Forskarutbildning i socialt arbete

Forskarutbildning i socialt arbete syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom socialt arbete och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete, samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildningen på forskarnivå i socialt arbete syftar också till att utveckla doktorandernas förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete, samt att presentera och sprida sina forskningsresultat nationellt och internationellt.

Utbildningen är fyraårig och leder fram till en doktorsexamen (240hp) och/eller licentiatexamen (120hp).

Utbildningen ges i samarbete med den nationella forskarskolan i socialt arbete.

Allmän studieplanVisa/dölj innehåll

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen eller licentiatexamen.

Avhandlingar inom forskarutbildningen i socialt arbeteVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Forskningsmiljön Socialt arbeteVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll