19 juni 2019

LiU-professorn Mattias Elg vinner tillsammans med två andra forskare ett av Kurslitteraturprisets hederspriser för en ny bok om kvalitetsstyrning - Quality Management: An introduction.

Tar upp aktuella frågor

Boken behandlar kvalitetsutveckling i vid mening, bland annat produktkvalitet, tjänstekvalitet, metoder för produktionsstyrning och verksamhetsutveckling. Ämnet har sin grund i statistiska verktyg och modeller, men har alltmer börjat kretsa kring ledarskap, grupputveckling, kundtillfredsställelse och andra ledarskapsinriktade frågor.

Boken tar upp aktuella frågor som hur företag och organisationer kan använda arbetssätt från kvalitetsutvecklingsområdet för att bli hållbara, och hur processer och ledarskap kan utvecklas för att göra verksamheten bättre. Mattias Elgs medförfattare är Ida Gremyr, biträdande professor vid Chalmers och Bjarne Bergquist, professor vid Luleå Tekniska högskola. Samtliga är verksamma inom kvalitetsteknik och verksamhetsutveckling.

Priset delas ut av Studentlitteratur med följande motivering:

”För en välskriven och noggrant disponerad bok som är mer av en handledare än ett uppslagsverk. Boken ger en introduktion till kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling med fokus på diskussion av aktuell forskning. Boken riktas till såväl studerande som yrkesverksamma och har medvetet hållits kortfattad, den utgör grund för läsarens fortsatta förkovring genom diskussion och fördjupande artiklar. På så sätt kan den användas i en mängd olika kurser - från introducerande kurser i kvalitetsutveckling till kurser inom organisation och ledarskap.”

Mattias Elg är verksam vid avdelningen för Logistik- och kvalitetsutveckling och föreståndare för forskningscentret Helix. Så här säger han om priset:

- Det är roligt och hedrande! Vi har strävat efter att utveckla en modern bok om kvalitetsstyrning som tar fasta på utmaningar som många verksamheter har idag med att skapa kvalitet i tjänster och varor. Vi ser också att dagens kurslitteratur behöver förändras för att möta nya typer av lärmål och för att hålla jämna steg med både forskning och praktik.

Läs mer om priset på Studentlitteratur

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.