I en tid av stora förändringar behöver det juridiska regelverket stödja och inte hindra utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den affärsjuridiska forskningen vid LiU är unik och verkar för att möjliggöra den nödvändiga omställningen.
Teiksma Buseva. Hanna Almlöf, universitetslektor vid LiU

Hållbar omställning fordrar proaktiv forskning

LiU utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet. Vår forskning strävar mot normförnyelse och drivs med en ambition att vara branschnära. Det innebär att LiU söker att i nära samarbete med branschföreträdare formulera forskningsuppgifter, genomföra studier och förmedla forskningsresultat, gärna i tvärvetenskapliga projekt. Av tradition har rättsvetenskaplig forskning, enkelt uttryckt, främst inriktats mot det som redan hänt. Vid LiU är det samhällets förändring som är i fokus med en ambition att kunna förändra regelsystemet. Det är en viktig faktor om företagare ska våga investera, t.ex. i nya affärsmodeller.

– Att jobba med branschnära forskning gör att vi kan identifiera utmaningarna utifrån behov. Det ger oss bra perspektiv att kunna paketera slutsatser mot lagstiftare och för att lösningarna ska fungera i branschen, säger Hanna Almlöf som är universitetslektor och docent i affärsrätt vid LiU.

Hannas Almlöfs forskningsområde är associationsrätt, främst aktiebolagsrätt, med fokus på ägarledda verksamheter. Hon forskar om hur aktiebolagsrätten kan ändras så att den bättre passar småbolag samt om stiftelser som bedriver näringsverksamhet

Framgång kommer inte gratis!

Möjligheterna till en långsiktig utveckling är begränsad då anslagen, jämförbart med många andra forskningsområden, är underdimensionerade. För att attrahera nya unga forskare behöver vi kontinuitet i doktorandutbildningen. Nu finns ingen naturlig tillväxt, så utmaningen ligger i att skapa bättre garantier för att kunna rekrytera framtida forskare.


Finansiera en doktorand!

För att främja unga affärsjuridiska forskare att ta sig an framtida utmaningar söker vi möjliggörare som vill finansiera doktorander till flera relevanta forskningsprojekt.

Kontakta Hanna vid om frågor kring forskning

Kontakta Kristina vid frågor om stöd till forskning

Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

Ingrid Arnesdotter främjar affärsjuridisk forskning!

Vill du också stödja affärsjuridisk forskning?

En grupp lärare vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, företrädd av professor Ingrid Arnesdotter, har inrättat en fond via Linköpings universitets Jubileumsstiftelse som ska främja den affärsjuridiska forskningen vid Linköpings universitet. Fonden är öppen för insättning och uppmuntrar fler till att bidra. Läs mer om hur du går tillväga här jubileumsstiftelsen-en-investering-for-framtiden 

Relaterat innehåll

Aktuellt projekt att möjliggöra!

Affärsjuridisk forskning spelar en avgörande roll vid utveckling av nya affärsmodeller. LiU söker finansiering till doktorander som kan belysa några av de mest centrala juridiska utmaningar som följer inom funktionsförsäljning.

Belysning

Nu synas juridiken vid funktionsförsäljning

En forskargrupp, ledd av Jan Kellgren, Avdelningen för affärsrätt, sätter luppen på juridiken kring funktionsförsäljning av belysning. Nya affärsmodeller växer fram där företag vill erbjuda funktioner, snarare än tjänster eller produkter.

Hanna Almlöf.

Olika villkor vid generationsskiften i familjeföretag

En av möjligheterna att finansiera generationsskiften i aktiebolag underutnyttjas på de flesta håll i landet. Resultatet blir att köparna tvingas ta lån till onödigt hög ränta och med lite sämre villkor. Det visar ny forskning i affärsrätt vid LiU.