Utbildning inom medie- och informationsteknik
Visa/dölj innehåll

Medie- och informationsteknik undervisar på ett flertal utbildningsprogram på olika nivåer. Många studenter gör även sina examensarbeten hos oss, ofta i samarbete med företag. Vi håller också i forskarutbildning där vi ger kurser inom våra forskningsområden.

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Examensarbeten
Visa/dölj innehåll

Studenter vid såväl Linköpings universitet som andra lärosäten är välkomna att göra sina examensarbeten hos oss. Ni kan antingen göra era examensarbeten i någon av våra forskargrupper eller göra ett examensarbete för till exempel ett företag med någon av våra forskare som handledare.

Kontaktperson för grundutbildningen inom Medie- och informationsteknik är avdelningens studierektor Camilla Forsell.

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll