LiU och Region Östergötland samverkar för en attraktiv och stark region

Våren 2017 skrevs ett strategiskt samverkansavtal under mellan två av länets största aktörer. Det innebär en plattform där bägges styrkor inom – förutom hälso- och sjukvård – samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och företagande kan mötas för att fortsatt utveckla och stärka regionen.

Rektor Helen Dannetun och regionrådet Mats Johansson signerar avtaletRektor Helen Dannetun och regionrådet Mats Johansson signerar avtalet.

Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland (RÖ) har över 40 års erfarenhet av att i olika avtal samarbeta för att utveckla såväl läkar- och vårdutbildningarna som den medicinska forskningen – liksom själva Universitetssjukhuset och de kliniska verksamheterna. Det har haft stor betydelse för Östergötland och hela den Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vid undertecknandet av avtalet påtalade LiU:s rektor Helen Dannetun att det (dåvarande, på 1960-talet) välrenommerade Regionsjukhuset i Linköping var en starkt bidragande faktor till att staden även fick en teknisk högskola och så småningom ett universitet.

- Avtalet som undertecknades av parterna 2017 sträcker sig utanför hälso- och sjukvårdsområdet.

Universitetet har med åren kommit att få en allt viktigare betydelse för samhällsutvecklingen och är på många sätt en viktig regional aktör. Den både vassa och framstående utbildningen och forskningen matchar RÖ:s ansvar för länets utvecklingsarbete inom områden som samhällsbyggnad och företagande, säger Peter Värbrand, universitetets samverkansdirektör.

Regionrådet Mats Johansson (S), den andre undertecknaren, framhöll att styrkan i avtalet bland annat ligger i den nya bredden – att Region Östergötland har ansvar för större områden än det tidigare landstinget hade. Och att det nya, långsiktiga, övergripande avtalet kommer att omfatta många nivåer i de båda organisationerna, inte bara ledningsnivån.

Avtalet är ett resultat av parternas gemensamma visionsarbete som handlar om att utveckla ett starkt regionalt ledarskap, berättar Carina Malmgren, strateg inom RÖ med särskild inriktning mot innovation och näringsliv. Genom en strukturerad och långsiktig samverkan kan vi gemensamt kraftsamla för att stärka förutsättningarna för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Det gäller såväl regionala som nationella och internationella sammanhang.

Det finns redan flera goda exempel

För att illustrera den redan pågående samverkan presenterades efter signeringen några av alla gemensamma projekt. Wallenberg centrum för molekylär medicin – WCMM – är ett av dessa. Det finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, LiU och RÖ. Verksamheten i WCMM bygger på den starka traditionen av medicinteknisk forskning där sjukvården, Medicinska fakulteten och Tekniska fakulteten sedan länge samarbetat för att hitta nya lösningar på olika sjukvårdsproblem.

Ett annat gott exempel som lyftes fram var hur LiU och RÖ sedan en tid arbetar tillsammans för att stärka tillväxten i regionala småföretag. Nästa steg blir ett program med utveckling och verifiering av metoder för att utveckla ledare och ledarskap i företag.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll