LiU och Region Östergötland samverkar för en attraktiv och stark region

Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland har över 40 års erfarenhet av att i olika avtal samarbeta för att utveckla såväl läkar- och vårdutbildningarna som den medicinska forskningen – liksom själva Universitetssjukhuset och de kliniska verksamheterna. Det har haft stor betydelse för Östergötland och hela den Sydöstra sjukvårdsregionen. Våren 2017 tecknade de båda aktörerna ett strategiskt samverkansavtal som sträcker sig utanför hälso- och sjukvårdsområdet.

Samverkansavtalet innebär en plattform där bägges styrkor inom – förutom hälso- och sjukvård – samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och företagande kan mötas för att fortsatt utveckla och stärka regionen.

- Linköpings universitet har med åren kommit att få en allt viktigare betydelse för samhällsutvecklingen och är på många sätt en viktig regional aktör. Den både vassa och framstående utbildningen och forskningen matchar Region Östergötlands ansvar för länets utvecklingsarbete inom områden som samhällsbyggnad och företagande, sa Peter Värbrand, vice rektor för samverkan, LiU, i samband med undertecknandet av avtalet. 

Regionrådet Mats Johansson (S) framhöll vid undertecknandet av avtalet att styrkan i avtalet bland annat ligger i den nya bredden – att Region Östergötland har ansvar för större områden än det tidigare landstinget hade. Och att det nya, långsiktiga, övergripande avtalet kommer att omfatta många nivåer i de båda organisationerna, inte bara ledningsnivån.

Genom en strukturerad och långsiktig samverkan kan parterna gemensamt kraftsamla för att stärka förutsättningarna för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Det gäller såväl regionala som nationella och internationella sammanhang.

Nedan finns exempel på strategiska satsningar och samarbeten inom hälso- och sjukvård; satsningar utöver hälso- och sjukvård samt gemensamma innovationsmiljöer. 

Exempel på strategiska satsningar

Kontakt

Nyheter

LiU:s strategiska partner