22 juni 2023

Eleni Stavrinidou är forskningsledare för området elektroniska växter vid Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU. Hennes vision är att utveckla teknologier som möjliggör nya upptäckter inom växtbiologi. Det kan leda till mer hållbar livsmedelsproduktion och även till växter som kan överleva i ett föränderligt klimat.

Eleni Stavrinidou Eleni Stavrinidou är docent och forskningsledare för området elektroniska växter. Thor Balkhed

Sedan hon kom till Laboratoriet för organisk elektronik som postdoktor 2014 har Eleni Stavrinidous forskning resulterat i ett antal uppmärksammade genombrott och publikationer. Det blev en världsnyhet 2015 när hon och andra LiU-forskare visade att elektroniska kretsar kan tillverkas inne i rosors kärlsystem och forskarlaget har senare gjort ytterligare framsteg inom området.

Eleni Stavrinidou har fått flera stora forskningsanslag och belönats för sin forskning, bland annat med ett Marie Skłodowska-Curie-stipendium och L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset. Nu senast har hon tilldelats Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik. Hon får det sistnämnda för sina studier av ”gränssnittet mellan elektronik och växter och för utvecklingen av bioelektroniska verktyg för realtidsövervakning och dynamisk kontroll av växters fysiologi”. Priset består av 200 000 kronor i forskningspris och 75 000 kronor för ett symposium eller en workshop.

– Priset betyder mycket för mig. Det är ett erkännande från forskarvärlden och publiciteteten bidrar till att min forskning når en bredare publik, inte bara i Sverige utan även utomlands, säger Eleni Stavrinidou.

I framtiden ser hon framför sig fortsatt forskning med internationellt konkurrenskraftiga forskargrupper och även mer tvärvetenskapligt samarbete med materialvetare, ingenjörer och växtbiologer. Dessutom skulle hon vilja vara involverad i kommersialiseringen av teknologierna som kan användas inom jord- eller skogsbruk.


Kontakt

Läs mer om Eleni Stavrinidou och hennes forskning

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.