Strategisk samverkan synliggör nära relationer mellan LiU och VTI

Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har under flera decennier haft ett omfattande samarbete i olika former och på olika nivåer.

Det strategiska samverkansavtalet mellan LiU och VTI undertecknades 2014 av LiU:s rektor Helen Dannetun och dåvarande generaldirektören Jonas Bjelfvenstam. Sedan dess träffas en ledningsgrupp från varje organisation årligen och går igenom föregående och nästkommande års handlingsplan.

– Målet med överenskommelsen var att skapa en tydlig inramning för samverkan i sin helhet. Vi ville åstadkomma ett synliggörande för att på ett bra sätt förvalta det samarbete som redan fanns och samtidigt bilda en bas för ett ännu mer utvecklat och långsiktigt arbete tillsammans, berättar Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid LiU. Gärna inom helt nya områden, säger han och fortsätter:

– En gemensam och alldeles färsk forskningsrapport som handlar om vad som påverkar ambulanspersonalens arbetssituation är ett konkret resultat av vår strategiska samverkan som öppnat för ett samarbete även med Medicinska fakulteten vid LiU. Annars går de upptrampade stigarna oftast mellan VTI och olika delar av Tekniska eller Filosofiska fakulteten.

I samband med avtalsskrivningen gjordes en övergripande inventering av samarbetet. Trots att den gjordes i form av en kortfattad PM resulterade den i ett sjusidigt dokument kring existerande samarbeten och kontaktytor.

– Utöver olika forskningssamarbeten noterade vi även utbyten inom administration, kommunikation och information och också där såg vi en betydande utvecklingspotential, menar Birgitta Sandstedt, i dag avdelningschef vid Avdelningen för kommunikation, marknad och bibliotek på VTI. Det handlar bland annat om ett samordnat spridande av forskningsresultat, gemensamma aktiviteter och internationella events medan det inom administrationen bland annat har diskuterats kring nationell och internationell forskningsfinansiering, upphandlingsfrågor och forskningsinfrastruktur.

Lars Nielsen, professor vid LiU och Jonas Jansson, avdelningschef på VTI var två av dem som gav exempel på gemensam forskning vid ceremonin då avtalet skrevs under.

Självkörande bussar – del av planerad plattform kring transporter

– I den senaste handlingsplanen finns exempel på hur arbetet med att underlätta och stärka samverkan tar ytterligare steg framåt. Det handlar till exempel om att ta fram rutiner kring delade tjänster – som professurer, projektanställningar och doktorandtjänster, säger VTI:s personalchef Christina Carlson som samverkar med sin motsvarighet Pia Rundgren från LiU.

Anna Anund, en av VTI:s forskningschefer berättar om ett annat exempel ur den senaste handlingsplanen:

– Det handlar om en testmiljö för självkörande bussar som är på väg att bli ett stort projekt med många ingående parter och som innehåller flera olika block som universitetet och vi kan bedriva forskning tillsammans.

Ytterligare en punkt handlar om utveckling av en samverkansplattform som stärker och kommunicerar den gemensamma kunskapen inom transportområdet och där Mattias Viklund från VTI och Magnus Blinge från LiU har ansvaret för att, tillsammans med respektive organisations forskargrupper och med regionen, mejsla ut en strategi.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll