10 juni 2024

När LiU och Saab ville fira mer än 20 år av samverkan så firades det ordentligt. Medarbetare, studenter och regionens näringsliv bjöds på två dagar fyllda med spännande aktiviteter.

Karin Christoffersson och Björn Stafstedt lät sig väl smaka av tårtan Anna Nilsen

LiU:s och Saabs samarbete sträcker sig ända tillbaka till starten av Tekniska högskolan i Linköping 1969, men det som nu firades är det mer formella samverkansavtal som skrevs 2004. Samverkan sker inom utbildning, forskning och innovation på många olika områden och med en bredd av applikationer.

– Linköpings Universitet och Saab hör ihop via utbildning, forskning och innovation. Samarbetet har under lång tid bidragit till bådas framgångar, säger Ingela Lindahl, ansvarig för LiU:s strategiska partnerskap med Saab och chef för LiU Innovation och samverkan.

Partnerskapet är ett växthus för innovation, där akademisk expertis möter industriell kompetens för att driva fram banbrytande teknik och lösningar. Tillsammans har LiU och Saab inte bara tagit stora kliv inom forskning och utveckling, utan också bidragit till att forma framtiden för flyg- och försvarsindustrin och skapa nytta i vårt omgivande samhälle.

Astronaut på besök

20-årsfirandet inleddes med en lunchföreläsning för LiU:s studenter av astronauten Marcus Wandt, som också är chefstestpilot på Saab. Studenterna fick en fantastisk inblick i Marcus förberedelser inför rymdfärden, men framför allt av livet ombord på rymdstationen:

- Ska man hämta ett verktyg finns det ingen anledning att inte göra volter på vägen dit! menar Marcus. 

Thor Balkhed

 När firandet fortsatte dag två bjöds det på en heldag av aktiviteter med särskilt program för våra studenter. Ett uppskattat inslag var Saabs utställning där studenterna, förutom att se produkter i teknikens framkant, fick möjlighet att prata med Saabs medarbetare om hur det är att jobba på en arbetsplats vars uppdrag är att hålla människor och samhällen säkra. Studenterna kunde också tävla om chansen att få flyga Gripen-simulator. 

Thor Balkhed, Under lunchtimmen höll Annika Meijer, chefsingenjör på Saab, ett välbesökt föredrag om hur det är att leda komplexa internationella projekt.

Välfungerande forsknings- och utvecklingsprojekt värda att hyllas

20 år av samverkan firades med tårtkalas och föredrag även för ett hundratal inbjudna personer från näringslivet, som tillsammans med aktörer från Saab och LiU fick en inblick i vad det strategiska samarbetet genererat. Rektor Jan-Ingvar Jönsson inledde stolt med att framhålla hur extremt viktig Saab, vår första strategiska partner är.

- Vi har många gemensamma och välfungerande forsknings- och utvecklingsprojekt med ett brett och gott samarbete, som verkligen är värda att hyllas.

1989 började Saab nyttja LiU:s nationella superdatacenter där det görs beräkningar som bidrar till världens klimatforskning, vilket många av oss drar nytta av då vi använder olika väderappar. Där är Saab en av LiU:s storkunder tillsammans med SMHI.

- Ett annat viktigt samarbete är Wallenbergstiftelsens stora forskningsprogram WASP. Där är Saab en väldigt aktiv och viktig aktör gällande kompetens, forskning och utveckling kring AI och autonoma system, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Vidare belyste Jan-Ingvar Jönsson tre viktiga ingredienser med vårt partnerskap: En gemensam kultur, en gemensam nytta och en gemensam framtid. Tillsammans är vi kraftfulla arbetsgivare och samverkansaktörer som stärker såväl vår region som svensk industri för framtiden. Inte minst är samarbetet viktigt för LiU:s studenter med kompetensutveckling för gemensamma gärningar. Vi delar medarbetare såsom doktorander och adjungerande professorer, men också innovationer, nätverk och exjobb.

Framgångsrika projekt och tårta

Att vi genom åren sett stora resultat och nytta genom vårt gemensamma arbete vittnar både LiU och Saabs föredragshållare om. Ord som välfungerade, viktig, ovärderlig, enormt betydelsefull, lysande och relevant inflikades i var och varannan mening. Berättelserna om framgångsrika projekt berörde bland annat infrastruktur, visualisering, autonomi, flygledning, försvarsindustri, drönartrafik, Gripen, obemannade flyg, cybersäkerhet och nya avancerade material. Det pratades såklart också om gemensam nytta, innovationer och tillväxt. Tolv forskare och föredragshållare, från doktorand till professor, gav spännande och insiktsfulla presentationer och enminutspitchar kring samarbetsprojekt. 

Sist men inte minst firades samarbetet med tårta, med texten: LiU + SAAB = SANT. En viktig dag för att både hylla och reflektera kring betydelsen av vår breda och långsiktiga relation. Resultatet gör och kommer att göra avtryck lång tid framöver. 

Bilder från 20-årsjubileet

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.