Det textila arvet lever vidare genom LiU-donation

Forskning vid Campus Norrköping tilldelas medel genom en unik och långsiktig donation från Stig Wadströms stiftelse. I donationen ingår även att LiU:s forskare och personal får tillgång till en nutidshistoriskt intressant fastighet i centrala Norrköping.

En stor beige villa. I förgrunden ett par bilar och ett barn på cykel i rörelseoskärpa. Wadströmska villan vid Södra Promenaden i Norrköping.  Thor Balkhed

Stig Wadström var under många år en av Norrköpings rikaste män, en förmögenhet grundad i Norrköpings textilindustri och utvecklad genom ett gott sinne för affärer. Där textilindustrin blomstrade under första halvan av 1900-talet bedrivs nu världsledande forskning, en forskning som Stig Wadström önskade stödja genom sitt testamente.
Förmögenheten förvaltas sedan Stig Wadströms bortgång år 2018 av en stiftelse till förmån för forskning och utbildning. Stiftelsens kapital uppgår i dag till cirka 150 miljoner kronor.

Stig Wadströms stiftelse avser att långsiktigt och genom återkommande donationer stödja forskningen vid Linköpings universitet. Den första donationen tilldelas forskningsområdet exploranation, visuell forskningskommunikation riktad mot barn och unga. Stiftelsen har även visat stort intresse för forskningen inom elektroniska mediciner, båda dessa områden drivs av framgångsrika och världsledande forskargrupper vid Campus Norrköping.

Familjen Wadströms hem på Södra Promenaden i Norrköping, byggt 1930, kommer också att stå till förfogande för vetenskapliga möten och annan verksamhet vid Linköpings universitet. Fastigheten är till stora delar bevarad från textilindustrins blomstringstid och innehåller en stor del av Norrköpings nutidshistoria.

– Donationen stärker vår framstående position inom samhällsviktig forskning och ger oss också en fantastisk mötesplats i form av familjen Wadströms hem. Det är ett stort förtroende som vi är stolta och tacksamma över, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet.

Linköpings universitet bjuder in till pressträff och visning för inbjudna gäster 28 augusti. Deltar gör bland andra LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson, ordförande för Stig Wadströms stiftelse, Robert Willén, campusrådet Martin Rantzer samt LiU:s ceremonimästare Camilla Smedberg.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU