Redan 2004 signerades det första samverkansavtalet mellan Linköpings universitet och Saab. I mars 2014 signerades ett förnyat strategiskt avtal. Avtalen belyser parternas intentioner att lägga grunden för en långsiktig och strategisk samverkan kring kompetensförsörjning, forskning, utveckling och innovation.

Med sin mer än 50-åriga relation har LiU och Saab många kontaktvägar och goda relationer mellan varandra. Inte bara forskningsmässigt i verksamheten utan även i förvaltning och ledning. 

- I utbildningen på Tekniska fakulteten har organisationerna stor nytta av varandra och vår samverkan är viktig för att studenterna ska vara eftertraktade på arbetsmarknaden. En stor del av Saabs ingenjörer är alumner från LiU, berättar Gunnar Holmberg som själv är LiU-alumn, Director Business Development Future Air Systems på Saab Aeronautics, och adjungerad professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU. Gunnar har i många år arbetat som delansvarig för samverkansavtalet mellan LiU och Saab.

Arbetet är pågående, mångfasetterat och återfinns inom många områden. Inom förvaltning och ledning har parterna även genomfört en serie Tankesmedjor där ämnen som säkerhet, utbildning/kompetensförsörjning, och internationell samverkan diskuterats. Det har även genomförts seminarier kring etiska frågor.

Forskning, fort- och vidareutbildning

I handlingsplanen finns bland annat punkter kring forskning samt fort- och vidareutbildning.

- Även om det redan finns många välfungerande samarbeten finns det stor potential för en ökad och breddad samverkan inom vissa forskningsområden. Just nu är visualisering ett fokusområde där vi vill lära känna varandra bättre, säger Pontus deLaval, Vice President Research and Development vid Saab.

När det gäller fort- och vidareutbildning i form av uppdragsutbildning, önskar LiU:s Uppdragsutbildningenhet utveckla kunskap och processer i nära dialog bland annat med Saab för att på så vis bli en framgångsrik leverantör av efterfrågad fort- och vidareutbildning. Initialt har samverkan här startat med utvecklingen av en utbildning inom artificiell intelligens.

En stor gemensam satsning som LiU har tillsammans med bland annat Saab är WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme.

Flera personer är engagerade i arbetet med LiU:s totalt åtta strategiska partners. Leder arbetet gör Ingela Lindahl, LiU Innovation och samverkan. Kontakta henne för mer information. Hennes kontaktuppgifter finner du nedan.

Exempel på samverkan

Kontakt

Nyheter

Porträtt av man på rymdstation (Marcus Wandt)

Astronaut och Nobelpristagare nya hedersdoktorer vid LiU

Den svenske astronauten Marcus Wandt och den österrikiske kvantfysikern och Nobelpristagaren Anton Zeilinger har blivit utsedda till hedersdoktorer vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet.

Studenter med litet flygplan bygg i verkstaden på LiU.

Motorn började brinna - men studenterna tog priset

Trots en rad motgångar tog masterstudenterna en titel i den stora flygtävlingen SAE Aerodesign i Brasilien. Nu satsar LiU på återkommande studentprojekt i att tävla med små fjärrstyrda flygplan.

Tre personer sitter vid en simulator

Samarbetet lyfter utvecklingen av nya skolflygplan

Åtta studenter från Washington State University, WSU, har landat på LiU. De är första kullen i det nya fyrpartssamarbetet mellan LiU, WSU och flygplanstillverkarna Saab och Boeing.

LiU:s strategiska partner