30 november 2021

En miljardsatsning på forskning sker nu inom Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, som ska leda till utveckling av hållbara och effektiva material för att lösa några av samtidens stora utmaningar. Sex universitet deltar med Linköpings universitet som värduniversitet.

Helt återvinningsbara batterier, nya magnetiska material för eldrivna bilar, miljövänliga ersättningsmaterial för giftiga metaller, hundraprocentigt återbruk av dyrbara material, effektivare solceller och annan energiteknik är några exempel där skräddarsydda material kan lösa dagens stora miljöutmaningar.

Magnus Berggren vid entrén till Campus NorrköpingMagnus Berggren, föreståndare för WISE. Foto Magnus Johansson– Funktionella material är den viktigaste komponenten för att utveckla grön energiteknik och skapa cirkulära lösningar. Målet för programmet är att förstå och kunna skapa nya materialsystem ner på atomnivå. Fler exempel är energisnål elektronik, reningsteknik för vatten och luft och för att ta tillvara koldioxid, säger Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet och det nya forskningsprogrammets föreståndare.

Sex universitet deltar

Med en budget på enorma 2,7 miljarder svenska kronor under tio år ska nu utvalda excellenta materialforskare vid sex svenska universitet bidra till en hållbar värld.

– Detta är en otroligt viktig satsning för svensk forskning inom nya funktionella material där vi på djupet kan skapa nya tekniker för ett hållbart samhälle, intygar Olle Eriksson, professor vid Uppsala universitet och programmets vice föreståndare.

Deltar i programmet gör Uppsala universitet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, KTH Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet samt Linköpings universitet som också är värduniversitet.

Jan-Ingvar JönssonLiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson Foto Charlotte Perhammar– Detta är en fantastisk möjlighet för Sverige som forskningsnation att bidra till hållbara lösningar inom ett område där vi redan är världsledande men som nu möjliggör att vi kan sikta ännu högre och få stort internationellt genomslag. Vi är naturligtvis stolta och glada över förtroendet att få leda satsningen och ta nationellt ansvar för ett omfattande och betydelsefullt forskningsprogram, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor för Linköpings universitet.

Historisk satsning på naturvetenskap

Satsningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och är sannolikt den största enskilda satsningen på naturvetenskap i Sveriges historia.

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Kunskap ska växa fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås. Det övergripande syftet är att ta fram hållbara material men också att utbilda framtidens ledare inom samhälle, industri och universitet, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Utöver finansieringen av svensk toppforskning inom materialområdet ska även 25 internationella forskargrupper rekryteras till de sex svenska universiteten, en forskarskola ska byggas upp med plats för 180 doktorander och 180 postdoktorer. Av dessa är 30 industridoktorander och 30 postdoktorer från industrin.

– För att klara klimat- och miljömålen måste industrin ställa om snabbare. Genom ett nära samarbete i så kallade forskningsarenor skapas möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter mellan akademi och företag. Industrin får ta del av forskningsfronten inom materialvetenskapen och forskarna får insikter i företagens utmaningar, säger Sara Mazur, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ordförande för programmet.

Breda samarbeten

Tvärvetenskapliga samarbeten förväntas även ske med forskare inom de övriga stora Wallenbergprogrammen, som Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP, som även det har Linköpings universitet som värduniversitet, samt Wallenberg Wood Science center, WWSC, Datadriven life Science, DDLS, och Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT.

Läs mer hos Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.