Valet och politiken - valåret 2022

CKS seminarieserie hösten 2022

Foto Marcus Lundstedt

Höstens seminarieserie kommer att lyfta frågor om valet och politiken ur flera olika perspektiv. Våra föreläsare tar bland annat upp valet ur ett lokalt respektive nationellt perspektiv och tittar på mönster i röstning och valdeltagande. Hur skiljer sig till exempel invånares röstbeteende i städer jämfört med på landsbygden?

I höst återgår vi till viss del till att ses fysiskt. Det första seminarietillfället blir i Linköping, med Linköpings kommun som värd. De två följande seminarierna sänds digitalt. 

Boka redan nu in höstens datum; den 13 oktober, 16 november och 15 december. Föreläsarna presenteras efter sommaren.