Fotografi av Marie-Louise Elebring

Marie-Louise Elebring

Kommunikatör

Jag jobbar med kommunikation kring forskning och samverkan, främst på Centrum för kommunstrategiska studier där jag stöttar medarbetarna i kommunikationsfrågor. Jag jobbar även med uppdrag kring forskning på Kommunikations- och marknadsavdelningen.

Mina arbetsområden - kommunicera och sprida forskning

Uppdrag på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Som kommunikatör på CKS är det mitt ansvar att planera, genomföra, analysera och följa upp kommunikationsinsatser. Det innebär att kommunicera och sprida forskning och kunskap från CKS till framför allt våra samarbetspartners och till övriga samhället.

Huvudsakliga arbetsuppgifter på CKS:

  • Stötta medarbetare och ledning på CKS i såväl strategiska som operativa kommunikationsfrågor
  • Skriva och sprida nyheter om forskning och övrig verksamhet på CKS i relevanta kanaler.
  • Skapa innehåll, publicera och uppdatera CKS webbsidor på liu.se
  • Ansvara för CKS närvaro i sociala medier (Facebook och Twitter)
  • Samordna kommunikation kring CKS lärande, dvs nätverk, utbildningar och seminarier som arrangeras av CKS.
  • Redaktör för CKS nyhetsbrev 
  • Sekreterare i CKS styrelse

Uppdrag på Kommunikations- och marknadsavdelningen, KOM

Som kommunikatör på KOM är jag en del av Forskningskommunikations- och pressenheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter på KOM:

  • Ansvarig för ingången ”Forskning” på liu.se
  • Redaktör för nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet”

Prenumerera på nyhetsbreven - CKS respektive Forskning och samhälle

Ett centrum för kommunstrategiskt relevant kunskap

Mina kollegor på Forskningskommunikations- och pressenheten inom KOM

CKS är både en centrumbildning och en avdelning (inom IKOS)