LiU har skapat förutsättningar för att forskare som tvingas fly för sina liv fortsatt ska kunna utöva sin forskning. Med externt stöd kan vi erbjuda skydd och en period av anställningstrygghet.

bild på kvinna vid jordglob. Karin Gibson.  Foto: Ulrik Svedin. 

LiU värnar om akademisk frihet och har arbetat fram en process för att kunna ta emot hotade forskare på flykt från länder där det föreligger ett hot. Behovet är just nu störst i Ukraina och Afghanistan. Den stora utmaningen är att tjänster, som skapas utanför ordinarie anställningsordning inte självklart får anslag. Med finansiellt stöd så kan LiU, så långt det går inom ramen för vår verksamhet, säkerställa en period av anställning och även ombesörja för annat samhälleligt stöd.

– Om vi agerar med gemensamma krafter för att samla ihop de ekonomiska resurserna så kan vi relativt snabbt skapa en trygg plats för en eller kanske fler forskare som just nu är på flykt. De bidrar inte bara till forskningen, det förändrar verkligen människors liv, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU.

Utöver det stora humanitära värdet av att erbjuda skydd och anställningstrygghet så kan en anställning hos LiU, med de möjligheter till forskning, kontakter och publiceringar som det innebär, hjälpa en forskares framtida yrkesliv. Det bidrar också till att värna om den akademiska friheten, som är viktig i en demokrati. Det kan i förlängningen även leda till återuppbyggnad av det utsatta landet i kris. 

Starkt stöd från Scholars at Risk (SAR) 

Varje år får hundratals forskare på flykt hjälp att fortsätta utöva sin forskning vid olika lärosäten världen över från det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR). LiU är medlem i SAR-nätverket och har därmed stora möjligheter till att erhålla medfinansiering från Riksbankens Jubileumsfond, Formas och SIDA. Det innebär att SAR kan bidra till medfinansiering upp till 70%. De hjälper även till med handläggning, skyndar på processen och ser till att matcha forskare inom discipliner som lärosäten världen över kan ta emot. SAR-nätverket består av 500 universitet i världen och finns i 40 länder.

Två forskare klara för anställning

Karin Gibson som jobbar med internationalisering vid LiU är kontaktperson till SAR, tillika ansvarig för mottagandet av forskare på flykt, tror att medlemskapet i SAR kan spela en viktig roll framöver. Hon berättar att flera av LiU:s institutioner är intresserade av att ta emot utsatta forskare och en av institutionerna har kommit långt i processen.

- Vi har precis löst finansiering för att ta emot två forskare från Afghanistan och arbetar nu med olika praktiska frågor för att de ska kunna komma på plats. Deras profiler kommer att passa bra in i verksamheten. Det blir vårt pilotfall och vi hoppas verkligen på att fortsatt kunna ta emot flera forskare, säger Karin Gibson.

Ditt stöd gör skillnad

Vill du bidra till att erbjuda fristad och trygga en anställning för en forskare på flykt?  Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till, eller bidra direkt via bankgiro. Alla bidrag välkomnas, oavsett storlek. När vi samlat in den summa som krävs för en anställning så hjälper SAR-nätverket till med handläggning och skyndar på processen för att matcha rätt forskare inom de discipliner som LiU kan ta emot.

Swish: 1233332905
BG: 743 - 8799

Märk din gåva med "Forskare på flykt” och maila dina kontaktuppgifter (namn, mail, tel) i samband med din insättning till liudonation@liu.se Då har vi möjlighet att tacka för din gåva samt prata om hur gåvan förvaltas etc. 

 

Relaterat innehåll

Kontakt