27 april 2020

I framtiden kan robotar vara någonting annat än de industriella metallarmar vi är vana vid. Forskare vid Linköpings universitet har framgångsrikt utvecklat mjuka robotar i en mindre och mindre storlek.

Bild på mikrorobot.
Roboten är den minsta, 3D-utskrivna, i världen. Olov Planthaber

Vi är alla bekanta med den konventionella roboten, med tunga metallarmar som styrs av elektriska motorer och kanske monterar delar till en bil. De har tjänat människan väl men har stora begränsningar när de ska interagera med människokroppen.

–Du vill inte ha en industrirobot som lyfter farmor ur ett badkar, säger Edwin Jager, universitetslektor och enhetschef för bionik- och transdutionsvetenskap vid Linköpings universitet.

I en ny artikel i Soft Robotics (SoRo) presenterar han och doktoranden Manav Tyagi, tillsammans med sin samarbetspartner Geoff Spinks vid universitetet i Wollongong, sina senaste resultat om mjuka mikrorobotar. De nya robotarna har en rektangulär kropp med flexibla microactuators, som rörliga lämmar.

–Lämmarna är gjorda i en 3D-skrivare och består av en gel som kan röra sig när de stimuleras elektriskt, säger Manav Tyagi.Nanorobot tillsammans med en legogubbe.En legofigur jämfört med två mikrorobotar.

Men det är den lilla storleken på mikrorobotarna som är det betydelsefulla resultatet. 300 x 1000 mikrometer med en tjocklek på 20 mikrometer.

–Det är den minsta 3D-utskrivna roboten som finns, nästan tio gånger mindre än den hitintills minsta, säger Manav Tyagi.

Det är en mycket liten robot, även i mikrorobotarnas värld, och den tillverkades med en enkel 3D-skrivare.

–Det är den mest spännande delen av den här artikeln, att vi kunde krympa storleken på roboten så här mycket med en vanlig 3D-skrivare, säger Manav Tyagi.

Edwin Jager är av samma uppfattning och är mycket nöjd med hur enkel processen är, jämfört med hur det har varit under tidigare år.

–För tjugo år sedan, när jag doktorerade, använde vi en komplex metod, microfabrication, genomförd i renrum. Tjugo år senare kan vi skapa mikrorobotar på ett mycket enklare sätt, säger han.

Läs mer i artikelns engelska version. Edwin Jager har gjort många framsteg de senaste 20 åren.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.