Tillsammans banar vi väg för framtidens ingenjörer!

Det pågår en revolution inom visuell forskningskommunikation! Världen börjar inse betydelsen av att kunna analysera stora mängder data, och sedan visualisera resultatet så att alla kan förstå.

Bild på Anders Ynnerman, Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering

Intresset för teknik och naturvetenskap minskar hos unga. I tredje klass är det relativt högt, men sex år senare, i nionde klass, har intresset sjunkit betydligt. Detta kan hämma Sveriges innovationstakt, men ett forskarteam vid Linköpings universitet har bestämt sig för att vända trenden. Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och direktör för Visualiseringscenter C, anser att ungas minskande intresse är en utmaning vi både måste och kan ta oss an. Anders grundade Visualiseringscenter C för tio år sedan och brinner för att göra vetenskaplig information tillgänglig för såväl unga som gamla.

Ny satsning på ett visualiseringslabb

Nu skapas ett nytt och unikt visualiseringslabb: Exploranation Laboratory som ska utveckla morgondagens pedagogik. I labbet används forskningsvisualisering för att göra nya upptäckter (exploration) och för att förklara forskningsresultat för allmänheten (explanation). Därav namnet Exploranation. Teknik för visualisering finns på många museer runtom i världen, inte bara på Visualiseringscenter C i Norrköping. Trots det är forskningen som bedrivs vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter unik i sitt slag.

– Det är kanske den enda platsen i världen där forskningen bedrivs så här nära ett science center som är öppet för alla, menar Anders Ynnerman som nu söker stöd till den nya satsningen. 

Tema - Klimat och hållbarhet

Det nya labbet ska få unga att förstå fakta och samband på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Genom visualisering kan besökarna själva utforska och interagera med det vetenskapliga materialet. I lokalens mitt snurrar en jordglob som i realtid projicerar data som hjälper besökaren att förstå vad som händer i världen. 

– Kommande generation, de som växer upp nu, är väldigt visuellt betingad.

Genom att använda samma visualiseringar som vi använt för experter kan vi göra komplexa data tillgängliga för både barn och vuxna. Det bidrar även till att höja den digitala kompetensen hos lärare menar Anders Ynnerman som hoppas att hans forskning inom vetenskaplig visualisering ska ge ringar på vattnet i det svenska skolsystemet. 

– Hela vårt laboratorium och Exploranation handlar om att utveckla morgondagens pedagogik. Vi har tidigare tagit med skoleleverna ut i rymden och in i människokroppen, nu ska vi få barn att förstå evolutionen. Vem vet vad vi lär dem nästa gång? Målet med projektet är att fler unga ska intressera sig för teknik och naturvetenskap och när det är dags, ansöka till ingenjörsprogrammen. Anders menar att det i långa loppet är avgörande för svenskt näringsliv.

– Jag kan inte tänka mig ett bättre ändamål för en donation än att hjälpa nästa generation in i kunskapens värld, betonar Anders Ynnerman.

 

Vi söker möjliggörare!Visa/dölj innehåll

Därför ska du stödja skapandet av Exploranation Laboratory!

  • Du bidrar till att fler barn och unga blir intresserade av teknik och naturvetenskap.

  • Du bidrar till att utveckla morgondagens pedagogik så att alla, oavsett språk eller ålder, kan förstå avancerad vetenskap.

  • Du bidrar till att motivera och utbilda nästa generations ingenjörer, vilket är avgörande för Sveriges näringsliv och industri framöver.

För att utveckla redan världsledande forskning och behålla den i Sverige krävs långsiktigt tänkande och finansiella resurser. Vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter C är vi vana att arbeta med donerade medel. En donation till att bygga upp Exploranation Laboratory är att hjälpa nästa generation in i kunskapens värld och därmed bidra till fortsatt framgång för Sveriges näringsliv och industri.

Stig Wadströms stiftelse avser långsiktigt, sedan 2020, stödja Exploranation Laboratory och visuell forskningskommunikation vid Linköpings universitet. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättat ett ”Internationellt gästforskarprogram inom exploranation” och stödjer sedan början av 2020  "Peter Wallenbergs Gästprofessur i Visual Science Communication". De innebär att LiU nu engagera en ny gästprofessor varje år fram till 2030.

LiU hoppas nu kunna engagera andra finansiärer som vill vara med att utveckla Exploranation Laboratory.

Gör det möjligt tillsammans med oss!

Mer om ExploranationVisa/dölj innehåll

Vill du bli en möjliggörare tillsammans med oss?Visa/dölj innehåll