Saab naturligt nog först ut som LiU:s strategiska partner

Samverkansavtalet som i mars 2014 signerades mellan Linköpings universitet och Saab AB belyser parternas intentioner att lägga grunden för en långsiktig och strategisk samverkan kring kompetensförsörjning, forskning, utveckling och innovation.

Med sin mer än 50-åriga relation har LiU och Saab många kontaktvägar och goda relationer mellan varandra. Inte bara forskningsmässigt ute i verksamheten utan även i förvaltning och ledning. Avtalet skrevs under av LiU:s rektor Helen Dannetun och Saab AB:s vd Håkan Buskhe.

Glada miner när Saabs vd Håkan Buskhe och LiU:s rektor Helen Dannetun skrev under det strategiska samverkansavtalet Foto Annika Johansson

- I utbildningen på Tekniska fakulteten har organisationerna stor nytta av varandra och vår samverkan är viktig för att studenterna ska vara eftertraktade på arbetsmarknaden. En stor del av Saabs ingenjörer är alumner från LiU, berättar samverkansansvarige Gunnar Holmberg som själv är LiU-alumn, Director Business Development Future Air Systems på Saab Aeronautics och adjungerad professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU.

Maria Swartz, samverkansansvarig från LiU:s sida fortsätter:

- Sedan avtalet skrevs under har parterna genomfört en serie Tankesmedjor där ämnen som säkerhet, utbildning/kompetensförsörjning, och internationell samverkan diskuterats. Vi har även genomfört seminarier kring etiska frågor.

Forskning, fort- och vidareutbildning

I den nu gällande handlingsplanen, som ska utvärderas vid nästa ledningsmöte, finns bland annat punkter kring forskning samt fort- och vidareutbildning.

- Även om det redan finns många välfungerande samarbeten finns det stor potential för en ökad och breddad samverkan inom vissa forskningsområden. Just nu är visualisering ett fokusområde där vi vill lära känna varandra bättre, säger Pontus deLaval, Vice President Research and Development vid Saab AB.

När det gäller fort- och vidareutbildning i form av uppdragsutbildning, informerar Sabrina Thelander, chef för enheten LiU Uppdragsutbildning:

- Denna enhet bildades 2018 och vi önskar utveckla kunskap och processer i nära dialog bland annat med Saab för att på så vis bli en framgångsrik leverantör av efterfrågad fort- och vidareutbildning. Initialt har vår samverkan här startat med utvecklingen av en utbildning inom artificiell intelligens.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll