Det pågår en revolution inom visuell forskningskommunikation! Världen börjar inse betydelsen av att kunna analysera stora mängder data, och sedan visualisera resultatet så att alla kan förstå.


Intresset för teknik och naturvetenskap minskar hos unga. I tredje klass är det relativt högt, men sex år senare, i nionde klass, har intresset sjunkit betydligt. Detta kan hämma Sveriges innovationstakt, men ett forskarteam vid Linköpings universitet har bestämt sig för att vända trenden. 
Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och direktör för Visualiseringscenter C, anser att ungas minskande intresse är en utmaning vi både måste och kan ta oss an. Anders grundade Visualiseringscenter C för tio år sedan och brinner för att göra vetenskaplig information tillgänglig för såväl unga som gamla.

Nytt visualiseringslabb

2022 skapades Wadströms Exploranation Laboratory. Det är ett unikt labb där forskningsvisualisering används för att göra nya upptäckter (exploration) och för att förklara forskningsresultat för allmänheten (explanation). Därav namnet Exploranation. Det här är en plats som väcker nyfikenhet och intresse för vetenskap och teknik med stor potential för att utveckla morgondagens pedagogik. Teknik för visualisering finns på många museer runtom i världen, inte bara på Visualiseringscenter C i Norrköping. Trots det är forskningen som bedrivs vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter unik i sitt slag.

– Det är kanske den enda platsen i världen där forskningen bedrivs så här nära ett science center som är öppet för alla, menar Anders Ynnerman som nu söker stöd till den nya satsningen. 

Tema klimat och hållbarhet

Visionen med labbet är att få unga att förstå fakta och samband på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Genom visualisering kan besökarna själva utforska och interagera med det vetenskapliga materialet. Klimat och hållbarhet är ett genomgående tema, ett exempel är den centralt placerade jordglob som i realtid projicerar data som visar klimatförändringar och dess olika konsekvenser.

– Kommande generation, de som växer upp nu, är väldigt visuellt betingad.

Genom att använda samma visualiseringar som vi använt för experter kan vi göra komplexa data tillgängliga för både barn och vuxna. Det bidrar även till att höja den digitala kompetensen hos lärare menar Anders Ynnerman som hoppas att hans forskning inom vetenskaplig visualisering ska ge ringar på vattnet i det svenska skolsystemet. 

– Hela vårt laboratorium och Exploranation handlar om att utveckla morgondagens pedagogik. Vi har tidigare tagit med skoleleverna ut i rymden och in i människokroppen, nu ska vi få barn att förstå evolutionen. Vem vet vad vi lär dem nästa gång? Målet med projektet är att fler unga ska intressera sig för teknik och naturvetenskap och när det är dags, ansöka till ingenjörsprogrammen. Anders menar att det i långa loppet är avgörande för svenskt näringsliv.

– Jag kan inte tänka mig ett bättre ändamål för en donation än att hjälpa nästa generation in i kunskapens värld, betonar Anders Ynnerman.

Tillsammans har vi världens möjligheter!

Därför ska du stödja utvecklingen av Exploranation och visuell forskningskommunikation!

  • Du bidrar till att fler barn och unga blir intresserade av teknik och naturvetenskap.

  • Du bidrar till att utveckla morgondagens pedagogik så att alla, oavsett språk eller ålder, kan förstå avancerad vetenskap.

  • Du bidrar till att motivera och utbilda nästa generations ingenjörer, vilket är avgörande för Sveriges näringsliv och industri framöver.

För att utveckla redan världsledande forskning och behålla den i Sverige krävs långsiktigt tänkande och finansiella resurser. Vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter C är vi vana att arbeta med donerade medel. Tack vare generöst stöd från flertal givare så har en del av satsningen redan möjliggjorts.

  • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar en gästprofessur inom Exploranation och Visual Science Communication under tio år.
  • Stig Wadströms stiftelse bidrar med långsiktig finansiering till uppbyggnad och utveckling av laboratoriet.
  • Noss Foundation bidrar till att utveckla en svensk version av installationen ”EcoWeb Visualisation" inom biologisk mångfald.
  • Swedbanks stiftelse för vetenskaplig forskning bidrar till utveckling av laboratoriet.

Det här är forskning i världsklass med stor framtidspotential. LiU hoppas nu kunna engagera fler finansiärer som vill bidra till att förverkliga nästa steg och visionen med Exploranation.

Gör det möjligt tillsammans med oss!

Visualiseringsforskning i världsklass

Exploranation Laboratory

Vid Visualiseringscenter C i Norrköping pågår visualiseringsforskning i världsklass. Nu skapas "Exploranation Laboratory" som gör data tillgänglig för alla - på ett sätt som tidigare inte varit möjligt!

Relaterat innehåll

Robert Willén ger en bakgrund till donationen.

Viktig donation som gör skillnad

”Donationer som denna från Stig Wadströms stiftelse gör skillnad för ett universitet, det ger oss handlingsutrymme och ger nya möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten” sa rektor Jan-Ingvar Jönsson vid en ceremoni i Wadströmska villan.

Ett porträtt av Ben Shedd

Världens första professor inom Exploranation till Norrköping

Ben Shedd, flerfaldigt prisbelönt skapare av vetenskapliga filmer för dom-produktioner är LiU:s första gästprofessor i visuell vetenskapskommunikation. Gästprofessuren är finansierad genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Vårmingel med visualisering, lärande och AI

Alumner samlades på Visualiseringscenter C vid LiU:s vårmingel. Linnéa Stenliden och Anders Ynnerman bjöd på forskningsnyheter inom visualisering, lärande och AI och förde dialog kring hur ChatGPT och ny teknik påverkar oss och framtidens lärande.

Vill du bli en möjliggörare tillsammans med oss?