22 april 2024

Enligt siffror från UNHCR (2023) är ungefär 110 miljoner människor på flykt. Cirka 40 procent av dem är barn. Forskning visar att barn och vuxna på flykt utsätts oftare för våld och andra svåra händelser och har också en ökad risk för att få problem med psykisk ohälsa. Den 12 april disputerade Erica Mattelin, doktorand på Barnafrid med sin avhandling om resiliens och hälsa hos barn och unga som har flytt till Sverige. 

Porträtt av Erica Mattelin som står och håller sin avhandling i händerna
Erica Mattelin. Foto: Sofia Lindgren

-- Få studier har undersökt de långsiktiga effekterna från att ha varit på flykt i barndomen och hälsa som vuxen och vilka faktorer och mekanismer som bidrar till den högre andelen psykisk ohälsa är dåligt förstådda. En särskild aspekt som inte har studerats är köns- och könsminoritetsidentitet, säger Erica Mattelin.

Framsida på avhandling

 


Syftet med avhandlingen Resiliens, psykisk hälsa och våldsutsatthet hos individer med tidigare eller nuvarande erfarenheter av att vara på flykt i Sverige har varit att belysa faktorer både före, under och efter flykten som påverkar hälsa, välbefinnande och även upplevelsen av att vara på flykt hos barn och vuxna som har migrerat till Sverige som flyktingar. Avhandlingen innehåller fem studier som grundar sig i en systematisk översikt, kvantitativa metoder samt kvalitativa djupintervjuer.

Några av de resultat som Erica har kommit fram till genom avhandlingen är:

  • Sammantaget var prevalensen av psykisk ohälsa lägre än vad som observerats i många tidigare publicerade studier, även om den fortfarande var högre än många studier om barn födda i Sverige.
  • Effekterna på den psykiska hälsan kanske inte är långsiktiga
  • Att identifiera sig som sexuell- och könsminoritet är en viktig faktor och bör tas med i framtida analyser
  • Samhälleliga risk- och skyddsfaktorer bör prioriteras i framtida forskning.
  • Vi bör stödja de flyktingar som kan löpa större risk, t.ex. de som är yngre och har dubbel minoritetsstatus.

- Berättelserna som vi har fått ta del av är lika långt ifrån det vanliga narrativet av barn på flykt som sköra offer. Istället har det visats en tydlig längtan efter ett normalt liv där skolan är en viktig del av integrationen, säger Erica Mattelin.


Ta del av Ericas avhandling här

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.