27 april 2020

I framtiden kan robotar vara någonting annat än de industriella metallarmar vi är vana vid. Forskare vid Linköpings universitet har framgångsrikt utvecklat mjuka robotar i en mindre och mindre storlek.

Bild på mikrorobot. Roboten är den minsta, 3D-utskrivna, i världen. Olov Planthaber

Vi är alla bekanta med den konventionella roboten, med tunga metallarmar som styrs av elektriska motorer och kanske monterar delar till en bil. De har tjänat människan väl men har stora begränsningar när de ska interagera med människokroppen.

–Du vill inte ha en industrirobot som lyfter farmor ur ett badkar, säger Edwin Jager, universitetslektor och enhetschef för bionik- och transdutionsvetenskap vid Linköpings universitet.

I en ny artikel i Soft Robotics (SoRo) presenterar han och doktoranden Manav Tyagi, tillsammans med sin samarbetspartner Geoff Spinks vid universitetet i Wollongong, sina senaste resultat om mjuka mikrorobotar. De nya robotarna har en rektangulär kropp med flexibla microactuators, som rörliga lämmar.

–Lämmarna är gjorda i en 3D-skrivare och består av en gel som kan röra sig när de stimuleras elektriskt, säger Manav Tyagi.Nanorobot tillsammans med en legogubbe.En legofigur jämfört med två mikrorobotar.

Men det är den lilla storleken på mikrorobotarna som är det betydelsefulla resultatet. 300 x 1000 mikrometer med en tjocklek på 20 mikrometer.

–Det är den minsta 3D-utskrivna roboten som finns, nästan tio gånger mindre än den hitintills minsta, säger Manav Tyagi.

Det är en mycket liten robot, även i mikrorobotarnas värld, och den tillverkades med en enkel 3D-skrivare.

–Det är den mest spännande delen av den här artikeln, att vi kunde krympa storleken på roboten så här mycket med en vanlig 3D-skrivare, säger Manav Tyagi.

Edwin Jager är av samma uppfattning och är mycket nöjd med hur enkel processen är, jämfört med hur det har varit under tidigare år.

–För tjugo år sedan, när jag doktorerade, använde vi en komplex metod, microfabrication, genomförd i renrum. Tjugo år senare kan vi skapa mikrorobotar på ett mycket enklare sätt, säger han.

Läs mer i artikelns engelska version. Edwin Jager har gjort många framsteg de senaste 20 åren.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.