Meningsskapande och kultur

Världskarta graffiti. World map graffiti
Foto: iStock Photo

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Meningsskapande och kultur.

Förståelsen av klimatförändringar uttrycks på olika sätt genom vetenskap, politik, konst och aktivism. Inom detta forskningsområde analyserar vi hur olika föreställningar om klimatförändringar formas och styr olika aktörers sätt att agera. Vi utforskar dystopier om miljöförstöring och katastrof men också mer hoppfulla föreställningar som bjuder in till eftertanke om relationen mellan natur och samhälle, ekonomi och ekologi, vetenskap och fiktion och expertis och medborgarskap. Inom dessa föreställningsvärldar utforskar vi kulturella drivkrafter som oro och förträngning samt innovationskraft och klimatkamp.

Projekt

Kontakt

Om CSPR