Fotografi av Magdalena Smeds

Magdalena Smeds

Biträdande universitetslektor

Forskar och undervisar om kvalitets- och verksamhetsutveckling i organisationer. Forskning inom överstyrning, varför förändringar eller förbättringar som görs i organisationer inte leder till förväntade resultat, samt förbättring av vårdprocesser.

Korta fakta

Akademiska meriter

 • Civilingenjör Maskinteknik, 2017
 • Teknisk Licentiat, 2019
 • Doktor i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, 2022

Forskning

 • Utveckling av hälso- och sjukvård med särskilt intresse för förbättring och organisering av vårdprocesser.
 • Överstyrning i processer.

Utbildning

 • Ansvarig för masterprofil/inriktning kvalitets- och verksamhetsutveckling för civilingenjörsprogrammen I och M och Quality management för IND
 • Kursansvarig och examinator för kurserna Offensiv Kvalitetsutveckling (TMQU03) och Statistisk kvalitetsstyrning (TMQU31)
 • Lärare för kurser i kvalitets- och verksamhetsutveckling exempelvis Six Sigma (TMQU04), Lean production (TMQU12) och Logistik och kvalitetsutveckling inom vården (TETS56)
 • Handledare för masterprojektarbeten och examensarbeten inom kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Lärarrepresentant i programplanegruppen för civilingenjörsprogrammet EMM och masterprogrammet SUS

Nätverk & samverkan

 • HELIX Competence Center
 • Svenska Förbundet för Kvalitet Öst (SFK)

Mina plattformar

Undervisning och utbildning

Så mycket mer än bara en lärare!

Utbildning handlar om så mycket mer än bara utbytet mellan lärare och student i sal. Att arbetet kring utbildning och undervisning är mångfacetterat gör enligt mig det hela extra roligt och utmanande. Några av delarna i detta arbete beskrivs nedan.

Kursansvarig, lärare och handledare

I min undervisning ingår klassiska moment som att föreläsa, hålla seminarier och lektioner samt att skapa och rätta tentor och inlämningsuppgifter. Jag är kursansvarig för kurserna Offensiv Kvalitetsutveckling och Statistisk Kvalitetsstyrning och undervisar även i kurserna:

 • Logistik och Kvalitet i Vården, TETS56
 • Lean Production, TMQU12
 • Six Sigma Quality, TMQU04
 • Produktionssystemets Planering och Ekonomi, TPPE91

Jag är även handledare i projektkursen i kvalitetsutveckling (12 hp) och för examensarbeten (30 hp).

Masterprofilansvarig

I min roll som masterprofilansvarig är jag den som har övergripande ansvar för kommunikationen om masterprofilerna Kvalitets- och verksamhetsutveckling, som framförallt ges för civilingenjörsprogrammen i Maskinteknik och Industriell ekonomi och Quality Management, som framförallt ges för mastersprogrammet i Industrial Engineering and Management. Främst innebär detta att jag presenterar profilerna vid valinformations tillfällen eller öppet hus som erbjuds studenterna på de berörda programmen och att jag är kontaktperson för nuvarande studenter, presumtiva studenter och andra intressenter som har frågor kring innehållet i profilerna eller våra kurser generellt. 

Utbildningsutvecklare

Något jag verkligen brinner för är att bidra till utbildningsutveckling på såväl kurs-, masterprofils-, utbildningsprograms- och universitetsnivå. Detta är något jag ägnat oräkneliga timmar åt som elevrådsrepresentant, Utbildningsansvarig vid Linköpings teknologers studentkår (LinTek, 2013/14) och i nutid även som doktorandrepresentant i LiTH-styrelsen och Tekniska Fakultetens forskarutbildningsnämnd (FuN) (2017-2021) och programplanegruppen för civilingenjörsprogrammet Energi Miljö Management och masterprogrammet Sustainability Engineering and Management (SUS) vid Linköpings universitet (2022). Drivkraften bakom mitt engagemang är en vilja att bidra till att Linköpings Universitet kan erbjuda moderna utbildningar i världsklass.

Forskning

Forskning som bidrar till långsiktigt och hållbart kvalitetsarbete 

Överstyrning

I min forskning om överstyrning studerar jag varför vissa förändringar som görs i organisationer i syfte att skapa förbättring inte leder till förväntade resultat och inte blir hållbara på lång sikt.

Standardisering och anpassning av vårdprocesser

Jag forskar även om hur standardisering och anpassning av vård kan bidra till att göra den mer kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt att den utförs i rimlig tid.

Publikationer

2022

2021

Kollegor

Organisation