Forskarutbildning inom affärsrätt

Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata en marknadsekonomis fördelar och begränsa dess skadeverkningar. Vid LiU utbildar vi framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Forskarutbildningen i affärsrätt är inriktad på rättens funktion i samhället, varvid vikten av att förena rättsteori med materiella rättsfrågor betonas, liksom uppgiften att tydliggöra rättsvetenskapens normativa karaktär. Vidare skall utbildningen uppmuntra och främja användningen av tankemodeller, som hämtas från andra vetenskaper, särskilt filosofi och ekonomi.

Efter avslutad utbildning ska den forskarstuderande vara väl förberedd för fortsatt vetenskaplig verksamhet samt visa förmåga att presentera och sprida forskningsresultat inom och utanför akademin.

 

Möt våra doktorer
Visa/dölj innehåll

Allmän studieplan
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Forskning inom juridik
Visa/dölj innehåll

Lediga doktorandtjänster
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid LiU
Visa/dölj innehåll