Forskningscentrum, styrkeområden och strategiska satsningar vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten har flera forskningscentrum och strategiområden.
De centrum, styrkeområden och strategiska satsningar som finns vid Medicinska fakulteten vid LiU är gemensamma initiativ med andra verksamheter för att hitta synergieffekter och främja forskning, innovation och verksamhetsutveckling.

Forskningscentrum och strategiska satsningar vid Medicinska fakulteten

Forskning vid Medicinska fakulteten