Samverkan mellan LiU och Linköpings kommun ska stärka studentstaden

I slutet av 2016 tecknades ett nytt avtal om strategisk samverkan mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun. Det var universitetets rektor Helen Dannetun och kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) som satte sina namnteckningar på överenskommelsen.

Linköpings kommun (LK) och Linköpings universitet (LiU) har sedan många år tillbaka ett omfattande samverkansarbete och kunskapsutbyte. Syftet med det nya avtalet är att underlätta en långsiktig strategiska samverkan – utan att skapa en ny beslutsnivå för den samverkan som redan pågår.

Avtal skrivs mellan LiU och Linköpings kommun 2016Foto: Ann Holmlid

De fyra huvudområden som den första handlingsplanen omfattar handlar om Attraktivitet – att stärka studentstaden Linköping; Bildning – att skapa förbättrade förutsättningar för rekrytering av förskollärare och lärare; Hållbar tillväxt och Välfärd – med fortsatta diskussioner kring gemensamma satsningar.

- Den formaliserade, till exempel i form av årliga utvärderingsmöten, strategiska samverkan ger möjligheter att förbättra och utveckla den kommunala verksamheten, stärka tillväxten i kommunen och regionen, plus öka kommunens kompetens- och rekryteringsbas, menar Kristina Edlund. LiU har en väldigt viktig roll i kommunens utveckling.

För universitetet betyder denna samverkan möjligheter att identifiera, formulera och nyttiggöra forskning, utbildning och utvecklingsverksamhet som ger kunskap om viktiga samhällssektorer som är väsentliga för kommunen.

- På så vis kan LiU bidra till en samhällsutveckling som är baserad på kunskap och relevans, säger Helen Dannetun.

Stor bredd i pågående projekt

Redan pågående samverkansprojekt visar på en stor bredd – exempelvis Studentmedarbetare, Mattecoach på nätet och Smarta städer. Dessa tre presenterades i samband med att det nya avtalet skrevs under.

Att studenter får testa sina kunskaper genom att, som studentmedarbetare en dag i veckan under studietiden, utföra jobb som kommunen behöver hjälp med har blivit en succé.
På det här sättet vill vi underlätta övergången från studier till arbete. Vi vill attrahera studenter att ta anställning i kommunen och en viktig del är att kommunen tillförs ny kunskap, berättade kommunens projektledare Faiz Jaber under presentationen.

Mattecoach på nätet är en satsning som innebär att elever i grundskolan och på gymnasiet på kvällstid får stöd av handledare – som är lärarstudenter i matte – att via nätet i lugn och ro klara ut sina matteuppgifter.

- Arbetet ger lärarstudenterna en bra möjlighet att utveckla sin blivande roll som lärare, påpekade Daniel Carlsson, lärare på Matematiska institutionen vid LiU.

Slutligen berättade nydoktorerade Malin Granath, från avdelningen för informatik, om ”smarta städer” – hur it-system i organisationer och i samhället används. Vilka blir effekterna?

- Det är viktigt med kunskapsutbyte mellan praktik och akademi, och även inom akademin, menar Malin Granath. Samverkan är en förutsättning för att klara utmaningar som urbanisering, klimatförändringar och globalisering.


KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll