23 maj 2024

Den 15 april hölls en uppstartskonferens för det svenska excellenscentret för Computational Social Science (SweCSS) vid Arbetets museum i Norrköping. Evenemanget samlade cirka 30 forskare från Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) och Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet.

En grupp människör som sitter i ett rum och tittar rakt fram. De är glada.

Professor Peter Hedström, huvudansvarig för SweCSS, inledde konferensen med att presentera centret och dess huvudsyften samt komponenter. Han betonade SweCSS:s roll som en forskningshubb och ett utbildningscenter vid frontlinjen inom det snabbt växande forskningsfältet Computational Social Science (CSS). CSS kombinerar storskaliga data, beräkningsintensiva metoder och tydligt formulerade teorier inom samhällsvetenskapen för att förbättra vår förståelse av mänskligt beteende och komplexa sociala dynamiker.

Deltagarna från IAS och IDA presenterade och diskuterade sin pågående forskning inom CSS. Detta inkluderade framsteg inom maskininlärning, textanalys och agentbaserad modellering, vilka har möjliggjort nya och rigorösa sätt att besvara grundläggande frågor inom samhällsvetenskap och humaniora.

SweCSS är resultatet av ett samarbete mellan IAS och IDA vid Linköpings universitet och stöds generöst av ett bidrag från Vetenskapsrådet. Centret strävar efter att stödja innovativa forskningssamarbeten och erbjuder forskarutbildning, samtidigt som det samarbetar med ledande forskare både i Sverige och internationellt.

Genom att främja forskning som kombinerar stora datamängder och avancerade beräkningsmetoder syftar SweCSS till att ge nya insikter i samhället och de dynamiker som styr det. Uppstartskonferensen markerar början på en lovande resa för centret, som fortsätter att utforska och utveckla banbrytande forskningssamarbeten inom detta framväxande och betydelsefulla fält.

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.