Forskarutbildning i socialt arbete syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom socialt arbete och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete, samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildningen på forskarnivå i socialt arbete syftar också till att utveckla doktorandernas förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete, samt att presentera och sprida sina forskningsresultat nationellt och internationellt.

Utbildningen är fyraårig och leder fram till en doktorsexamen (240 hp) och/eller licentiatexamen (120 hp).

Utbildningen ges i samarbete med den nationella forskarskolan i socialt arbete.

Allmän studieplan

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen eller licentiatexamen.

Studieplan

Avhandlingar inom forskarutbildningen i socialt arbete

Kontakt

Forskningsmiljön Socialt arbete

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet