Läkemedel för människor påverkar syrsors beteende

Varför uppvisar djur olika personligheter? Forskare vid LiU använde läkemedel för människor som påverkar två signalämnen i hjärnan, serotonin och dopamin, för att se om dessa påverkar beteendet även hos andra arter. Ta en närmare titt i videon på syrsorna som användes i studien.


Inom många djurarter uppvisar individer olika personligheter. Exempelvis är en del individer konsekvent mer djärva än andra.Robin Abbey-Lee, postdoktor (stillbild frÃ¥n video).Robin Abbey-Lee, postdoktor (stillbild från video).

– Men inom biologin förstår vi fortfarande inte fullt ut vad som ligger bakom att människor eller djur uppvisar olika personligheter. Hos människor tenderar personer med olika nivåer av signalämnen i hjärnan, som serotonin eller dopamin, att bete sig olika. Men vi vet inte om variation i dessa signalämnen kan förklara skillnader i personlighet hos andra arter, och om signalämnen orsakar de observerade skillnaderna, eller om både skillnaderna i beteende och nivåer av signalämnen beror på någon annan underliggande faktor, säger Robin Abbey-Lee, postdoktor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM.

Forskarna ville därför förändra nivåerna av signalämnena serotonin och dopamin för att undersöka detta, och använde syrsor för studien. De gjorde det genom att ge syrsorna läkemedel som påverkar serotonin- respektive dopaminsystemen och som används för att behandla människor vid Parkinsons sjukdom respektive depression.Hanne Løvlie Foto Anna Nilsen

– I den här studien ville vi ta oss an en viktig kunskapslucka genom att experimentellt ändra nivåerna av de här signalämnena och se om det kunde resultera i en beteendeförändring hos syrsorna, säger Hanne Løvlie, biträdande professor vid IFM, som har lett studien.

Forskarna fann att förändrade serotoninnivåer gjorde syrsorna mindre aktiva och mindre aggressiva. Ändrade dopaminnivåer var däremot inte kopplat till beteendeförändringar hos syrsorna.

– Detta tyder på att serotonin har en tydligare underliggande roll i dessa beteenden, säger Hanne Løvlie.

Resultaten förbättrar vår förståelse för varför djur har personlighet. Fynden lyfter dessutom frågan om hur de ökade nivåerna av läkemedel som läcker ut i naturen via vårt avloppsvatten påverkar djurlivet.

Studien har publicerats i Scientific Reports och finansierats med stöd av Centrum för systemneurobiologi vid Linköpings universitet.Artikeln:Experimental manipulation of monoamine levels alters personality in crickets”, Robin N Abbey-Lee, Emily J Uhrig, Laura Garnham, Kristoffer Lundgren, Sarah Child and Hanne Løvlie, (2018), Scientific Reports, publicerad online 1 november 2018, doi: 10.1038/s41598-018-34519-z

Film om forskningen

Varför uppvisar djur olika personligheter?

Är skillnader i djurs personlighet kopplat till signalämnen i hjärnan? Forskare vid LiU använde läkemedel för människor för att se om dessa påverkar beteendet även hos andra arter, som syrsor. Se i filmen hur de gjorde.

Kontakt

Liknande forskning

Mer forskning om djur beteende

Senaste nytt från LiU