Logistik och kvalitetsutveckling i vården

läkare i en operationsrum
Thor Balkhed

Sjukvården är en motor i ekonomin och av avgörande betydelse för välfärden.Vi studerar hur vården kan förbättra patientflödet och vårdgivares arbetsflöden för att uppnå mer patientcentrerad och effektiv vård.

Den svenska sjukvården producerar en kvalitativ och prisvärd sjukvård, men precis som i de flesta av västvärldens länder står sjukvården inför minst tre utmaningar. Dessa är en åldrande befolkning, den snabba teknikutvecklingen och medborgarnas ambition att vara en aktiv, engagerad och välinformerad medaktör i sjukvården. Samtidigt står sjukvården framför stora ekonomiska utmaningar. En allmän uppfattning är därför att sjukvården behöver förbättra kvaliteten och flödeseffektiviteten utan att kostnaderna går upp. 

Koordinering av patientflöden och vårdgivares arbetsflöden 

Vården behöver utvecklade ansatser och metoder för koordinering av patientflöden och kvalitetsutveckling. Det inkluderar nya system och metoder som stödjer en process- och flödesorienterad organisation inom och mellan sjukvårdsenheter och mellan sjukvårdsorganisationer.

Vi studerar hur vården kan förbättra patientflödet och vårdgivares arbetsflöden för att uppnå mer patientcentrerad och effektiv vård. Ett förslag är anpassning av industriella koncept såsom Lean production och integrerade försörjningskedjor eller Supply Chain Management till sjukvårdens förutsättning. En annan lösning är att omdefiniera patientens roll från att vara en passiv mottagare av sjukvård till att vara en aktiv aktör i patientflödet.

Vi undersöker också varför förbättringsprogram inom sjukvården inte uppfyller de förväntade resultaten och inte blir hållbara på lång sikt. Att hitta former för medskapande och samarbete i offentliga organisationer är en viktig del av vår forskning och skapar möjligheter att driva förbättringar i sjukvården.

 

Forskningsprojekt

Forskare

Nyheter

Vill du samarbeta? Kontakta oss

Relaterad forskning vid LiU

Organisation