Utbildning inom medie- och informationsteknik Visa/dölj innehåll

Medie- och informationsteknik undervisar på ett flertal utbildningsprogram på olika nivåer. Många studenter gör även sina examensarbeten hos oss, ofta i samarbete med företag. Vi håller också i forskarutbildning där vi ger kurser inom våra forskningsområden.

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Examensarbeten Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll