Forskarutbildning inom affärsrätt

Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata en marknadsekonomis fördelar och begränsa dess skadeverkningar. Vid LiU utbildar vi framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Forskarutbildningen i affärsrätt är inriktad på rättens funktion i samhället, varvid vikten av att förena rättsteori med materiella rättsfrågor betonas, liksom uppgiften att tydliggöra rättsvetenskapens normativa karaktär. Vidare skall utbildningen uppmuntra och främja användningen av tankemodeller, som hämtas från andra vetenskaper, särskilt filosofi och ekonomi.

Efter avslutad utbildning ska den forskarstuderande vara väl förberedd för fortsatt vetenskaplig verksamhet samt visa förmåga att presentera och sprida forskningsresultat inom och utanför akademin.

 

Möt våra doktorerVisa/dölj innehåll

Allmän studieplanVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

AvhandlingarVisa/dölj innehåll

Forskning inom juridikVisa/dölj innehåll

Lediga doktorandtjänsterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid LiUVisa/dölj innehåll