10 april 2024

SweCSS har precis introducerat sitt gästforskarprogrammet som är utformat för att främja samarbete mellan samhällsvetenskap och datavetenskap. Välkommen med din ansökan.

Höstbild med skylt E-huset och cyklist
Jonas Järmen

Gästforskarprogrammet gör det möjligt för excellenta professorer och unga forskare från hela världen att besöka SweCSS under kortare eller längre perioder (2-24 månader). Programmet ger gästforskaren tillgång till SweCSS:s forskningsinfrastruktur, inklusive en stor del av dess data och forskningsstöd.

Med finansiellt stöd från Vetenskapsrådet är programmet öppet för ansökningar från både unga forskare och seniora professorer världen över. Deltagarna kommer att ha tillgång till SweCSS:s forskningsinfrastruktur, inklusive dataresurser och supporttjänster, samt möjligheten att ansluta sig till dess akademiska gemenskap. Programmet är planerat att vara verksamt från 2024 till 2028, med löpande antagning av ansökningar.

Ansökningar, bestående av ett CV och en en-sida motivationsförklaring, kan riktas till Peter Hedström (peter.hedstrom@liu.se). För frågor, vänligen kontakta Maria Brandén (maria.branden@liu.se).

SweCSS gästforskarprogrammet syftar till att underlätta tvärvetenskaplig forskning och samarbete inom samhällsvetenskap och datavetenskap. 

Kontakt

Lär känna SweCSS

Organisation

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.