Forskargrupper vid MIIC

Forskningen vid MIIC koncentrerar sig på tre fält. Immunreglering vid infektionssjukdomar, Immunreglering vid allergi, autoimmunitet och kronisk inflammation och Immunreglering vid kronisk tarminflammation. 

Följande forskargrupper finns vid MIIC. Klicka på respektive forskningsledare för att läsa mer om just vad den specifika personen forskning och grupp arbetar med och ta del av forskarens publikationer.

Forskningsledare