Saab naturligt nog först ut som LiU:s strategiska partner

Samverkansavtalet som i mars 2014 signerades mellan Linköpings universitet och Saab AB belyser parternas intentioner att lägga grunden för en långsiktig och strategisk samverkan kring kompetensförsörjning, forskning, utveckling och innovation.

Med sin mer än 50-åriga relation har LiU och Saab många kontaktvägar och goda relationer mellan varandra. Inte bara forskningsmässigt ute i verksamheten utan även i förvaltning och ledning. 

- I utbildningen på Tekniska fakulteten har organisationerna stor nytta av varandra och vår samverkan är viktig för att studenterna ska vara eftertraktade på arbetsmarknaden. En stor del av Saabs ingenjörer är alumner från LiU, berättar samverkansansvarige Gunnar Holmberg som själv är LiU-alumn, Director Business Development Future Air Systems på Saab Aeronautics och adjungerad professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU.

Maria Swartz, samverkansansvarig från LiU fortsätter:

- Sedan avtalet skrevs under har parterna genomfört en serie Tankesmedjor där ämnen som säkerhet, utbildning/kompetensförsörjning, och internationell samverkan diskuterats. Vi har även genomfört seminarier kring etiska frågor.

Forskning, fort- och vidareutbildning

I handlingsplanen finns bland annat punkter kring forskning samt fort- och vidareutbildning.

- Även om det redan finns många välfungerande samarbeten finns det stor potential för en ökad och breddad samverkan inom vissa forskningsområden. Just nu är visualisering ett fokusområde där vi vill lära känna varandra bättre, säger Pontus deLaval, Vice President Research and Development vid Saab AB.

När det gäller fort- och vidareutbildning i form av uppdragsutbildning, informerar Sabrina Thelander, chef för enheten LiU Uppdragsutbildning:

-  Vi önskar utveckla kunskap och processer i nära dialog bland annat med Saab för att på så vis bli en framgångsrik leverantör av efterfrågad fort- och vidareutbildning. Initialt har vår samverkan här startat med utvecklingen av en utbildning inom artificiell intelligens. 

En stor gemensam satsning som LiU har tillsammans med bland annat Saab är WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme. 

Exempel på samverkan

Kontakt

Nyheter

LiU:s strategiska partner