Samverkansavtalet som i mars 2014 signerades mellan Linköpings universitet och Saab AB belyser parternas intentioner att lägga grunden för en långsiktig och strategisk samverkan kring kompetensförsörjning, forskning, utveckling och innovation.

Med sin mer än 50-åriga relation har LiU och Saab många kontaktvägar och goda relationer mellan varandra. Inte bara forskningsmässigt ute i verksamheten utan även i förvaltning och ledning. 

- I utbildningen på Tekniska fakulteten har organisationerna stor nytta av varandra och vår samverkan är viktig för att studenterna ska vara eftertraktade på arbetsmarknaden. En stor del av Saabs ingenjörer är alumner från LiU, berättar samverkansansvarige Gunnar Holmberg som själv är LiU-alumn, Director Business Development Future Air Systems på Saab Aeronautics och adjungerad professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU.

Maria Swartz, samverkansansvarig från LiU fortsätter:

- Sedan avtalet skrevs under har parterna genomfört en serie Tankesmedjor där ämnen som säkerhet, utbildning/kompetensförsörjning, och internationell samverkan diskuterats. Vi har även genomfört seminarier kring etiska frågor.

Forskning, fort- och vidareutbildning

I handlingsplanen finns bland annat punkter kring forskning samt fort- och vidareutbildning.

- Även om det redan finns många välfungerande samarbeten finns det stor potential för en ökad och breddad samverkan inom vissa forskningsområden. Just nu är visualisering ett fokusområde där vi vill lära känna varandra bättre, säger Pontus deLaval, Vice President Research and Development vid Saab AB.

När det gäller fort- och vidareutbildning i form av uppdragsutbildning, informerar Sabrina Thelander, chef för enheten LiU Uppdragsutbildning:

-  Vi önskar utveckla kunskap och processer i nära dialog bland annat med Saab för att på så vis bli en framgångsrik leverantör av efterfrågad fort- och vidareutbildning. Initialt har vår samverkan här startat med utvecklingen av en utbildning inom artificiell intelligens. 

En stor gemensam satsning som LiU har tillsammans med bland annat Saab är WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme. 

Exempel på samverkan

Kontakt

Nyheter

Studenter med litet flygplan bygg i verkstaden på LiU.

Motorn började brinna - men studenterna tog priset

Trots en rad motgångar tog masterstudenterna en titel i den stora flygtävlingen SAE Aerodesign i Brasilien. Nu satsar LiU på återkommande studentprojekt i att tävla med små fjärrstyrda flygplan.

Tre personer sitter vid en simulator

Samarbetet lyfter utvecklingen av nya skolflygplan

Åtta studenter från Washington State University, WSU, har landat på LiU. De är första kullen i det nya fyrpartssamarbetet mellan LiU, WSU och flygplanstillverkarna Saab och Boeing.

Svante Gunnarsson står i ett vitt rum och håller i en drönare.

LiU får nytt kompetenscentrum – täta samarbeten med industrin

Vinnova satsar drygt 30 miljoner kronor på ett nytt kompetenscentrum inom autonoma system och avancerade matematiska metoder vid LiU. Klimatförändringar och global säkerhet ligger i fokus för forskargrupperna som ska samarbeta med ett tiotal företag.

LiU:s strategiska partner