Forskarutbildning i socialt arbete

Forskarutbildning i socialt arbete syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom socialt arbete och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete, samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildningen på forskarnivå i socialt arbete syftar också till att utveckla doktorandernas förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete, samt att presentera och sprida sina forskningsresultat nationellt och internationellt.

Utbildningen är fyraårig och leder fram till en doktorsexamen (240hp) och/eller licentiatexamen (120hp).

Utbildningen ges i samarbete med den nationella forskarskolan i socialt arbete.

Allmän studieplan
Visa/dölj innehåll

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen eller licentiatexamen.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll