Civilingenjörsprogram i medieteknik

300 hp
Medieteknikområdet handlar om tekniken bakom medierna och om att omvandla informationsflöden så att de passar våra sinnen. Våra tidigare studenter jobbar med bland annat specialeffekter i Hollywoodfilmer, virtuella möbler för IKEA och spelutveckling.

Civilingenjör i medieteknik

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Civilingenjör i medieteknik

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Inte öppen för anmälan

Information i alla dess former spelar en allt vikti­gare roll i det moderna samhället där helt nya medier växer fram. Med datorgrafik och visualisering simuleras och animeras komplicerade förlopp som ger specialeffekter i film, spel, flygsimulatorer och till och med i utbildningsverktyg för kirurger. Virtuell och förstärkt verklighet går från fantasi till skarpa tillämpningar inom allt från industrin till sjukvården. Med kreativitet och teknisk kompetens kan du arbeta med den nya generationens medier.

Vid Linköpings universitet pågår det ständigt forskning inom visuell informationsteknik och vid Norrköpings stolthet, Visualiseringscenter C, samlas framstående forskare från hela världen. Den forskningen kommer du att märka av i flera av de kurser som du läser på det här programmet.

Att kommunicera effektivt

Medieteknik är en utbildning med tyngdpunkt på teknik, där basen är en gedigen grund i matematik, fysik, programmering och informationsteknik. Du får spetskompetens inom områden som 3D-datorgrafik, information och vetenskaplig visualisering, bildbehandling och bildanalys. Samtidigt får du breda kunskaper om utformning och utveckling av digitala medier, grafisk teknik, projektledning samt interaktion mellan människa och teknik. Genom muntliga och skriftliga projektredovisningar utvecklar du förmågan att kommunicera effektivt. Under utbildningens senare del specialiserar du dig genom att välja kurser efter intresse. De valfria kurserna är upplagda för specialiseringar av medieteknik, som publicering, visualisering, video, spel och ljud. Det finns även möjlighet att studera utomlands vid något av universitetets partneruniversitet.

En bransch i ständig förändring

Efter utbildningen står du inför en bred och varierad arbetsmarknad – medietekniker från Linköpings universitet arbetar till exempel med specialeffekter i Hollywoodfilmer, 3D-visualisering av röntgenbilder, virtuella möbler till IKEA-katalogen, datorspelsutveckling och bildbehandling och bildanalys vid brottsbekämpning. Det finns också goda möjligheter att efter examen forska inom något favoritområde.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Röster om utbildningen

Civilingenjör i medieteknik - teknik och kreativitet

Fjärdeårsstudenterna Julia Johnstone och Henry Ljung berättar om programmet, vad du kan jobba med efter examen, och studentlivet i Norrköping. I videon kan du också se exempel på 3D-filmer och projekt som studenterna jobbat med. 

”Jag har alltid känt att jag kommer framåt”

Studenten Anna Furugård berättar varför om hon valde civilingenjörsprogrammet i medieteknik, hur det är att plugga i Norrköping och vad hon vill jobba med efter examen.

Jenny vill kombinera matte och design

Hur är det att läsa medieteknik vid LiU, och hur skiljer sig programmet från andra ingenjörsutbildningar? Studenten Jenny Rudemo berättar.

Karriär och framtid

Medieteknik kombinerar teknisk problemlösning med kreativt skapande och täcker all teknik som behövs för att producera, publicera och distribuera digital media. Medieteknik innefattar både klassiska och digitala medier och som medietekniker kommer du förmodligen att specialisera dig, till exempel mot:

  • Visualisering, utveckla avancerade tekniker och metoder för att visuellt tydliggöra komplexa förlopp eller processer.
  • Datorgrafik, utveckla tekniker för att generera bilder för specialeffekter, virtuella miljöer och datorspel.
  • Publicering, arbeta med tekniken bakom tryckt och elektronisk information för olika webbstandarder eller med tekniker för digitalt tryck.
  • Bildbehandling, utveckla metoder för att utvinna information ur bilder, exempelvis objektigenkänning eller bildbaserad 3D-modellering.

Arbetsuppgifter

Som civilingenjör i medieteknik kommer du att jobba med att utveckla tekniken och metoderna som används för att skapa och publicera digital information.

  • FX Technical director, ansvarig för att utveckla tekniken som används för att skapa film och spel, bygga algoritmer och modeller för komplexa specialeffekter, till exempel realistiskt hår eller partikeleffekter.
  • Grafikprogrammerare, utveckla effektiva algoritmer för att generera avancerad grafik.
  • Webbutvecklare, utveckla funktioner och standarder för webb och nätverkskommunikation.
  • Systemutvecklare, skapa nya metoder och processer för att bearbeta ljud, bilder eller text.
  • Technical artist, vara länken mellan programmering och produktion, bestämma vilka utvecklingsverktyg som behövs och programmera de funktioner som behövs i projektet.
  • Projektledare, koordinera och leda animatörer och specialeffektstekniker inom film eller spel.

Arbetsmarknad

Det råder stor brist på civilingenjörer inom medieteknik. Ämnesområdet har växt snabbt och efterfrågan på skickliga medietekniker är stor inom alla branscher, gamla som nya. Du kommer därför att ha stor chans att jobba och utvecklas inom det område som du är intresserad av. Överlag råder det brist på ingenjörer inom data/IT så arbetsmarknaden är mycket bra för alla som tagit examen från den här typen av utbildningsprogram.

Tidigare studenter

Artiklar

Studentlivet

Campus Norrköping

Utlandsstudier