Spänningsaktiverade jonkanalers molekylära fysiologi

IKE- Spanningsaktiverade jonkanalers molekylara fysiologi

Vi drivs av elektricitet. Varje tanke, varje hjärtslag, varje kroppsrörelse styrs av blixtsnabba elektriska impulser. Dessa impulser beror på att kanaler i cellernas membran öppnar sig och släpper igenom elektriskt laddade joner.

Jonkanalen ser ut som ett timglas där den smala midjan avgör vilka joner som får passera; i ena änden finns en port som kan öppna och stänga kanalen. När cellens elektriska spänning förändras rör sig elektriskt laddade aminosyror i jonkanalens väggar; rörelsen av dessa laddningar öppnar porten; laddningarna fungerar alltså som ett handtag till porten. Vår forskning har klargjort var dessa laddningar finns och hur de rör sig för att öppna porten.

Klassiska läkemedel mot smärta, epilepsi och hjärtarytmier verkar genom att korka igen kanalen och därigenom förhindra fortledningen av elektriska impulser. Andra läkemedel kan bända upp eller stänga själva porten. Till skillnad från dessa tidigare kända mekanismer har vi funnit och kartlagt en ny verkningsmekanism där portens laddningar är måltavla för nya typer av läkemedel. Dessa upptäckter kan förhoppningsvis leda till bättre behandling av sjukdomar som beror på förändrad elektrisk retbarhet, som epilepsi och hjärtarytmier.

Molekylära rörelser som får oss att tänka

Se molekylernas rörelser som får oss att tänka

Ansvarig forskare

Medarbetare

Nyheter

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

Tre män och en kvinna utanför Campus US.

SciLifeLab etablerar nytt forskningssäte vid LiU

Nu är Linköpings universitet ett av fyra nya säten i den svenska forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. Teknik, kompetens, metoder och satsningar kan samordnas mer inom och mellan lärosätena. Invigning firas med SciLifeLab Day, den 10 oktober.

Äldre man lägger handen över hjärtat på joggingtur.

17 miljoner till hjärt-lungforskning

Nio forskare vid LiU har fått anslag från Hjärt-lungfonden. Forskningen som får pengar handlar om bland annat effekten av yoga på distans för personer med hjärtsvikt, immunförsvaret vid hjärtsjukdom och utveckling av nya läkemedel mot hjärtflimmer.

Forskningsområden

Organisation