Kvalitetsutveckling, kvalitetsstyrning och lärande

Jag forskar och undervisar om processer som ligger bakom kvalitetsutvecklings- och kvalitetsstyrningsarbete i organisationer.

Forskning

Min forskning handlar om lärprocesser inom praktiker för kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning.

Undervisning

Jag undervisar främst i kvalitetsteknik och kvalitetsutveckling på grundläggande nivå för i första hand studenter inom huvudområdet industriell ekonomi. Mina undervisningsområden är främst fokuserade på kundfokus, processtyrning, process- och verksamhetsutveckling samt Lean-verktyg såsom VSM (värdeflödesanalys).

 

Jag undervisar i kurserna:

  • TMQU03, Offensiv kvalitetsutveckling
  • TMQU08, Kvalitets- och verksamhetsutveckling
  • TETS44, Logistik och kvalitetsutveckling.
  • TMUI02, Människa, teknik, organisation.
  • TMQU12 Lean production
  • 759G45 HRD: Learning, training, development, education and change in organizations.
  • 759G07, Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet

Examen

  • M.Sc. och fil.mag. i HRM/HRD, Linköpings universitet, 2015.
  • M.A. och fil.mag. i Tillämpad etik, Linköpings universitet, 2015
  • B.Sc. och fil.kand. i personal- och arbetsvetenskap, Linköpings universitet, 2014.

Senaste publikationer

2016

Jason Martin, Mattias Elg, Andreas Wallo, Henrik Kock

Performance measurement as a driver for learning and improvement in organizations

Ingår i 23rd EurOMA Conference, Trondheim, June 17-22, 2016

Konferensbidrag