Forskning vid Medicinska fakulteten

Vår forskning spänner över hela det medicinska området, allt från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning, vårdvetenskap och folkhälsa. 
Vi fokuserar på forskningssamarbete över yrkes- och fakultetsgränser och mellan olika forskningsområden – en framgångsrik kombination. Patientnyttan står i fokus för vår forskning. Därför har Region Östergötland och Medicinska fakulteten gemensamma forskningssatsningar för att stärka den kliniska forskningen. Exempel på forskningsområden där vi ligger i frontlinjen är medicinsk bildvetenskap,
regenerativ medicin, systemneurobiologi och forensiska medicinska vetenskaper.

Nedan kan du ta del av våra spännande forskningsområden och läsa mer om vilka forskningsverksamheter som ryms under varje område. Dessutom finns en översikt över vår forskningsinfrastruktur och vilka satsningar och forskningscentrum som är knutna till fakulteten. Du finner också vår tidning "Forskning och utveckling" som görs i samarbete med Region Östergötland.

Våra forskningsområden

Forskningscentrum och styrkeområden

Forskning i framkant

Forskningsinfrastruktur

Vetenskaplig publicering

Forskarutbildning

Läs vår forskningstidning