Möjliggör affärsjuridisk forskning

I en tid av stora förändringar behöver det juridiska regelverket stödja och inte hindra utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den affärsjuridiska forskningen vid LiU är unik och verkar för att möjliggöra den nödvändiga omställningen.

Hållbar omställning fordrar proaktiv forskning

LiU utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet. Vår forskning strävar mot normförnyelse och drivs med en ambition att vara branschnära. Det innebär att vi söker att i nära samarbete med branschföreträdare formulera forskningsuppgifter, genomföra studier och förmedla forskningsresultat, gärna i tvärvetenskapliga projekt. Av tradition har rättsvetenskaplig forskning, enkelt uttryckt, främst inriktats mot det som redan hänt. Vid LiU är det samhällets förändring som är i fokus med en ambition att kunna förändra regelsystemet. Det är en viktig faktor om företagare ska våga investera, t.ex. i nya affärsmodeller. 

Foto Teiksma Buseva

 

”Att jobba med branschnära forskning gör att vi kan identifiera utmaningarna utifrån behov. Det ger oss bra perspektiv att kunna paketera slutsatser mot lagstiftare och för att lösningarna ska fungera i branschen”.

Hanna Almlöf, universitetslektor LiU

 

Framgång kommer inte gratis

För att attrahera nya unga forskare behöver vi kontinuitet i doktorandutbildningen. Möjligheterna till en långsiktig utveckling är begränsad då anslagen, jämförbart med många andra forskningsområden, är underdimensionerade. Nu finns ingen naturlig tillväxt, så utmaningen ligger i att skapa bättre garantier för att kunna rekrytera framtida forskare.

En grupp lärare vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, företrädd av professor Ingrid Arnesdotter, har inrättat en fond som ska främja den affärsjuridiska forskningen vid Linköpings universitet. Fonden är öppen för insättning och uppmuntrar fler till att bidra.

Aktuellt projekt att stödja
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Att stödja affärsjuridisk forskning vid LiU är för mig en hjärtesak. Min tid vid LiU har betytt mycket för mitt sätt att analysera och tänka kring juridik och politik.

Andreas Norlén, riksdagens talman
Anna Nilsen

Angeläget område att stödja

En av de första personer att stödja fonden är riksdagens talman och alumn Andreas Norlén. Han har både studerat och forskat inom affärsjuridik samt varit ansvarig för de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet. Lördag den 19 oktober kommer Andreas att hålla ett föredrag vid de affärsjuridiska programmens 25-årsjubileum som firas en hel vecka tillsammans med ett hundratal alumner och studenter vid LiU.

2004 disputerade Andreas Norlén på avhandlingen Oskälighet och 36 § avtalslagen

Program för jubileumsveckan, 14 - 19 oktober
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll