Fotografi av Jason Martin

Jason Martin

Universitetslektor

I min forskning och undervisning fokuserar jag särskilt på hur organisationer under förändring och på ett hållbart och framgångsrikt sätt kan möjliggöra både anpassning och produktionslogik tillsammans med innovation och utvecklingslogik.

Att utveckla organisationer för hållbar kvalitet och drift

Kombinationen av teknikutveckling, hållbarhetskrav samt social förändring påverkar i hög grad utvecklingen av arbetssätt och arbetsliv i samhället. Kunskap om hur dessa mekanismer påverkar den dagliga driften av organisationer blir centralt i att förstå hur organisationer bör förändra sig och utveckla förmågor för att på ett hållbart sätt tillmötesgå nya och ständigt framväxande kundbehov. Kundbehovsdriven och hållbar förändring i organisationer präglas i hög grad av väl fungerande processer för kunskapsutveckling och organisatoriskt lärande, vilket i sin tur sätter kompetenser och hur man kan utveckla nödvändiga kompetenser för organisatorisk förändring, i fokus


Korta faktaVisa/dölj innehåll

Jag är universitetslektor i kvalitetsteknik på Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. Jag är även knuten till HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet och till avdelningen för Service Management and Logistics vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kort CV

 • Universitetslektor 
 • Uppdrag som kursansvarig och examinator i flera kurser
 • Biträdande handledare för doktorand
 • Föredragshållare, seminarieledare och kursledare inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet

Examina

 • Fil. dr i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, IEI, LiU
 • Fil. mag. i HRM/HRD, IBL, LiU
 • Fil. mag. i tillämpad etik , IKK, LiU

Tidigare erfarenheter

 • Forskningsassistent vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling, IEI, LiU
 • VD
 • Konsult i organisationsutveckling 
 • Reservofficer i Försvarsmakten 
 • Yrkesofficer i Försvarsmakten

Uppdrag

 • Sedan 2020 ersättare i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) vid LiTH, Linköpings universitet
 • Sedan 2020 koordinator för forskningscentret HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet
 • Sedan 2019 forskarrepresentant i styrgruppen för värdegrundsarbetet vid Linköpings universitet.
 • Sedan 2018 styrelseledamot styrelsen för Centrum för tillämpad etik (CTE) vid Linköpings universitet.

ForskningVisa/dölj innehåll

Jag forskar om kvalitets- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, organisationsutveckling, ledarskap, pedagogik och kompetens.

Sedan 2015 har jag forskat om kompetenser i managementpraktiker för daglig drift, i synnerhet avseende kvalitetsutveckling i större organisationer, både i privat och offentlig sektor. Mitt avhandlingsarbete fokuserade på att, utifrån ett kompetensperspektiv, undersöka vilka organisatoriska och individuella förmågor som krävs för att möjliggöra och skapa förutsättningar för framgångsrik kvalitetsutveckling i organisationer.

I min forskning utgår jag även från ett system- och processperspektiv, med kunskap och förståelse för processers naturliga variation, systemtänkande och kunskapsteoretiska perspektiv.

Utifrån mina mångåriga erfarenheter som chef och ledare i både privat och offentlig sektor ser jag även kunskaper om individ- och arbets- och organisationspsykologi, ledarskap samt inte minst etik som viktiga komponenter för att studera förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som inkluderar processer för hållbar förändring, utveckling och beslutsfattning i organisationer.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

UndervisningVisa/dölj innehåll

Jag föreläser och undervisar huvudsakligen i kvalitetsutveckling i kurser för ingenjörs- och civilingenjörsprogram på grundläggande och avancerad nivå på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Jag är bland annat examinator och kursansvarig i kurserna Offensiv kvalitetsutveckling (TMQU03), Kvalitetsledning (TMQU46) samt Forskningsmetoder i industriell utveckling (TMQU48).

Jag handleder och examinerar även examensarbeten på masternivå med inriktning mot kvalitetsutveckling (TQIE33) inom LiU:s olika civilingenjörsprogram.

Jag undervisar även i pedagogik och HRM/HRD för HR-programmet och Pedagogik 1-4 på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet.

Jag har även lett flera kurser för externa deltagare inom ramen för verksamheten vid HELIX-Competence Centre vid Linköpings universitet.

NyheterVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll