Visualisering, kommunikation och beslutsstöd

CSPR-forskare arbetar i Norrkopings beslutsarena
Foto: Thor Balkhed

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Visualisering, kommunikation och beslutsstöd.

Information och geografisk visualisering ses tillsammans med modellering av klimat- och miljöförändringar som effektiva hjälpmedel för att öka vår förståelse av komplexa och interfolierade utmaningar för samhälle och miljö. Visuella representationer kan underlätta avnämardialoger och spridning av forskningsrön till olika beslutssammanhang och användargrupper.

Inom det här forskningsområdet utvecklar vi interaktiva applikationer som integrerar olika typer av data för att stödja forskning, lärande/utbildning, planering och beslutsfattande. Vi analyserar även hur de tänkta användarna förstår visualiseringsstödd klimatkommunikation.

Projekt

Kontakt

Om CSPR