Utbildning inom området

Utbildning inom medie- och informationsteknik

Medie- och informationsteknik undervisar på ett flertal utbildningsprogram på olika nivåer. Många studenter gör även sina examensarbeten hos oss, ofta i samarbete med företag. Vi håller också i forskarutbildning där vi ger kurser inom våra forskningsområden.

Utbildningsprogram

Examensarbeten

Studenter vid såväl Linköpings universitet som andra lärosäten är välkomna att göra sina examensarbeten hos oss. Ni kan antingen göra era examensarbeten i någon av våra forskargrupper eller göra ett examensarbete för till exempel ett företag med någon av våra forskare som handledare. Här hittar du aktuella förslag på examensarbeten som kan göras i någon av våra forskargrupper.

Tillhör du ett företag eller en organisation som vill ha en exjobbare från oss hos er? Här finner du mer information om hur det går till.

Kontaktperson för grundutbildningen inom Medie- och informationsteknik är avdelningens studierektor Camilla Forsell.

Forskarutbildning

Organisation