Meningsskapande och kultur

Världskarta graffiti. World map graffiti
Foto: iStock Photo

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Meningsskapande och kultur.

Förståelsen av klimatförändringar uttrycks på olika sätt genom vetenskap, politik, konst och aktivism. Inom detta forskningsområde analyserar vi hur olika föreställningar om klimatförändringar formas och styr olika aktörers sätt att agera. Vi utforskar dystopier om miljöförstöring och katastrof men också mer hoppfulla föreställningar som bjuder in till eftertanke om relationen mellan natur och samhälle, ekonomi och ekologi, vetenskap och fiktion och expertis och medborgarskap. Inom dessa föreställningsvärldar utforskar vi kulturella drivkrafter som oro och förträngning samt innovationskraft och klimatkamp.

Projekt

Naturbild på stenar vid Lysekil.

Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

Bild på panelsamtalet

Panelsamtal och konstutställning om klimatomställningens komplexitet

Behöver klimatomställningen vara rättvis? Det har forskare från Linköpings universitet undersökt inom ramen för ett forskningsprojekt gällande tre svenska industriorter. Som avslutning på projektet hölls ett panelsamtal och en vernissage om ämnet.

Barn gör pappersfigurer på träbakgrund.

Världen behöver en ny berättelse

I projektet ”Världen behöver en ny berättelse” - narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning samverkar forskare och förskolepersonal i frågor som rör hållbar utveckling, FNs globala mål och Agenda 2030.

Fiji Marriott Resort Momi Bay, Nadi, Fiji

Ontologisk (o)säkerhet i en föränderlig värld

Klimatförändringar leder till utmaningar vad gäller säkerhet och hälsa. Därför behöver vi förstå hur politiska och praktiska aspekter samspelar med subjektiva och levda erfarenheter av säkerhets- och hälsoutmaningar.

Skolstrejk om klimatet.

Ungas representation i världspolitiken: klimat, migration och hälsa

De senaste åren har ungas deltagande lyfts fram som avgörande för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar om klimat, migration och hälsa. Trots detta fortsätter formerna för ungas representation i internationell politik att ifrågasättas.

Barn som demonstrerar

Att växa upp i en varmare värld

I augusti 2018 började 15-åriga Greta Thunberg att skolstrejka i protest mot en vuxenvärld som misslyckats med att ta klimatförändringarna på allvar. Sedan dess har Fridays for Future vuxit till en av de största proteströrelserna någonsin.

Kontakt

Om CSPR