LuMiNk Akademin – ett flaggskepp inom samverkan mellan LiU och Norrköpings kommun

Linköpings universitet är en del av Norrköping och 2017 firade Campus Norrköping 20 år. Samma år manifesterades den nära relationen genom undertecknandet av ett strategiskt samverkansavtal. Rektor Helen Dannetun och Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping signerade.

Studiemiljö vid cafébord, en stor skylt med texten LuMiNk Akademin träffas varje vecka i Mirum galleria och miljöombytet är en viktig del av framgångsreceptet.

Samarbetet mellan Linköpings universitet (LiU) och Norrköpings kommun (NK) är redan väl utvecklat inom en rad områden. Genom undertecknandet av ett strategiskt avtal är en långsiktig samverkan säkrad. 

- En del handlar om en samverkan på ett praktiskt konkret plan, till exempel LuMink Akademin,som är ett mentorprogram som bland annat handlar om att studenter från LiU regelbundet träffar skolelever, för att stötta dem med läxläsning och på olika sätt motivera till högre studier, berättar Lars Stjernkvist. Annan samverkan handlar om att vi tillsammans kan bidra till världsledande forskning på flera områden, däribland visualisering. 

Helen Dannetun instämmer:

- Vid Campus Norrköping finns många samhällsrelevanta utbildningar och riktigt, riktigt vass forskning. Förutom visualisering är organisk elektronik ett starkt område. Ett annat redan etablerat och framgångsrikt projekt handlar om samverkan kring professionsutveckling bland grundskollärare. Att tillgängliggöra forskningsresultat är en viktig del i det arbetet, fortsätter hon.

Ytterligare ett gemensamt projekt som presenterades som ett gott exempel på redan pågående samverkan handlar om en testmiljö som följs av forskare och där äldre testar ny teknik i form av olika produkter, tjänster och arbetsprocesser. Syftet med projektet är att främja äldres självständighet och öka möjligheten att bo kvar hemma om de så önskar. 

Prioriterade områden

Samverkansarbetet innebär i praktiken alltså ett utbyte av kunskap. Följande tre områden prioriteras:

  • Bildning
    Parterna ska verka för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom exempelvis kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang. 
  • Hållbar tillväxt
    Parterna ska verka för att stärka Norrköpings och regionens arbete med hållbar tillväxt, attraktivitet och stadsutveckling. I detta ingår innovations- och entreprenörskapsarbete och näringslivsfrämjande åtgärder. 
  • Välfärd
    Parterna ska verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, som hälsa, vård och omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, migration och integration. Även frågor om demokrati och det aktiva samhällsengagemanget omfattas. 

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll