Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad - del 2 (FUD 2)

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom undervisning och didaktik kopplat till folkhögskolan som utbildningsform. Kursen är en fortsättning på FUD 1 och behandlar särskilt folkhögskollärares yrkesutövning och professionella utveckling.

I kursen ingår fördjupade studier om undervisning och didaktik i folkhögskolan. Kursen fokuserar särskilt frågor som rör folkhögskolelärarens yrkesutövning och yrkesetik.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad - del 1 (FUD 1) eller motsvarande.

Målgrupp

Kurserna riktar sig till folkhögskolans lärare.

Omfattning och genomförande

Kursen ger 7,5 hp och löper över två terminer, med fem kursdagar jämnt fördelade över terminerna. Kursdagarna genomförs i folkhögskolans egna lokaler. Mellan de gemensamma kursdagarna sker studier enskilt och i grupp. I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

Ansökan om examen

Den som har en annan lärarexamen i botten kan, efter att ha fullföljt kurserna FUD 1 och FUD 2 med godkänt resultat samt därtill har minst två års arbetslivserfarenhet (minst halvtid) som folkhögskollärare, ansöka om folkhögskollärarexamen.

Linköpings universitet är det enda lärosäte i landet som har rätt att utfärda en folkhögskollärarexamen.

KontaktVisa/dölj innehåll