Fotografi av Magdalena Smeds

Magdalena Smeds

Biträdande universitetslektor

Forskar och undervisar om kvalitets- och verksamhetsutveckling i organisationer. Forskning inom överstyrning, varför förändringar eller förbättringar som görs i organisationer inte leder till förväntade resultat, samt förbättring av vårdprocesser.

Disputation Visa/dölj innehåll

Disputation i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik: Magdalena Smeds

Magdalena Smeds, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Tampering: Towards an Understanding of Why Improvement Efforts Sometimes Fail". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Johan Lilja, docent, Mittuniversitetet. Kontakta magdalena.smeds@liu.se för Zoom-länk innan disputationen.

Börjar 25 mars 2022 kl. 10.00
Slutar 25 mars 2022 kl. 12.00
Plats ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och Zoom
Kontakt Magdalena Smeds
013-28 15 85

Korta fakta Visa/dölj innehåll

Akademiska meriter

 • Civilingenjör Maskinteknik, 2017
 • Teknisk Licentiat, 2019

Forskning

 • Utveckling av hälso- och sjukvård med särskilt intresse för förbättring och organisering av vårdprocesser.
 • Överstyrning i processer.

Utbildning

 • Ansvarig för masterprofil/inriktning Kvalitets- och verksamhetsutveckling för civilingenjörsprogrammen I och M och Quality management för IND
 • Kursansvarig för kursen Statistisk kvalitetsstyrning (TMQU31)
 • Lärare för kurser i kvalitets- och verksamhetsutveckling exempelvis Six Sigma (TMQU04), Statistisk kvalitetsstyrning (TMQU31) och Logistik och kvalitetsutveckling inom vården (TETS56)
 • Handledare för projektarbeten och examensarbeten inom kvalitets- och verksamhetsutveckling

Nätverk & samverkan

 • HELIX Competence Center
 • Svenska Förbundet för Kvalitet Öst (SFK)

Mina plattformar

Undervisning och utbildning Visa/dölj innehåll

Så mycket mer än bara en lärare!

Utbildning handlar om så mycket mer än bara utbytet mellan lärare och student i sal. Att arbetet kring utbildning och undervisning är mångfacetterat gör enligt mig det hela extra roligt och utmanande. Några av delarna i detta arbete beskrivs nedan.

Kursansvarig, lärare och handledare

I mitt undervisning ingår klassiska moment som att föreläsa, hålla seminarier och lektioner samt att skapa och rätta tentor och inlämningsuppgifter. Jag är kursansvarig för kursen Statistisk kvalitetsstyrning och undervisar även i kurserna:

 • Logistik och Kvalitet i Vården, TETS56
 • Lean Production, TMQU12
 • Six Sigma Quality, TMQU04
 • Produktionssystemets Planering och Ekonomi, TPPE91

Jag är även handledare i projektkursen i kvalitetsutveckling (12 hp) och för examensarbeten (30 hp).

Masterprofilansvarig

I min roll som masterprofilansvarig är jag den som har övergripande ansvar för kommunikationen om masterprofilerna Kvalitets- och verksamhetsutveckling, som framförallt ges för civilingenjörsprogrammen i Maskinteknik och Industriell ekonomi och Quality Management, som framförallt ges för mastersprogrammet i Industrial Engineering and Management. Främst innebär detta att jag presenterar profilerna vid valinformations tillfällen eller öppet hus som erbjuds studenterna på de berörda programmen och att jag är kontaktperson för nuvarande studenter, presumtiva studenter och andra intressenter som har frågor kring innehållet i profilerna eller våra kurser generellt. 

Utbildningsutvecklare

Något jag verkligen brinner för är att bidra till utbildningsutveckling på såväl kurs-, masterprofils-, utbildningsprograms- och universitetsnivå. Detta är något jag ägnat oräkneliga timmar åt som elevrådsrepresentant, Utbildningsansvarig vid Linköpings teknologers studentkår (LinTek, 2013/14) och i nutid (2017-2021) även som doktorandrepresentant i LiTH-styrelsen  och tekniska fakultetens forskarutbildningsnämnd (FuN) vid Linköpings universitet. Drivkraften bakom mitt engagemang är en vilja att bidra till att Linköpings universitet kan erbjuda moderna utbildningar i världsklass.

Forskning Visa/dölj innehåll

Överstyrning

I min forskning om överstyrning studerar jag varför vissa förändringar som görs i organisationer i syfte att skapa förbättring inte leder till förväntade resultat och inte blir hållbara på lång sikt.

Standardisering och anpassning av vårdprocesser

Jag forskar även om hur standardisering och anpassning av vård kan bidra till att göra den mer kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt att den utförs i rimlig tid.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll