Vår forskning

Forskning vid Medie- och informationsteknik

Medie- och informationsteknik bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med internationell genomslagskraft. Avdelningen är världsledande på forskning om visualisering av stora datamängder från till exempel medicinska avbildningstekniker och kameror som kan hantera stora omfång av ljusintensitet.

Forskningsledare för Medie- och informationsteknik är professor Anders Ynnerman. Nedan kan ni läsa mer om den spännande forskningen inom de sex forskningsenheterna, nationella och internationella forskningssamarbeten som vi deltar i, samt våra senaste publikationer. Medie- och informationsteknik är värd för forskningen inom Norrköpings Visualiseringscenter C som koordineras genom C-research.

De senaste avhandlingarna

Forskningsenheter

Domen på Visualiseringscenter C

C-research

C-research är en centrumbildning för koordination av forskning inom visualisering och för dess användande inom forskning och utbildning, både för vetenskaplig kommunikation och för publik spridning.

Forskningssamarbeten

Publikationer

2024

Christian Simonsson, Elin Nyman, Peter Gennemark, Peter Gustafsson, Ingrid Hotz, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Gunnar Cedersund (2024) A unified framework for prediction of liver steatosis dynamics in response to different diet and drug interventions Clinical Nutrition, Vol. 43, s. 1532-1543 Vidare till DOI
Emilia Ståhlbom, J. Molin, Anders Ynnerman, Claes Lundström (2024) Should I make it round? Suitability of circular and linear layouts for comparative tasks with matrix and connective data Computer graphics forum (Print) Vidare till DOI
Danhua Lei, Ehsan Miandji, Jonas Unger, Ingrid Hotz (2024) Sparse q-ball imaging towards efficient visual exploration of HARDI data Computer graphics forum (Print) Vidare till DOI
Kajetan Enge, Elias Elmquist, Valentina Caiola, Niklas Rönnberg, Alexander Rind, Michael Iber, Sara Lenzi, Fangfei Lan, Robert Höldrich, W. Aigner (2024) Open Your Ears and Take a Look: A State‐of‐the‐Art Report on the Integration of Sonification and Visualization Computer graphics forum (Print), Vol. 43, Artikel e15114 Vidare till DOI
Elias Elmquist, Kajetan Enge, Alexander Rind, Carlo Navarra, Robert Höldrich, Michael Iber, Alexander Bock, Anders Ynnerman, Wolfgang Aigner, Niklas Rönnberg (2024) Parallel Chords: an audio-visual analytics design for parallel coordinates Personal and Ubiquitous Computing Vidare till DOI
Lonni Besançon, Guillaume Cabanac, Cyril Labbe, Alexander Magazinov (2024) Sneaked references: Fabricated reference metadata distort citation counts Journal of the Association for Information Science and Technology Vidare till DOI
Alina Pranovich, Jeppe Revall Frisvad, Sergiy Valyukh, Sasan Gooran, Daniel Nyström (2024) Empirical BRDF model for goniochromatic materials and soft proofing with reflective inks. IEEE Computer Graphics and Applications Vidare till DOI
Bengt Eliasson, Mark E Dieckmann, X Y Jiang, Zheng-Ming Sheng, C S Liu (2024) Role of spontaneous thermal emissionsin inflationary laser Raman instability Physics of Plasmas, Vol. 31, Artikel 053303 Vidare till DOI

Organisation