Senaste ledningsmötet visade att LiU:s och VTI:s strategiska partnerskap på flera plan har skapat den eftersträvade inramningen av parternas långvariga relation.

Den autonoma bussen ELIN är ett förverkligat samverkansinitiativ som lett omfattande till ett omfattande samarbete mellan många parter i regionen. Foto Magnus JohanssonInnan det senaste årliga ledningsmötet i den strategiska samverkan mellan Linköpings universitet (LiU) och Statens väg- och trafikinstitut (VTI) genomfördes en workshop med ett 40-tal deltagande forskare från de bägge myndigheterna. 

Syftet var att diskutera de forskningsområden som i vissa fall redan är och i andra fall kommer att bli viktiga hörnstenar i samverkan mellan de bägge parterna: Plattformen EAST Transport; forskningsprogrammet Triple F som handlar om fossilfria godstransporter och som finansieras av Trafikverket; Ride the future – projektet kring den autonoma elektrifierade bussen samt Swedish Electomobility Centre som är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av e-mobilitet, till exempel el- och hybridfordon och laddinfrastruktur. Inom centret, som finansieras av Energimyndigheten, samlas akademi, industri och samhälle och Linköpings universitet är ett av fem lärosäten som ingår. 

Avsikten med EAST Transport är att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet med hög internationell kvalitet – och öka den samlade styrkan hos VTI och LiU när det gäller transportforskning.
Peter Värbrand, vicerektor för samverkan

Vid den gemensamma introduktionen av denna workshop inledde Peter Värbrand, vicerektor för samverkan med:
- Det är viktigt att synliggöra vad vi åstadkommer inom EAST Transport (där EAST står för Efficient and sustainable transport) som alltså är en plattform för de tre styrkeområden där samverkan mellan LiU och VTI är särskilt konkurrenskraftig: Hållbar mobilitet, Framtidens godstransporter och Framtidens fordonssystem. Avsikten med EAST Transport är att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet med hög internationell kvalitet – och öka den samlade styrkan hos VTI och LiU när det gäller transportforskning. Jag kan i sammanhanget påpeka att LiU har flera nya styrkeområden, varav ett är just Transport. 

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson fortsatte:
- Det är mycket glädjande att vi fått igång fler nya, starka gemensamma satsningar som uppmärksammas. Det är nu mycket viktigt att vi börjar jobba mera med våra gemensamma kommunikationsfrågor – såväl internt som externt. Jag vill även passa på att uttrycka min glädje över att, tillsammans med företrädare för LiU:s övriga strategiska partner, få ingå i rektors nyinrättade externa råd. 

Samverkan med flera flaggskepp

Vid ledningsmötet då den nya handlingsplanen var uppe för diskussion kunde det konstateras att denna samverkans senaste stora flaggskepp, skapandet av en plattform för EAST Transport, och den autonom bussen ELIN inom initiativet Ride the Future, har gått i mål. 

- En webbplats för EAST Transport har sjösatts tack vare LiU:s insatser. Där ska vi kommunicera vår samverkan och det är nu viktigt att den uppdateras kontinuerligt så att den kommer till önskad användning och nytta, sa Jonas Jansson, avdelningschef vid Forskningsavdelningen Trafik och trafikant, VTI. 

Därefter informerade Anna Anund, forskningschef Trafikanttillstånd, VTI, om det som hänt och det som är på gång när det gäller testmiljön för den autonoma bussen ELIN:
- ELIN är ett resultat av vår samverkan som syns varje dag på den slinga den kör runt Campus Valla. Syftet med projektet är att visa hur en autonom, elektrifierad buss kan vara en del av mobiliteten i den moderna, förtätade staden. Vidare erbjuder den en plattform för forskning och studier – något som redan pågår i form av student- och doktorandarbeten och flera forsknings- och innovationsprojekt. Initiativet har kunnat realiseras tack vare många regionala parters stora engagemang. Gå gärna in på ridethefuture.se för att läsa mer om detta. Ett tredje syfte är att bidra till samverkan och regional utveckling. 

Nästa steg som väntar, i etapp 2, handlar om att utöka rutten till närliggande Vallastaden för att där vända sig till nya målgrupper, som äldre med funktionsnedsättningar och barn på grundskolan. 

Såväl EAST Transport som Ride the Future ingår fortsatt i den kommande handlingsplanen. Tillkommer gör nya forskningsinitiativ som är kopplade till Swedish Electromobility Center och Triple F.

En ny punkt är också att utbyta erfarenheter kring EU-finansiering och se över möjligheterna till gemensamma satsningar för forskningsfinansiering. 
Under rubriken Viktiga samverkansprojekt för utveckling måste särskilda satsningar göras på strategisk kommunikation och marknadsföring. Det var rektor Jan-Ingvar Jönsson och gd Tomas Svensson helt eniga om. Värdet av samverkansavtalet måste optimeras genom en samordnad strategisk kommunikation och marknadsföring både internt och externt.
Mer om EAST Transport

Kontakt

Nyheter

Bilar i rusningstrafik.

Framtidens bilåkande kan bli billigare – och dyrare

Hur kan bilar beskattas i framtiden när det mesta av fordonsflottan har elektrifierats? Höjd och utökad trängselskatt i större städer är ett svar. Men det reser andra frågor. Det menar forskare vid LiU i en ny studie.

Kvinna och man med headset och gröna militärkläder framför dator. Fler skärmar i bakgrunden.

LiU bekämpar cyberbrott med masterprogram

Företag och samhälle utsätts för allt fler cyberbrott i takt med den pågående digitaliseringen. Experter behövs för att skydda samhället. Därför startar Linköpings universitet ett masterprogram i cybersäkerhet hösten 2023.

Gäster och åhörare i föreläsningssal

Reglerteknik firar 100 och ser framåt

100 doktorer på 40 år – det är det imponerande resultatet för avdelningen för Reglerteknik på institutionen ISY. Det firades med återträff och återblickar, men också med insikten att reglerteknik är en spetsteknik som i hög grad behövs i framtiden.

LiU:s strategiska partner