Fotografi av Jason Martin

Jason Martin

Universitetslektor, Docent

Jag är managementforskare och i min forskning och undervisning fokuserar jag särskilt på ledningspraktiker och hur organisationer i förändring, på ett hållbart och framgångsrikt sätt, leder förändring som balanserar både anpassning och utveckling.

Att utveckla organisationer och ledningsförmåga för hållbar kvalitet 

Kombinationen av teknikutveckling, hållbarhetskrav samt social förändring påverkar i hög grad utvecklingen av arbetssätt och arbetsliv i samhället. Kunskap om hur dessa mekanismer påverkar ledning av den dagliga driften i organisationer är centralt för att förstå hur organisationer förändrar sig och utvecklar förmågor för att på ett hållbart sätt tillmötesgå nya och ständigt framväxande kundbehov. Kundbehovsdriven och hållbar förändring i organisationer präglas i hög grad av väl fungerande processer för kunskapsutveckling och organisatoriskt lärande, vilket i sin tur sätter kompetenser och förmågor i fokus och hur man kan utveckla dessa för att möjliggöra organisatorisk förändring.

Korta fakta

Jag är universitetslektor och docent i kvalitetsteknik på Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

Kort CV

 • Universitetslektor i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik 
 • Uppdrag som lärare, kursansvarig och examinator i ett flertal kurser
 • Handledare för doktorander under forskarutbildning
 • Föredragshållare, seminarieledare och kursledare inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet

Akademiska meriter

 • Docent i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, IEI, LiU
 • Fil. dr i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, IEI, LiU
 • Fil. mag. i HRM/HRD, IBL, LiU
 • Fil. mag. i tillämpad etik , IKK, LiU

Tidigare erfarenheter

 • Forskningsassistent vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling, IEI, LiU
 • VD
 • Konsult i organisationsutveckling 
 • Reservofficer i Försvarsmakten 
 • Yrkesofficer i Försvarsmakten

Uppdrag

 • Sedan 2020 ersättare i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) vid LiTH, Linköpings universitet
 • Från 2018 till 2023 styrelseledamot styrelsen för Centrum för tillämpad etik (CTE) vid Linköpings universitet.
 • Från 2020 till 2023 koordinator för forskningscentret HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet
 • Från 2019 till 2022 forskarrepresentant i styrgruppen för värdegrundsarbetet vid Linköpings universitet.

Övrigt

 • Vinnare av Emerald Literati Awards Outstanding Paper Award år 2022

Forskning

Jag forskar om förändringsledning och organisationsutveckling i sammanhang som präglas av en hög grad av digital och teknisk transformation. Jag leder forskningsprojekt och är handledare för doktorander under forskarutbildning.

Min forskning handlar främst om kompetenser i ledningspraktiker för daglig drift, i synnerhet avseende lednings- och lärandeprocesser, både i privat och offentlig sektor. I min forskning utgår jag från ett system- och processperspektiv, med kunskap om och förståelse för processers naturliga variation, systemtänkande och kunskapsteoretiska perspektiv.

Utifrån mina mångåriga erfarenheter som chef och ledare i både privat och offentlig sektor ser jag även kunskaper om individ- och arbets- och organisationspsykologi, ledarskap och etik som viktiga komponenter för att studera förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som inkluderar processer för förändring, utveckling och beslutsfattning i organisationer.

Handledning av doktorander

Publikationer

Doktorsavhandling

2023

Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt
Daan Kabel, Jason Martin, Jesper Olsson, Ida Gremyr, Mattias Elg, Lars Witell (2023) Will Self-monitoring Transform Healthcare? Using Institutional Theory to Understand an ongoing transformation in the Swedish Healthcare Service Ecosystem
Andreas Wallo, Jason Martin, Mattias Elg, Ulrika Harlin, Nina Bozic, Katrin Skagert, Anna Williamsson, Ida Gremyr (2023) Mapping the challenges of a socially sustainable, competitive, and green industry in the age of rapid change: A Delphi study
Jason Martin, Quoc Hung Dang, Ida Gremyr (2023) The influence of digitalisation on the role of quality professionals and their practices Cogent Business & Management, Vol. 10, Artikel 2164162 Vidare till DOI
Magdalena Smeds, Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr (2023) Why won't you leave the process alone?: Exploring emotional, motivational and cognitive mechanisms triggering tampering Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 34, s. 791-805 Vidare till DOI

Undervisning

Jag föreläser och undervisar huvudsakligen i kvalitetsutveckling i kurser för ingenjörs- och civilingenjörsprogram på grundläggande och avancerad nivå på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Jag är examinator och kursansvarig för kurser inom civilingenjörsprogram på både grundläggande och avancerad nivå i ämnena kvalitetsutveckling samt forskningsmetodik. Jag undervisar även i kurser inom företagsekonomi, produktionsekonomi och statskunskap.  Jag handleder och examinerar även examensarbeten på masternivå med inriktning mot kvalitetsutveckling (TQIE33) inom LiU:s olika civilingenjörsprogram. Jag undervisar även i pedagogik och HRM/HRD för HR-programmet och Pedagogik 1–4 på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet.

Jag har även lett flera kurser för externa deltagare inom ramen för verksamheten vid HELIX-Competence Centre vid Linköpings universitet.

Nyheter

HELIX konferens

HELIX konferens blev ett avslut på topp

Det var en varm stämning när HELIX arrangerade sin konferens. Med en historia som sträcker sig 16 år tillbaka i tiden blev det här ett sätt att summera den forskning som bedrivits genom åren men också blicka framåt.

Tre män går i en korridor.

LiU-forskare bidrar till utveckling av försvarets pedagogik

Fyra LiU-medarbetare har skrivit två kapitel i den nya upplagan av ”Lärobok Pedagogiska grunder”. Det är en viktig bok, ÖB lär alltid ha den i sin väska och den används flitigt inom Försvarsmakten.

Andreas Wallo och Jason Martin på Helixdagen 2019.

LiU utreder kompetenscentrum för hållbar industri

Forskare vid LiU har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt kompetenscentrum för framtidens hållbara industri. Konkurrensen är hård, men chanserna bedöms ändå som goda för att centret ska kunna bli verklighet inom några år.

Kollegor

Organisation