Torsdagens teman är samhälle, ekonomi och humaniora. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. För att så många som möjligt ska ha kunna se det de mest är intresserade av har vi under hela dagen fyra parallella föreläsningar, som går två gånger.

Förutom föreläsningar, bjuder denna dag även på möjlighet till rundvandringar på Campus tillsammans med studenter. Kika efter studenter med blåa rundvandringsskyltar, så kommer du rätt. 

Här har vi samlat den praktiska information du behöver när du besöker Populärvetenskapliga veckan med din klass. Populärvetenskapliga veckan - praktisk information.

Block 1 [09:15-09:40 & 09:50-10:15]

C-huset, C1

Serious games - Körkortsutbildning i körsimulator

Läs mer om föreläsaren Victor Nyberg
Genom att använda körsimulatorer i både utbildning och uppkörning kan man i framtiden se till att alla som tar sitt körkort verkligen har fått uppleva de vanligaste farorna och har lärt sig hantera dem. På den här föreläsningen får du veta vad som körsimulatorer är bra eller dåliga på? Är de bättre än verkligheten? Kanske rent av kan leda till billigare körkort?

C-huset, C3

Äldres ensamhet - känsla eller samhällsproblem?

Läs mer om föreläsaren Axel Ågren 

Svenskar beskrivs ofta som ett ensamt och asocialt folk, där vi ”lämnar” våra äldre släktingar, vilket anses bidra till utbredd hos ensamhet hos äldre. Studier visar däremot på det motsatta; äldre svenskar är mindre ensamma än andra äldre i Europa och är inte mer ensamma än andra åldersgrupper. Hur kommer detta sig? Under föreläsningen diskuterar vi varför det finns en skillnad mellan samhällsdebatten och forskningsresultaten.

C-huset, C2

Megaspel i lärande för en bättre framtid

Läs mer om föreläsaren Ola Uhrqvist

Omställningen till ett hållbart samhälle bygger på förmågan att föreställa sig och samtala om önskvärda och möjliga framtider. Jag kommer att prata om vår forskning om hur megaspel kan användas för att skapa systemperspektiv, engagemang, goda samtal och förmåga att agera i en tid präglad av miljöhot och samhällstransformation.

 

C-huset, C4

Småord i språket – vad har vi dem till?

Läs mer om föreläsaren Kajsa Thyberg

I föredraget presenteras några vanliga småord, bland annat ordet det och ordet så, och vad språkvetenskaplig forskning säger om dem. Jag kommer även att nämna mina kurser i svenska språket vid LiU.

Block 2 [10:30-10:55 & 10:05-11:30]

C-huset, C1

Artificiell intelligens i skolan – hur ser framtiden ut?

Läs mer om föreläsaren Cornelia Linderoth

Föreläsningen tar kort upp tekniska aspekter och AI:s historia, men även hur teknik på olika sätt påverkar skolans vardag. Tonvikt i föreläsningen läggs på hur viktiga lärares röster är i utvecklingen av ny teknik, och hur olika intressenter ser på AI i utbildning. Ska vi omfamna tekniken eller vända oss mot penna och papper igen? Det – och mer – berättar Cornelia om.

 

C-huset, C3

När Fantomen blev svensk: ideologi och pedagogik i serierutor

Läs mer om föreläsaren Robert Aman

Hur kan en amerikansk superhjälte i blå trikåer, som har anklagats för både rasism och sexism, bli en svensk nationalhjälte? Seriefiguren Fantomen dyker upp i svensk press redan i början på 1940-talet, men det är först på 1970-talet, ett decennium när en kraftig vänstervåg sköljer över Sverige, som Fantomen på allvar blir ”svensk”. Biträdande professor Robert Aman berättar hur detta var möjligt och hur seriens dialog med det omgivande samhället mer konkret såg ut.

C-huset, C2

Discovering Furhat: An Interactive Social Robot - Föreläsning på engelska

Läs mer om föreläsaren Emma Mainza Chilufya

Explore the world of robots! Meet Furhat, a friendly robot from Furhat Robotics. We will show the basics of how to make this expressive robot work in action in the BookBot project at LiU. Perfect for anyone curious about the exciting world of robots. Learn and be inspired how robots can contribute to fun and creativity in our everyday lives!


C-huset, C4

Jag är smart! – Hur programmering kan engagera 

Läs mer om föreläsaren Maria Sparf

Positiva känslor kan göra att man känner engagemang när man lär sig något nytt. Andra gånger kan bristen på utmaningar göra att allt engagemang försvinner. Föreläsningen handlar om hur man kan visa engagemang på olika sätt. Jag kommer att berätta om Anna som var med sin klass på ett science center för att lära sig att programmera. När hon löste ett problem fick alla i rummet veta att hon var smart (och magisk!).

Lunchmässa [11:30-13:00]

Information om utställare kommer i augusti.

Block 3 [13:00 - 13:25 & 13:35- 14:00]

C-huset, C1

Vad kan vi lära oss av Squid Game? 

Läs mer om föreläsaren Lars Wallner

En av 2021 års mest sedda tv-serier var Netflix Squid Game. Den våldsamma serien gjorde många föräldrar oroliga att deras barn skulle inspireras till egna våldsamma lekar på skolgården. Moralpaniken på sociala media var ett faktum, och denna oro för barns intressen är så klart inget nytt. I den här föreläsningen pratar jag om hur vi kan lära av moralpaniker, och hur serietidningar, rollspel och tv kan användas i skola.

 

C-huset, C3

Satsningar på svenska atomvapen gav forskningsboost

Läs mer om föreläsaren Thomas Kaiserfeld

Efter det andra världskriget satsade flera länder på att utveckla kärnvapen. I Sverige var insatserna till en början trevande, men från mitten av 1950-talet blev planerna djärvare. För att realisera dem satsades enorma resurser på atomforskning, som mest en fjärdedel av all statlig forskning. När tankarna på svenska atomvapen så övergavs kring 1970 skulle det ta decennier att styra om resurserna.

C-huset, C2

(O)trygg skola? HBTQI+ ungdomars erfarenheter

Läs mer om föreläsaren Camilla Forsberg

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan och trygghet är en förutsättning för lärande. Alla som jobbar i skolan ska arbeta för trygghet och förhindra mobbning. En utmaning i arbetet är att HBTQI+ ungdomar ofta kan uppleva otrygghet och kränkningar. Denna föreläsning utgår ifrån forskning med HBTQI+ ungdomar på gymnasiet, deras erfarenheter av skolan och hur skolan kan göras tryggare.

 

C-huset, C4

När ungdomar förändrar världen

Läs mer om föreläsaren Joel Löw

Ungdomars globala engagemang och internationella deltagande har en lång historia. I vår forskning har vi undersökt hur svenska ungdomar utvecklade strategier för att påverka sin omvärld under kalla kriget på 1900-talet. Genom sitt engagemang blev ungdomarna en stark politisk kraft och kom att spela en betydelsefull roll för den europeiska och internationella gemenskapen.

Mer om torsdagens föreläsare