Logistik inom räddning och vård

Brandövning

Vi använder kvantitativa metoder för att analysera utmaningar inom räddning och vård. Genom att skapa förutsättningar för ett effektivare arbete kan vi rädda liv.

Samhället har begränsade resurser för att hantera sjukdomar, olyckor, kriser och andra händelser som orsakar skador och lidande. Därför tar vi, i nära samverkan med räddnings- och vårdsektorn, fram metoder, modeller, beslutsunderlag och kunskap kring hur dessa resurser ska användas på bästa sätt. Ofta använder vi kvantitativ metodik, såsom till exempel optimering, simulering, statistisk och geografisk analys. Mycket av arbetet görs inom ramen för CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.)

 

Exempel på frågeställningar vi arbetar med är var räddningsresurser bör vara placerade, vilka resurser som ska skickas när det händer en viss olycka, hur nya typer av resurser (såsom till exempel frivilliga) kan integreras med de professionella resurserna, hur räddning, respons och vård ska organiseras, hur vårdavdelningar ska planeras och resurshanteringen kan analyseras. 

 

Projekt i urval

  • EMOVE (Efficient management of volunteers in emergency response). Vi utvecklar modeller och metoder för hur frivilliga ska användas på bästa sätt, vem som ska skickas till vilken händelse, och vilka uppgifter varje person ska få. 
  • EMFOR (Emergency call forecasting). Vi tar fram prognosmodeller som kan förutsäga när, var och vilken typ av händelse som kommer att inträffa. 
  • OSLO (Optimal skadeplatslogistik). Genom att utrusta personal och utrustning med sensorer som kan spåra deras rörelser, åtgärder och kommunikation, samlar vi data som analyseras utifrån ett logistiskt- och resurshanteringsperspektiv, och ger underlag till förbättringsförslag. 
  • EMMUNE (Efficient management of multiple natural events). Antalet extrema väderhändelser förväntas öka i Sverige, vilket ställer ökade krav på de aktörer som ska förebygga och hantera händelserna. Vi vill stödja dessa aktörer genom att utveckla prognoser för dessa händelser, prioriteringsmodeller för åtgärder och beslutsstödsverktyg för effektiv resurshantering.
 

Samarbeten

Forskningen utförs tillsammans med slutanvändare såsom larmcentraler, räddningstjänster, ambulanssjukvård, kommuner, regioner, myndigheter, frivilligorganisationer och industrin. Vi har ett nära samarbete med Katastrofmedicinskt centrum (KMC), och med andra nationella och internationella universitet och forskningsinstitut, t.ex. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och University of Twente. Några samarbeten listas på CARERs webbsida.

 

 

Finansiärer

Vi har finansiering från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Vinnova, SOS Alarm, Carmenta och Norrköpings kommun.


ForskningsledareVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll

KTSVisa/dölj innehåll