Fotografi av Jason Martin

Jason Martin

Universitetslektor

Jag är managementforskare och i min forskning och undervisning fokuserar jag särskilt på hur organisationer under förändring och på ett hållbart sätt leder både anpassnings- och produktionslogik tillsammans med innovations- och utvecklingslogik.

Att utveckla organisationer och ledningsförmåga för hållbar kvalitet 

Kombinationen av teknikutveckling, hållbarhetskrav samt social förändring påverkar i hög grad utvecklingen av arbetssätt och arbetsliv i samhället. Kunskap om hur dessa mekanismer påverkar ledning av den dagliga driften i organisationer är centralt för att förstå hur organisationer förändrar sig och utvecklar förmågor för att på ett hållbart sätt tillmötesgå nya och ständigt framväxande kundbehov. Kundbehovsdriven och hållbar förändring i organisationer präglas i hög grad av väl fungerande processer för kunskapsutveckling och organisatoriskt lärande, vilket i sin tur sätter kompetenser och förmågor i fokus och hur man kan utveckla dessa för att möjliggöra organisatorisk förändring.

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Jag är universitetslektor i kvalitetsteknik på Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. Jag är även knuten till HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet.

Kort CV

 • Universitetslektor 
 • Uppdrag som kursansvarig och examinator i flera kurser
 • Biträdande handledare för doktorand
 • Föredragshållare, seminarieledare och kursledare inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet

Examina

 • Fil. dr i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, IEI, LiU
 • Fil. mag. i HRM/HRD, IBL, LiU
 • Fil. mag. i tillämpad etik , IKK, LiU

Tidigare erfarenheter

 • Forskningsassistent vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling, IEI, LiU
 • VD
 • Konsult i organisationsutveckling 
 • Reservofficer i Försvarsmakten 
 • Yrkesofficer i Försvarsmakten

Uppdrag

 • Sedan 2020 ersättare i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) vid LiTH, Linköpings universitet
 • Sedan 2020 koordinator för forskningscentret HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet
 • Sedan 2019 forskarrepresentant i styrgruppen för värdegrundsarbetet vid Linköpings universitet.
 • Sedan 2018 styrelseledamot styrelsen för Centrum för tillämpad etik (CTE) vid Linköpings universitet.

ForskningVisa/dölj innehåll

Jag forskar om kvalitets- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, organisationsutveckling, ledarskap, pedagogik och kompetens.

Sedan 2015 har jag forskat om kompetenser i managementpraktiker för daglig drift, i synnerhet avseende kvalitetsutveckling i större organisationer, både i privat och offentlig sektor. Mitt avhandlingsarbete fokuserade på att, utifrån ett kompetensperspektiv, undersöka vilka organisatoriska och individuella förmågor som krävs för att möjliggöra och skapa förutsättningar för framgångsrik kvalitetsutveckling i organisationer.

I min forskning utgår jag även från ett system- och processperspektiv, med kunskap och förståelse för processers naturliga variation, systemtänkande och kunskapsteoretiska perspektiv.

Utifrån mina mångåriga erfarenheter som chef och ledare i både privat och offentlig sektor ser jag även kunskaper om individ- och arbets- och organisationspsykologi, ledarskap samt inte minst etik som viktiga komponenter för att studera förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som inkluderar processer för hållbar förändring, utveckling och beslutsfattning i organisationer.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

UndervisningVisa/dölj innehåll

Jag föreläser och undervisar huvudsakligen i kvalitetsutveckling i kurser för ingenjörs- och civilingenjörsprogram på grundläggande och avancerad nivå på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Jag är bland annat examinator och kursansvarig i kurserna Offensiv kvalitetsutveckling (TMQU03), Kvalitetsledning (TMQU46) samt Forskningsmetoder i industriell utveckling (TMQU48).

Jag handleder och examinerar även examensarbeten på masternivå med inriktning mot kvalitetsutveckling (TQIE33) inom LiU:s olika civilingenjörsprogram.

Jag undervisar även i pedagogik och HRM/HRD för HR-programmet och Pedagogik 1-4 på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet.

Jag har även lett flera kurser för externa deltagare inom ramen för verksamheten vid HELIX-Competence Centre vid Linköpings universitet.

NyheterVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll