Fotografi av Jason Martin

Jason Martin

Universitetslektor

Jag är managementforskare och i min forskning och undervisning fokuserar jag särskilt på ledningspraktiker och hur organisationer i förändring, på ett hållbart och framgångsrikt sätt, leder förändring som balanserar både anpassning och utveckling.

Att utveckla organisationer och ledningsförmåga för hållbar kvalitet 

Kombinationen av teknikutveckling, hållbarhetskrav samt social förändring påverkar i hög grad utvecklingen av arbetssätt och arbetsliv i samhället. Kunskap om hur dessa mekanismer påverkar ledning av den dagliga driften i organisationer är centralt för att förstå hur organisationer förändrar sig och utvecklar förmågor för att på ett hållbart sätt tillmötesgå nya och ständigt framväxande kundbehov. Kundbehovsdriven och hållbar förändring i organisationer präglas i hög grad av väl fungerande processer för kunskapsutveckling och organisatoriskt lärande, vilket i sin tur sätter kompetenser och förmågor i fokus och hur man kan utveckla dessa för att möjliggöra organisatorisk förändring.

Korta fakta

Jag är universitetslektor och docent i kvalitetsteknik på Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

Kort CV

 • Universitetslektor i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik 
 • Uppdrag som lärare, kursansvarig och examinator i ett flertal kurser
 • Biträdande handledare för doktorand
 • Föredragshållare, seminarieledare och kursledare inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet

Examina

 • Docent i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, IEI, LiU
 • Fil. dr i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, IEI, LiU
 • Fil. mag. i HRM/HRD, IBL, LiU
 • Fil. mag. i tillämpad etik , IKK, LiU

Tidigare erfarenheter

 • Forskningsassistent vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling, IEI, LiU
 • VD
 • Konsult i organisationsutveckling 
 • Reservofficer i Försvarsmakten 
 • Yrkesofficer i Försvarsmakten

Uppdrag

 • Sedan 2020 ersättare i programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) vid LiTH, Linköpings universitet
 • Sedan 2018 styrelseledamot styrelsen för Centrum för tillämpad etik (CTE) vid Linköpings universitet.
 • Från 2020 till 2023 koordinator för forskningscentret HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet
 • Från 2019 till 2022 forskarrepresentant i styrgruppen för värdegrundsarbetet vid Linköpings universitet.

Forskning

Jag forskar om förändringsledning och organisationsutveckling i sammanhang som präglas av en hög grad av digital och teknisk transformation.

Min forskning handlar främst om kompetenser i ledningspraktiker för daglig drift, i synnerhet avseende lednings- och lärandeprocesser, både i privat och offentlig sektor. I min forskning utgår jag från ett system- och processperspektiv, med kunskap om och förståelse för processers naturliga variation, systemtänkande och kunskapsteoretiska perspektiv.

Utifrån mina mångåriga erfarenheter som chef och ledare i både privat och offentlig sektor ser jag även kunskaper om individ- och arbets- och organisationspsykologi, ledarskap och etik som viktiga komponenter för att studera förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som inkluderar processer för förändring, utveckling och beslutsfattning i organisationer.

Publikationer

2023

2022

Undervisning

Jag föreläser och undervisar huvudsakligen i kvalitetsutveckling i kurser för ingenjörs- och civilingenjörsprogram på grundläggande och avancerad nivå på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Jag är examinator och kursansvarig för kurser inom civilingenjörsprogram på både grundläggande och avancerad nivå i ämnena kvalitetsutveckling samt forskningsmetodik. Jag undervisar även i kurser inom företagsekonomi, produktionsekonomi och statskunskap.  Jag handleder och examinerar även examensarbeten på masternivå med inriktning mot kvalitetsutveckling (TQIE33) inom LiU:s olika civilingenjörsprogram. Jag undervisar även i pedagogik och HRM/HRD för HR-programmet och Pedagogik 1–4 på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet.

Jag har även lett flera kurser för externa deltagare inom ramen för verksamheten vid HELIX-Competence Centre vid Linköpings universitet.

Nyheter

Kollegor

Organisation