Civilingenjörsprogram i medieteknik, 300 hp

Medieteknik-studenter i Norrköping jobbar med 3D, januari 2018

Medieteknikområdet handlar om tekniken bakom medierna och om att omvandla informationsflöden så att de passar våra sinnen. Våra tidigare studenter gör idag allt från specialeffekter i Hollywoodfilmer till virtuella möbler för IKEA till spelutveckling.

Civilingenjör i medieteknik

HT 2019, Helfart, Norrköping

Civilingenjör i medieteknik

HT 2020, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Information i alla dess former spelar en allt vikti­gare roll i det moderna samhället där helt nya medier växer fram. Med datorgrafik och visualisering simuleras och animeras komplicerade förlopp som ger specialeffekter i film, spel, flygsimulatorer och till och med i utbildningsverktyg för kirurger. Virtual reality går från fantasi till verklighet inom allt från industri till sjukhusmiljö. Med kreativitet och teknisk kompetens kan du arbeta med den nya generationens medier.

Vid Linköpings universitet pågår det ständigt forskning inom visuell informationsteknik och vid Norrköpings stolthet, Visualiseringscenter C, samlas framstående forskare från hela världen. Den forskningen kommer du att märka av i flera av de kurser som du läser på det här programmet.

Att kommunicera effektivt

Medieteknik är en utbildning med tyngdpunkt på teknik, där basen är en gedigen grund i matematik, fysik, programmering och informationsteknik. Du får spetskompetens inom områden som 3D-datorgrafik, information och vetenskaplig visualisering, avancerad kamerateknik och VR-teknik. Samtidigt får du breda kunskaper om utformning och utveckling av digitala medier, grafisk teknik, projektledning samt interaktion mellan människa och teknik. Genom muntliga och skriftliga projektredovisningar utvecklar du förmågan att kommunicera effektivt. Under utbildningens senare del specialiserar du dig genom att välja kurser efter intresse. De valfria kurserna är upplagda för specialiseringar av medieteknik, som publicering, visualisering, video, spel och ljud. Det finns även möjlighet att studera utomlands vid något av universitetets partneruniversitet.

En bransch i ständig förändring

Efter utbildningen står du inför en bred och varierad arbetsmarknad – medietekniker från Linköpings universitet arbetar till exempel med specialeffekter i Hollywoodfilmer, 3D-visualisering av röntgenbilder, virtuella möbler till IKEA-katalogen, datorspelsutveckling och med garanterad färgkvalitet i trycksaker. Det finns också goda möjligheter att efter examen forska inom något favoritområde.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Flera specialistmöjligheter

Medieteknik kombinerar teknisk problemlösning med kreativt skapande och täcker all teknik som behövs för att producera, publicera och distribuera digital media. Medieteknik innefattar både klassiska och digitala medier och som medietekniker kommer du förmodligen att specialisera dig, till exempel mot:

  • Visualisering, där du utvecklar avancerade tekniker och metoder för att visuellt tydliggöra komplexa förlopp eller processer.
  • Datorgrafik, där du utvecklar tekniker för att generera bilder för specialeffekter, virtuella miljöer och datorspel.
  • Publicering, där du arbetar med tekniken bakom tryckt och elektronisk information, till exempel med olika webbstandarder eller med tekniker för digitalt tryck.
  • Bildbehandling, där du utvecklar metoder för att utvinna information ur bilder, exempelvis objektigenkänning eller bildbaserad 3D-modellering.

Arbetsuppgifter

Som civilingenjör i medieteknik kommer du att jobba med att utveckla tekniken och metoderna som används för att skapa och publicera digital information. Du kan till exempel jobba som:

  • FX Technical director, där du är ansvarig för att utveckla tekniken som används för att skapa film och spel, där du bygger algoritmer och modeller för komplexa specialeffekter, till exempel realistiskt hår eller partikeleffekter.
  • Grafikprogrammerare, där du utvecklar effektiva algoritmer för att generera avancerad grafik.
  • Webbutvecklare, där du utvecklar funktioner och standarder för webb och nätverkskommunikation.
  • Systemutvecklare, där du skapar nya metoder och processer för att bearbeta ljud, bilder eller text.
  • Technical artist, där du är länken mellan programmering och produktion, bestämmer vilka utvecklingsverktyg som behövs och programmerar de funktioner som behövs i projektet.
  • Projektledare, där du exempelvis koordinerar och leder animatörer och specialeffektstekniker inom film eller spel.

Arbetsmarknad

Det råder stor brist på civilingenjörer inom medieteknik. Ämnesområdet har växt snabbt och efterfrågan på skickliga medietekniker är stor inom alla branscher, gamla som nya. Du kommer därför att ha stor chans att jobba och utvecklas inom det område som du är intresserad av.

Över lag råder det brist på ingenjörer inom data/IT så arbetsmarknaden är mycket bra för alla som tagit examen från den här typen av utbildningsprogram.

Tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll