24 maj 2023

Vid LiUs avdelning för biologi anstränger sig forskare hela tiden för att försöka förstå djurs beteenden. En av dem heter Laura Garnham, vars doktorsavhandling fokuserar på den röda djungelfågelns känslor och beteenden.

Röd djungelhöna och Laura Garnham

Laura Garnham är en doktorand vid Linköpings universitet, med Henne Løvlie som handledare, som försvarar sin avhandling i biologi på fredag 13 maj 2022. Avhandlingen fokuserar på den röda djungelfågeln, och varför vissa är mer impulsiva än andra och vad det kan ha för konsekvenser. Ett intressant resultat är att impulsiviteten kan länkas till djungelfågelns känsloliv och lynne, kallat deras affektive state.

- Impulsivitet kan därför också knytas till fågelns välmående. Om du har ett gott humör så är det sannolikt att du också mår bättre, säger Laura Garnham. 

Så hur mäter man hur impulsivitet hör ihop med känslolivet hos djungelfåglar? Tillsammans med andra forskare i Hanne Løvlies forskargrupp har Laura genomfört tester på unga kycklingar, äldre kycklingar och fullvuxna fåglar. Testen har gått ut på att testa optimism, stress och rädsla, samt impulsivitet. Sedan har de letat efter länkar mellan lynne och impulsivitet. 

För att testa optimism genomförde forskarna ett test kallat ‘Cognitive judgement bias test’. Först tränades fåglarna att välja mellan två stycken färger, en svart skål och en vit skål. Den vita skålen innehöll mat medan den svarta skålen var tom och slösade bort fågelns energi i onödan. 

- När fågeln hade lärt sig de två färgsignalerna visade vi dem en grå skål. Hur tolkar de den grå färgen? Ser fågeln glaset som halvfullt eller halvtomt, säger Laura Garnham.

Antagandet är att de mer optimistiska djungelfåglarna kommer att vara snabbare fram till den grå skålen, eftersom de är mer övertygade om att de kommer få en belöning. 
För att mäta negativa känslor använda Laura sig av ett test som forskare använt på kycklingar sedan 1950-talet, kallat ‘Tonic immobility test’. Om en röd djungelfågel hålls fast på rygg reagerar fågeln med ett frysa, som om den spelar död.

- Försiktigt lägger man dem på rygg och lägger handen på dem så att de inte kan flytta sig. Sedan ta man bort handen och mäter hur lång tid det tar för den att lämna det frysta läge. Tiden detta tar korrelerar med hur rädd och stressad fågeln är generellt.

Sist men inte minst testades fåglarnas impulsivitet i ett ‘Detour test’. Där får fåglarna först lära sig hur de får ut mat ur en ogenomskinlig cylinder. När de vet hur man gör detta får de testa att göra samma sak med en genomskinlig cylinder. 

- Nu ser de maten framför sig och har en automatisk impuls att kasta sig över den. För att nå maten måste de dämpa den impulsen och i ställer använda den omväg de lärde sig av den ogenomskinliga cylindern, säger Laura. 

Det var skillnader mellan kycklingarnas beteende beroende på hur gamla de var. Hos de unga kycklingarna var det en länkt mellan hög impulsivitet och positivitet.

- Hos unga kycklingar verkar det som att impulsivitet leder till ett mer positivt lynne, eller att ett positivt lynne leder till mer impulsivitet. Mer forskning behövs för att utforska detta. Hos äldre kycklingar och fullvuxna fåglar hittade vi dock ingen länk mellan affective state och impulsivitet. 

 

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.