CKS seminarieserie hösten 2022

Foto Plattform

Höstens seminarieserie kommer att lyfta frågor om valet och politiken ur flera olika perspektiv. Våra föreläsare tar bland annat upp valet ur ett lokalt respektive nationellt perspektiv och tittar på mönster i röstning och valdeltagande. Hur skiljer sig till exempel invånares röstbeteende i städer jämfört med på landsbygden?

I höst återgår vi till viss del till att ses fysiskt. Det första seminarietillfället blir i Linköping, med Linköpings kommun som värd. De två följande seminarierna sänds digitalt.  

Program

Torsdag 13 oktober
Deltagande i den lokala demokratin

 

Föreläsare: Richard Öhrvall, biträdande universitetslektor i statsvetenskap på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS vid Linköpings universitet. 

Om seminariet: Den lokala demokratin bygger på deltagande från kommunens invånare. Det deltagandet kan ta sig olika uttryck. Vissa går med i politiska partier och kandiderar i val, medan andra nöjer sig med att rösta och ytterligare andra inte deltar alls. Richard Öhrvall, CKS, beskriver hur olika former av demokratiskt deltagande påverkar den lokala demokratin och hur deltagandet ser ut i olika befolkningsgrupper och i olika områden, med utgångspunkt bland annat i färsk statistik avseende 2022 års val.

Tid: Torsdag den 13 oktober  kl. 13.30 - 16.00

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Linköpings stadshus.

 
Anmäl dig här

Sista anmälningsdag 29 september

Onsdag 16 november
Snabbtänkt - reflektioner från valet 2022

 

Föreläsare: Niklas Bolin, docent i statsvetenskap och Kajsa Falasca, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Båda är verksamma vid Mittuniversitet och är också redaktörer för Snabbtänkt.

Om seminariet: 99 forskare från olika universitet och organisationer är med och bidrar med reflektioner över årets val och valrörelse i ett unikt forskningssamarbete. Här möter vi tre av redaktörerna för Snabbtänkt som berättar om experternas analyser av valet. Ett ämne som kommer att lyftas på seminariet handlar om valkampanjerna i media. 

Tid: Onsdag den 16 november kl. 13.30 - 15.00

Plats: Digitalt via Zoom.

Anmäl dig här 

Torsdag 15 december
Orons politik

 

Föreläsare: Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Om seminariet: Vilka samhällsfrågor oroar sig Sveriges befolkning för och vilken betydelse har det för politiskt beteende? Maria Solevid presenterar data från de nationella SOM-undersökningarna och visar på trender över tid och skillnader mellan grupper. 

Tid: Torsdag den 15 december kl.10.00 - 11.00

Plats: Digitalt via Zoom

Anmäl dig här

Kontakt

Tidigare seminarieserier