Visualisering, kommunikation och beslutsstöd

CSPR-forskare arbetar i Norrkopings beslutsarena
Foto: Thor Balkhed

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Visualisering, kommunikation och beslutsstöd.

Information och geografisk visualisering ses tillsammans med modellering av klimat- och miljöförändringar som effektiva hjälpmedel för att öka vår förståelse av komplexa och interfolierade utmaningar för samhälle och miljö. Visuella representationer kan underlätta avnämardialoger och spridning av forskningsrön till olika beslutssammanhang och användargrupper.

Inom det här forskningsområdet utvecklar vi interaktiva applikationer som integrerar olika typer av data för att stödja forskning, lärande/utbildning, planering och beslutsfattande. Vi analyserar även hur de tänkta användarna förstår visualiseringsstödd klimatkommunikation.

Projekt

Mobiltelefon

Citizensensing

Projektet bygger på medborgardeltagande där fokus ligger på att utveckla och testa ett riskhanteringssystem för att öka urban klimatresiliens. Projektet är ett samarbete mellan partnerinstitutioner i Portugal, Nederländerna och Norge.


Citizensensing
Vallastaden är en stadsdel i Linköping

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

Bevattning och dränering av åkermark.

Beslutsstöd för klimatanpassning i svenskt jordbruk och skogsbruk

Projektet bidrar till utvecklingen av skräddarsydda klimatindikatorer för användare inom jord- och skogsbrukssektorn för att skapa mer användbara underlag i arbetet med klimatanpassning.

Bild på solceller. Picture on suncell

Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen till det förändrade klimatet. Det här projektet gör den pågående omställningen synlig.

Bild på Ipad som visar internetverktyget Visadapt

Så kan huset klimatsäkras

Varmare väder, kraftigare regn, risk för översvämningar men också torka. Hur kommer klimatförändringarna att påverka våra hus och hem i Norden? Det går att ta reda på med några enkla klick på internet. VisAdapt heter verktyget.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Beslutsarenan i Norrköping.

Norrköpings Beslutsarena - en lokal där visualisering stödjer dialoger

Norrköpings Beslutsarena är en avancerad interaktiv lokal som erbjuder stöd i möten där komplicerade frågor eller skeenden diskuteras. Den används både i forskning och undervisning men kan också hyras aktörer inom den privata och offentliga sektorn.

Forskare i projektet visual water

Forskningsprojektet Visual Water

Extrema skyfall orsakar översvämningar och vattenföroreningar svenska städer. Vi utvecklar en visualiseringsplattform för klimatsäker dagvattenhantering.

Översvämning.

AI4ClimateAdaptation

AI4ClimateAdaptation utforskar kapaciteten för AI-baserad bildbehandling och textanalys för att bidra till att utvärdera precisionen av det nationella systemet för konsekvensbaserade vädervarningar samt bidra till vidareutveckling av systemet.

Kontakt

Om CSPR