22 juni 2021

Flera LiU-forskare har beviljats anslag i samband med Hjärnfondens utdelning av forskningsstöd. - Hjärnfondens bidrag är en substantiell del av min forskningsbudget, säger Anders Blomqvist, en av de forskare som fått forskningsstöd.

Bild på en hjärna i plast. Håkan Olausson, Anders Blomqvist, Fredrik Elinder, Maria Engström och Maria Jonson får alla pengar i Hjärnfondens senaste utdelning.

Hjärnfonden har delat ut över 100 miljoner i forskningsbidrag till sammanlagt 90 forskare, varav 4 från Linköpings universitet. Totalt rör det sig om 5,4 miljoner kronor i forskningsbidrag fördelat på 4 projekt tillsammans med 300 000 kronor för ett stipendium.

- Jag har haft förmånen att ha haft bidrag från Hjärnfonden under många år, och Hjärnfondens bidrag är en substantiell del av min forskningsbudget, säger Anders Blomqvist, professor emeritus vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) och en av de forskare som fått anslag.

Håkan Olausson, professor vid BKV, är en annan forskare som fått forskningsstöd från Hjärnfonden för projektet "Somatosensoriska och psykosociala mekanismer för smärtlindring".

- Bidraget innebär att jag tillsammans med en postdoc kan starta upp ett nytt forskningsprojekt där vi tittar på hur hjärnaktiviteter hos smärtpatient och terapeut samspelar vid massageliknande behandling, säger Håkan Olausson.

Läs mer om forskarna som fått bidrag och stipendium här nedan.

Forskningsbidrag

Forskare: Olausson, Håkan
Projekttitel: Somatosensoriska och psykosociala mekanismer för smärtlindring
Forskningsbidrag: 3 år x 800 000 (2,4 miljoner kr)
Område: Smärta
Institution: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Forskare: Blomqvist, Anders
Projekttitel: Mekanismer för immunsignalering till centrala nervsystemet
Forskningsbidrag: 2 x 800 000 (1,6 miljoner kr)
Område: Hjärnans funktion
Institution: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Forskare: Elinder, Fredrik
Projekttitel: Design av nya typer av läkemedel mot epilepsi
Forskningsbidrag: 1 x 800 000 kr
Område: Epilepsi
Institution: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Forskare: Engström, Maria
Projekttitel: Matematisk modellering för bedömning av reaktivitet i hjärnans blodkärl
Forskningsbidrag: 1 x 600 000 kr
Område: Hjärnans funktion
Institution: Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Stipendium

Forskare: Jonson, Maria
Projekttitel: Analys av en ny universalmarkör för neurodegenerativa sjukdomar
Stipendieanslag: 300 000 kr
Område: Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, annan demens
Institution: Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

 

Här kan du läsa mer om den forskning som fått pengar från Hjärnfonden de senaste åren.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.