Möjliggör affärsjuridisk forskning

I en tid av stora förändringar behöver det juridiska regelverket stödja och inte hindra utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den affärsjuridiska forskningen vid LiU är unik och verkar för att möjliggöra den nödvändiga omställningen.

Hållbar omställning fordrar proaktiv forskning

LiU utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet. Vår forskning strävar mot normförnyelse och drivs med en ambition att vara branschnära. Det innebär att vi söker att i nära samarbete med branschföreträdare formulera forskningsuppgifter, genomföra studier och förmedla forskningsresultat, gärna i tvärvetenskapliga projekt. Av tradition har rättsvetenskaplig forskning, enkelt uttryckt, främst inriktats mot det som redan hänt. Vid LiU är det samhällets förändring som är i fokus med en ambition att kunna förändra regelsystemet. Det är en viktig faktor om företagare ska våga investera, t.ex. i nya affärsmodeller. 

Foto Teiksma Buseva

 

”Att jobba med branschnära forskning gör att vi kan identifiera utmaningarna utifrån behov. Det ger oss bra perspektiv att kunna paketera slutsatser mot lagstiftare och för att lösningarna ska fungera i branschen”.

Hanna Almlöf, universitetslektor LiU

 

Framgång kommer inte gratis

För att attrahera nya unga forskare behöver vi kontinuitet i doktorandutbildningen. Möjligheterna till en långsiktig utveckling är begränsad då anslagen, jämförbart med många andra forskningsområden, är underdimensionerade. Nu finns ingen naturlig tillväxt, så utmaningen ligger i att skapa bättre garantier för att kunna rekrytera framtida forskare.

En grupp lärare vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, företrädd av professor Ingrid Arnesdotter, har inrättat en fond som ska främja den affärsjuridiska forskningen vid Linköpings universitet. Fonden är öppen för insättning och uppmuntrar fler till att bidra.

Finansiera en doktorand!

För att främja unga affärsjuridiska forskare att ta sig an framtida utmaningar söker vi möjliggörare som vill finansiera doktorander till flera relevanta forskningsprojekt.

Funktionsförsäljning

LiU bedriver för närvarande juridisk forskning om funktionsförsäljning så förutsättningarna för att ytterligare projekt ska kunna producera relevanta forskningsresultat är utmärkta. Läs mer om aktuellt projekt att möjliggöra med externt stöd här: juridiken-spelar-roll

Behov: Två doktorander i skatterätt specialiserade inom redovisningsrätt och inkomstbeskattning samt inom moms. 

Vill du veta mer?
Kontakta Hanna Almlöf
hanna.almlof@liu.se
013-28 24 30

Stiftelser som ansvarsfulla
företagsägare

I en tid där samhället efterfrågar ansvarsfulla aktieägare till hållbara verksamheter finns det särskild anledning att utforska hur och på vilket sätt stiftelser kan användas för aktivt och ansvarsfullt ägande. Ett större forskningsprojekt om stiftelser som ägare till bl.a. familjeföretag planeras i samarbete med CeFEO vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

För att möjliggöra detta projekt söker LiU stöd till: En doktorand i stiftelserätt. 

Vill du veta mer?
Kontakta Hanna Almlöf
hanna.almlof@liu.se
013-28 24 30

 

Försäkringar i förändring

Ett projekt som LiU gärna vill forska mer om handlar bland annat om att studera de omfattande regelverk som försäkringsföretagen måste relatera till och hur nya affärsmodeller ställer krav på förändringar inom försäkringsbranschen. Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata marknadsekonomiska fördelar och samtidigt begränsa dess skadeverkningar. Försäkringar har en nyckelroll i detta system. 

Behov: En doktorand i försäkringsrätt eller försäkringsrörelserätt.

Vill du veta mer?
Kontakta Britta Behrendt Jonsson
britta.behrendt@liu.se
013-28 16 05


Funktionsförsäljning

LiU alumn och givare, Andreas Norlén

Att stödja affärsjuridisk forskning vid LiU är för mig en hjärtesak. Min tid vid LiU har betytt mycket för mitt sätt att analysera och tänka kring juridik och politik.
Andreas Norlén, riksdagens talman

Relaterat innehåll

Kontakta oss