23 maj 2018

De elektroniska växterna har väckt stort intresse världen över. Eleni Stavrinidou, forskningsledare inom området vid Laboratoriet för organisk elektronik får nu 3,3 miljoner euro för att driva Horisont2020-projektet HyPhOE.

Eleni StavrinidouEleni Stavrinidou Foto: Thor BalkhedHyPhOE står för Hybrid Electronics based on Photosyntehetic Organism och målet är trefaldigt: att ta fram nya energisystem baserade på elektroniska växter och fotosyntetiska organismer, bioelektroniksystem som kan styra växters tillväxt samt system för miljöövervakning med hjälp av växter som försetts med extra elektroniska funktioner.

– Vi är verkligen glada och stolta över att ha fått ett så stort och viktigt anslag för forskningen inom området elektroniska växter, säger Eleni Stavrinidou, koordinator för projektet som startar i september i år.

Förhoppningen är att projektet ska få stor betydelse såväl för stadsutveckling som för skogs- och lantbruk. Förutom forskarna vid Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU, Campus Norrköping, deltar även forskare vid Umeå Plant Science Center, Sverige, University of Bari, Italien samt Institut Polytechnique i Bordeaux och University Paris Diderot, båda i Frankrike, som bidrar med kunskaper inom exempelvis kemi, materialvetenskap, fotosyntetiska bakterier, växtbiologi och ekologi.

Hård konkurrens

Projektet har beviljats drygt 3,3 miljoner euro under tre år från EU:s Horisont 2020-program för Framtida och framväxande tekniker - Future and Emerging Technologies (FET) Open. Programmet stödjer visionär forskning för att skapa framtidens teknik och beviljandegraden är så låg som två procent. Detta är också LiU:s första beviljade projekt inom FET Open.

Kontakt

Mer om elektroniska växter

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.