Fotografi av Eleni Stavrinidou

Eleni Stavrinidou

Biträdande professor, Enhetschef

Forskningsledare för Elektroniska växter på Laboratoriet för organisk elektronik

Presentation

Eleni Stavrinidou tog sin kandidatexamen i fysik 2008 från Aristoteles universitet i Thessaloniki (Grekland) och sedan sin magisterexamen i nanoteknik från samma universitet 2010. Hon gick sedan med i gruppen George Malliaras vid Institutionen för bioelektronik vid Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Frankrike) där hon avslutade sin doktorsexamen i mikroelektronik 2014. Hennes arbete där fokuserade på att förstå och konstruera jontransport i ledande polymerer.

Stavrinidou började sedan på Laboratory of Organic Electronics (LOE) vid Linköpings universitet som postdoktor i samarbete med Magnus Berggren och Daniel Simon. Under sin post-doc utvecklade hon organiska elektroniska enheter integrerade i levande växter, och introducerade konceptet elektroniska växter. 2016 fick hon ett Marie Skłodowska-Curie Fellowship.

2017 blev Stavrinidou biträdande professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet och etablerade gruppen Electronic Plants. Hon fick flera anslag, bland annat ett Vetenskapsrådets startstipendium och ett EU FET-OPEN-anslag som hon var koordinator. 2020 blev hon docent och docent i tillämpad fysik. Samma år tilldelades hon Stiftelsen för Strategisk Forsknings framtida forskningsledares anslag. 2021 blev Eleni Stavrinidou Associated Group Leader vid Umeå Plant Science Center. Samma år tilldelades hon ERC-Staring Grant. Stavrinidou är mottagare av L’ORÉAL-UNESCO For Women in Science-priset i Sverige (2019) och Tage Erlander-priset för naturvetenskap och teknik från Kungliga Vetenskapsakademien (2023). 2023 blev Stavrinidou senior docent i bioteknik.

Stavrinidous forskning drivs av både samhälleliga behov och vetenskaplig nyfikenhet. Från ena sidan är hennes vision att utveckla teknologier som kommer att möjliggöra nya upptäckter inom växtvetenskap som kan leda till mer hållbar livsmedelsproduktion och till växter som kan frodas i det föränderliga klimatet. Från andra sidan föreställer hon sig utvecklingen av en nästa generations teknologi som bygger på sammanslagning av levande och artificiella komponenter, vilket möjliggör nya tekniska koncept men också ökar sofistikeringen av vår kommunikation med den biologiska världen.

Short CV (pdf)

Eleni StavrinidouEleni Stavrinidou Foto Thor Balkhed

 

Plant Bioelectronics: En glimt av vår forskning

Forskning

Nyheter

Två forskare i labbrock med handskar kopplar in sladdar till en bägare med vatten och en växt.

Elektronisk ”jord” ökar tillväxten hos grödor

Kornplantor växer i genomsnitt 50 procent mer när rotsystemet kan stimuleras elektriskt genom odlingssubstratet. Det visar forskare vid LiU som har utvecklat en elektriskt ledande ”jord” för hydroponi.

Abdul Manan Dar och Eleni Stavrinidou.

Snabba elektriska signaler kartlagda i växter med ny teknik

Vad sker inne i den köttätande växten Venusfälla när den fångar en insekt? Med en ny teknik har forskare gjort upptäckter om den elektriska signaleringen som får fällan att smälla igen.

Eleni Stavrinidou

Hon kombinerar växter och teknik för en hållbar framtid

Eleni Stavrinidou är forskningsledare för området elektroniska växter vid Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU. Hennes vision är att utveckla teknologier som möjliggör nya upptäckter inom växtbiologi.

Eleni Stavrinidou

Eleni Stavrinidou tilldelas ERC Starting Grant

Hennes projekt handlar om möjligheten att bygga in elektronik i växtceller för att skapa material som behåller de levande cellernas egenskaper. Ett mål är också att skapa hållbara system för bland annat energilagring, med naturens egna metoder.

Två kvinnor, Eleni Stavrinidou och doktoranden Daniela Parker, håller i bönplantan som är en biohybrid.

De får växtens rötter att lagra energi

Genom att vattna bönfrön (Phaseolus vulgaris) med en lösning som innehåller oligomerer, har forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, LiU, visat att bönplantans rötter blir elektrisk ledande och att de även kan lagra energi.

Publikationer

2023

Adam Armada Moreira, Abdul Manan Manan Dar, Zifang Zhao, Claudia Cea, Jennifer Gelinas, Magnus Berggren, Alex Costa, Dion Khodagholy, Eleni Stavrinidou (2023) Plant electrophysiology with conformable organic electronics: Deciphering the propagation of Venus flytrap action potentials Science Advances, Vol. 9, Artikel eadh4443 Vidare till DOI
Matteo Grenzi, Stefano Buratti, Ambra Selene Parmagnani, Ilaria Abdel Aziz, Iwona Bernacka Wojcik, Francesca Resentini, Jan Simura, Fabrizio Gandolfo Doccula, Andrea Alfieri, Laura Luoni, Karin Ljung, Maria Cristina Bonza, Eleni Stavrinidou, Alex Costa (2023) Long-distance turgor pressure changes induce local activation of plant glutamate receptor-like channels Current Biology, Vol. 33, s. 1019-+ Vidare till DOI
Giuseppina Tommasini, Mariarosaria De Simone, Silvia Santillo, Gwennael Dufil, Marika Iencharelli, Daniele Mantione, Eleni Stavrinidou, Angela Tino, Claudia Tortiglione (2023) In vivo neuromodulation of animal behavior with organic semiconducting oligomers Science Advances, Vol. 9, Artikel eadi5488 Vidare till DOI
Matteo Cucchi, Daniela Parker, Eleni Stavrinidou, Paschalis Gkoupidenis, Hans Kleemann (2023) In Liquido Computation with Electrochemical Transistors and Mixed Conductors for Intelligent Bioelectronics Advanced Materials Vidare till DOI
Vasileios Oikonomou, Till Dreier, Alexandra Sandéhn, Mohsen Mohammadi, Jakob Lonborg Christensen, Klas Tybrandt, Anders Bjorholm Dahl, Vedrana Andersen Dahl, Martin Bech, Eleni Stavrinidou (2023) Elucidating the Bulk Morphology of Cellulose-Based Conducting Aerogels with X-Ray Microtomography Advanced Materials Technologies Vidare till DOI

LinkedIn

Organisation