jobba med efter examen.

Jenny vill kombinera matte och design

Hur är det att läsa medieteknik vid LiU, och hur skiljer sig programmet från andra ingenjörsutbildningar? Studenten Jenny Rudemo berättar.

Karriär och framtid

Medieteknik kombinerar teknisk problemlösning med kreativt skapande och täcker all teknik som behövs för att producera, publicera och distribuera digital media. Medieteknik innefattar både klassiska och digitala medier och som medietekniker kommer du förmodligen att specialisera dig, till exempel mot:

 • visualisering – utveckla avancerade tekniker och metoder för att visuellt tydliggöra komplexa förlopp eller processer
 • 3D- och datorgrafik – utveckla tekniker för att generera bilder för specialeffekter, virtuella miljöer och datorspel
 • publicering – arbeta med tekniken bakom tryckt och elektronisk information för olika webbstandarder eller med tekniker för digitalt tryck
 • ljud- och bildteknik – utveckla metoder för objektigenkänning eller bildbaserad 3D-modellering, artificiellt skapade ljud eller bilder, eller ljud i användargränssnitt, och
 • artificiell intelligens och maskininlärning – arbeta med AI i spelmekanik, interaktiva medier, videoanalys eller nyhetsproduktion.

Arbetsuppgifter

Som civilingenjör i medieteknik kommer du kunna arbeta på många olika nivåer, från att gräva ned sig i den matematiska grunden för komplexa specialeffekter i spel eller film till att projektleda och guida andra. Exempel på titlar som du kan få är:

 • FX Technical director, ansvarig för att utveckla tekniken som används för att skapa film och spel, algoritmer och modeller för komplexa specialeffekter, till exempel realistiskt hår eller partikeleffekter.
 • Grafikprogrammerare, utveckla effektiva algoritmer för att generera avancerad grafik.
 • Webbutvecklare, utveckla funktioner och standarder för webb och nätverkskommunikation.
 • Systemutvecklare, skapa nya metoder och processer för att bearbeta ljud, bilder eller text.
 • Technical artist, vara länken mellan programmering och produktion, bestämma vilka utvecklingsverktyg som behövs och programmera de funktioner som behövs i projektet.
 • Projektledare, koordinera och leda animatörer och specialeffektstekniker inom film eller spel.

Spännande jobb inom många branscher

Det råder stor efterfrågan på civilingenjörer inom medieteknik. Ämnesområdet har växt snabbt och efterfrågan på skickliga medietekniker är stor inom alla branscher, gamla som nya. Du kommer därför att ha stor chans att jobba och utvecklas inom det område som du är intresserad av. Överlag råder det brist på ingenjörer inom data/IT så arbetsmarknaden är mycket bra för alla som tagit examen från den här typen av utbildningsprogram.

Tidigare studenter

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Plugga i Norrköping och hitta boende med bostadsgaranti

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program