Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad del 1 (FUD 1)

En kurs där du som lärare eller pedagog introduceras till folkhögskolans särskilda utbildningsform och didaktiska frågor.

Bild: Undervisning med elever.

Alla som arbetar inom folkhögskolan behöver vara väl förtrogna med skolformens möjligheter och särskilda villkor. Den här kursen behandlar folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

I kursen bearbetas även normkritiska perspektiv på undervisning.

På den här sidan finns kursplan.

Målgrupp

Kursen riktar sig till folkhögskolans lärare, rektorer och annan personal med pedagogiskt ansvar.

Omfattning och genomförande

Kursen ger 7,5 hp och löper över två terminer, med sex kursdagar jämnt fördelade över terminerna. Utöver kursdagarna, som sker på folkhögskolan, tillkommer en kursdag online. I kursen används också den digitala lärplattformen Lisam.

Mellan de gemensamma kursdagarna sker studier enskilt och i grupp, bland annat i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten samt korta fältstudier - dessa utgår från det pedagogiska arbetet och uppdraget på folkhögskolan.

Kursen examineras genom seminarium, grupparbeten samt individuell skriftlig redovisning.

Anmälan

Vid intresse, kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Film

Se gärna vår film om kursen. Du hittar den här.

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning