Världsunikt visualiseringslabb söker möjliggörare!

För att inspirera barn och unga att använda sin talang inom teknik och naturvetenskap vill LiU satsa på att bygga upp ett unikt visualiseringslabb – Exploranation Laboratory

Genom visualisering blir komplicerad information synlig och tillgänglig och vi kan förstå samband på ett sätt som annars inte är möjligt. Bilder förenar oss över kultur- och generationsgränser och vi kan färdas såväl djupt in i människokroppen som långt ut i världsrymden.

Exploration

Den visuella forskningskommunikationen står inför en revolution. Hittills har det funnits en tydlig skiljelinje mellan den dataanalys som leder till nya vetenskapliga upptäckter (exploration) och de visualiseringar som förklarar forskningen för allmänheten (explanation). Utvecklingen av hård- och mjukvara och växande mängder öppen data gör nu att samma avancerade metoder och information som forskarna använder kan bli tillgängliga för allmänheten – till och med barn. Vi kallar det exploranation.

Visualiseringscenter C i Norrköping är en plats där näringsliv, allmänhet och skola möter den visualiseringsforskning i världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet. Här finns norra Europas mest avancerade domteater som bjuder på svindlande resor in i okända kosmos. Centrets initiativtagare och direktör Anders Ynnerman är Sveriges första professor i vetenskaplig visualisering. Han och hans forskarkollegor har bland annat utvecklat ett visualiseringsbord som visar människokroppen i 3D. Bordet togs fram för det medicinska området men väckte ett enormt intresse och finns nu också på museer världen över.

Vi söker möjliggörare!Visa/dölj innehåll

Nu vill vi ta nästa steg och skapa ett nytt visualiseringslabb där vi använder exploranation som lärmetod.

Här ska alla kunna utforska vetenskapliga data med hjälp av ny teknik och nästa generations forskare och ingenjörer ska inspireras till interaktivt upptäckande. Det blir en världsunik miljö för datadriven vetenskapskommunikation och en experimentarena för framtidens digitala klassrum, där lärare kan utveckla sin digitala kompetens. Vi vill göra en strategisk satsning som omfattar:

  1. Ett unikt visualiseringslabb – Exploranation Laboratory.
  2. En ny professur inom visual learning technologies.

För att utveckla redan världsledande forskning och behålla den i Sverige krävs långsiktigt tänkande och finansiella resurser. Vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter C är vi vana att arbeta med donerade medel. Med privat tillskott kan vi öka intresset hos barn och unga för teknik och naturvetenskap, få fler att gå vidare till högre utbildning inom området och höja den digitala kompetensen hos lärarna för ge ännu fler barn chansen att bli morgondagens upptäckare. 

Ett av tre områden ”Internationellt gästforskarprogram inom exploranation” har fått stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i början av 2020 inrättade "Peter Wallenbergs Gästprofessur i Visual Science Communication". De innebär att LiU kan engagera en gästprofessor varje år, i tio år framåt. Två återstående områden hoppas nu kunna engagera andra finansiärer som vill vara med och möjliggöra detta.

Gör det möjligt tillsammans med oss!

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Kontakt!Visa/dölj innehåll