Djurens beteende, personlighet och inlärning - Lövlie group

teaserbild Lovlie Group

Genom vår forskning vill vi förstå variation i beteende, och det mesta av vår forskning fokuserar på orsaker och konsekvenser av djurens personlighet, inklusive sexuell selektion, parasitinfektioner och djurkognition.

For more information in English, please click on top of this site

Video

Video

Bra uppväxtmiljö hjälper höns mot stress

Kycklingar som växer upp i en varierad och kontrollerbar miljö behåller sin optimistiska livssyn och hanterar stress bättre än individer som växer upp i en karg miljö, enligt forskning ledd av Hanne Løvlie vid Linköpings universitet.

Video

Djungelhönsens personlighet

Hanne Løvlie pratar djungelhöns, deras personligheter och halvfulla (eller halvtomma) glas med Karin från Vetenskapsfestivalen.

Video

Tuppar är schysstare mot sina släktingar

Forskning visar att tuppar är mindre aggressiva mot tuppar som de är släkt med jämfört med obesläktade konkurrenter i en parningssituation.

Nyheter

Röd djungelhöna

Hur kan impulsivitet påverka den röda djungelfågelns lynne?

Vid LiUs avdelning för biologi anstränger sig forskare hela tiden för att försöka förstå djurs beteenden. En av dem heter Laura Garnham, vars doktorsavhandling fokuserar på den röda djungelfågelns känslor och beteenden.

kyckling av djungelhöns tittar på mjölmask genom transparent plaströr.

Både tidiga upplevelser och genuttryck påverkar impulsivitet

Skillnader i impulsivitet mellan individer är kopplade till både erfarenhet och genuttryck, enligt en studie på tamhönsens anfader, det röda djungelhönset.

Kycklingar av röd djungelhöna (G. gallus) från studiepopulationen vid Linköpings universitet.

Tamhönsens anfader söker kontakt med människor

Även arter som inte är domesticerade kan potentiellt utveckla ett socialt samspel med människor, enligt en studie på djungelhöns. Forskarna hoppas att fynden leder till fler studier kring hur kontaktsökande med människan uppkommer.

Relaterat

Organisation