09 februari 2021

Utbildningen Kultur, samhälle och mediegestaltning blir från hösten 2021 Kommunikation, samhälle och medieproduktion (KSM). Namnbytet speglar en förändring av det populära treåriga kandidatprogrammet. Det får en tydligare inriktning mot kommunikation och anpassas till ett medielandskap som förändrats drastiskt de senaste åren.

Två studenter vid kontrollbordet i en ljudstudio. På KSM-programmet finns möjlighet att lära sig producera podcasts. Sofia Bel Habib och Carolin Sköld vid kontrollbordet under inspelning av podcasten Tack för dialekten. Henrik Perala

Sociala medier, poddar, webb, utställningar, event, radio och TV - dagens medielandskap är mångfacetterat och föränderligt. Idag behövs du som har kunskap om och kan arbeta på tvären med olika medier. Med start hösten 2021 stärks därför kandidatutbildningen KSM:s fokus på kommunikation och produktion för olika medieplattformar. 

– Programmet har uppdaterats kontinuerligt under åren, men i och med de stora förändringar medielandskapet sett och ser så var det dags för ett helhetsgrepp. Vi har anpassat programmet utifrån vad våra studenter vill och behöver ha ut av sin utbildning, var de hamnar efter utbildningen och vilken kompetens arbetsmarknaden efterfrågar, säger Ingemar Grandin, tidigare programansvarig.

Berättandet centralt

Kärnan i programmet är fortfarande densamma - innehållsproduktionen. Utbildningen ger studenterna både teoretiska och praktiska kunskaper i att producera innehåll för olika medier och plattformar – allt ifrån poddar, film och sociala medier till radio, TV, utställningar och event.

– Teori och praktik går hela tiden hand i hand. Studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper i produktioner. Den här innehållsdrivna produktionen är unik för programmet – vi utgår hela tiden från vad det är som ska berättas och hur det kan kommuniceras, säger Gary Svensson, ny programansvarig för KSM.

Att förstå samhället

Vad som också är en utmärkande är de samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiven. Oavsett vad man vill arbeta med efter utbildningen så behövs verktygen för att kunna undersöka, analysera och förstå samhället.

–  Hur ser samhällsfenomen, problem och trender ut idag? Hur förstår man dem? Och hur kan de belysas och kommuniceras? Den kunskapen behövs för att kunna utveckla ett innehåll, väcka engagemang och bidra till samhällsdiskussionen, säger Gary Svensson.

Programmet är brett och öppnar upp för att arbeta med kommunikation och innehållsproduktion inom olika områden och verksamheter. Tidigare studenter arbetar exempelvis med kommunikation, information och marknadsföring, som journalister, med medieproduktion, på museer och som projektledare.

Utveckla det egna intresset

KSM är en utbildning för den som är intresserad av samhället och av att uttrycka sig, menar Ingemar Grandin.

–  Det riktar sig till den som vill belysa och kommunicera samhällsfenomen. Utbildningen ger också utrymme till att utveckla det egna intresset. Brinner du för någonting, vad som helst, så ger KSM verktygen att kommunicera det.

Ansökan till utbildningen öppnar den 15 mars.

Namnbytet gäller från hösten 2021 och berör inte befintliga studenter på programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning.

Läs mer om Kommunikation, samhälle och medieproduktion

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.