29 augusti 2020

”Donationer som denna från Stig Wadströms stiftelse gör skillnad för ett universitet, det ger oss handlingsutrymme och ger nya möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten” sa rektor Jan-Ingvar Jönsson när avsiktsförklaringen skrevs under vid en ceremoni i Wadströmska villan.

Robert Willén ger en bakgrund till donationen.
Stig Wadströms stiftelses ordförande Robert Willén berättar om bakgrunden till donationen. Thor Balkhed

Genom en speciell och långsiktig donation från Stig Wadströms stiftelse tilldelas forskning vid Campus Norrköping årliga medel, till en början har stiftelsen valt att satsa på forskningen inom exploranation, visuell forskningskommunikation riktad mot barn och unga. I donationen ingår även att LiU:s forskare och personal får tillgång till familjen Wadströms villa i centrala Norrköping.

Foto Thor BalkhedEn avsiktsförklaring skrevs under av LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson och ordförande för Stig Wadströms stiftelse Robert Willén vid en ceremoni i den Wadströmska villan.
– Det är ett stort förtroende vi är mycket tacksamma för och ska förvalta väl, sa Jan-Ingvar Jönsson.

Exploranation Laboratory

Inom ramen för Visualiseringscenter i Norrköping byggs nu ett Exploranation Laboratory som både banar ny väg för forskning inom didaktik och gör det möjligt för barn och unga att på egen hand, med lite guidning, utforska alltifrån universums utkanter till människans inre.

Foto Thor Balkhed– Den datorkraft som fanns i en superdator för 20 år sedan har jag i dag i min mobiltelefon, samtidigt som allt mer data är öppet tillgänglig. Barn och ungdomar är vana vid det visuella och med hjälp av mjukvara i de egna datorerna i skolan kan de göra egna efterforskningar och sedan komma och spela upp dem här i domen, sa Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och direktör för Visualiseringscenter C.

Genom en tidigare donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som en 60-årsgåva till dess ordförande Peter Wallenberg jr, kan också en gästprofessor varje år i tio år framåt knytas till Exploranation Laboratory.

– Tillsammans ger donationerna oss en stor möjlighet att ligga i den absoluta framkanten inom visualisering av vetenskap för en bredare publik, inte minst för barn och unga. Jag ser fram emot att under nästa år få inviga Wadströms Exploranation Laboratory, sa Anders Ynnerman.

Vackra konferensrum

I den Wadströmska villan pågår nu arbete att installera modern konferensutrustning på övervåningen medan nedervåningens inredning är i det närmaste orörd från tiden fastigheten byggdes, 1930. Textilindustrin i Norrköping blomstrade när yllefabrikör Arthur Wadström lät bygga villan för sig och sin familj.
– Tvärvetenskap kommer att ligga i fokus för det vi ska åstadkomma här och det är lätt att vara kreativ i den här miljön, konstaterade Martin Rantzer, campusråd vid Campus Norrköping. Villan ligger på bara 20 minuters promenadavstånd från campus.

Bakgrund till donationen

Stig Wadström var under många år en av Norrköpings rikaste män, en förmögenhet grundad i Norrköpings textilindustri och utvecklad genom ett gott sinne för affärer. Där textilindustrin blomstrade under första halvan av 1900-talet bedrivs nu världsledande forskning, en forskning som Stig Wadström önskade stödja genom sitt testamente.
Förmögenheten förvaltas sedan Stig Wadströms bortgång år 2018 av en stiftelse till förmån för forskning och utbildning. Stiftelsens kapital uppgår i dag till cirka 150 miljoner kronor.

I avsiktsförklaringen statueras att Stig Wadströms stiftelse avser att långsiktigt och genom återkommande donationer stödja forskningen vid Linköpings universitet. Den första donationen tilldelas forskningsområdet exploranation, men stiftelsen har även visat stort intresse för forskningen inom elektroniska mediciner, båda dessa områden drivs av framgångsrika och världsledande forskargrupper vid Campus Norrköping.

Foto Thor BalkhedFamiljen Wadströms hem på Södra Promenaden i Norrköping står också till förfogande för vetenskapliga möten och annan verksamhet vid LiU.

Den förmögenhet som ligger som grund för donationen byggdes upp av Stig Wadströms far, Arthur Wadström, som tillsammans med en annan av Norrköpings starka män, Axel Indebetou, drev yllefabriken Wadström & Indebetou med start 1907. Journalisten Carin Stenström har gjort en omfattande research kring familjen på uppdrag av Stiftelsen, några hållpunkter:

I början av 1900-talet och fram till den svenska textilindustrins kris i början av 1960-talet var Norrköping en av landets största industristäder och ett centrum för svensk textilproduktion. Wadström & Indebetou var en av de mindre textilfabrikerna, men en av de mest lönsamma. Från en omsättning på 150 000 kr år 1910 ökade omsättningen till cirka två miljoner år 1935 och företaget hade 200 anställda. I fabriken, som låg i hörnet Vattugatan-Luntgatan, helt nära LiU:s nuvarande lokaler, vävdes i första hand ett slitstarkt uniformstyg i ylle, cheviot.

Stig Wadström, född 1929, var enda barnet till Karin och Arthur Wadström. Alex Indebetou hade lämnat företaget i början av 1940-talet och Arthur Wadström sålde sedan, vid drygt 70 års ålder, fabriken till en kollega i branschen år 1947.

Det visade sig vara klokt för i mitten av 1950-talet började det gå utför för svensk textilindustri och 1960 lades fabriken ned.

Foto Thor BalkhedArthur Wadström gick bort 1963 och lämnade då en större förmögenhet till hustrun Karin och sonen Stig. Karin Wadström gick bort våren 1985, 91 år gammal, och sedan dess har förmögenheten klokt förvaltats av Stig Wadström till 2018 då han gick bort vid 89 års ålder.
Stig Wadström hade ingen arvtagare utan önskade genom sitt testamente att förmögenheten skulle förvaltas nu av en stiftelse till förmån för vetenskaplig forskning och utbildning.

– Stig Wadström var mycket angelägen om att hans förmögenhet skulle komma till nytta för Norrköping och Sverige, intygade stiftelsens ordförande Robert Willén vid ceremonin.


Exploranation

Då utforskande, exploration, smälter samman med förklaring, explanation. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.