02 december 2022

18 forskningsprojekt på Linköpings universitet har beviljats i den första utlysningen inom WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability. Totalt får 90 olika projekt, med två och fyra års löptid, stöd med sammanlagt 260 miljoner kronor.

Magnus Berggren vid entrén till Campus Norrköping
Professor Magnus Berggren, föreståndare för WISE. Magnus Johansson

Kvalitet och relevans

Av de 18 projekten på LiU är nio doktorandprojekt och nio projekt med forskare som har disputerat. Forskarna återfinns vid tre institutioner: Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI), Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) samt Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Samtliga LiU-bidrag framgår av bilagan nedan.

Övriga beviljade projekt inom utlysningen kommer att drivas på Chalmers tekniska högskola, KTH, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, samt inom partnergrupper vid Umeå universitet och Karlstads universitet.

– De beviljade projektbidragen håller mycket hög kvalitet och relevans för hållbarhet, och kommer att ledas av mycket framstående forskare, säger Magnus Berggren, professor vid LiU och föreståndare för WISE.

Forskningsprojekten är fördelade över hela spektrumet inom WISE:s vetenskapliga och tematiska områden. Könsfördelningen för beviljade projekt är 31 procent kvinnor och 69 procent män med en beviljandegrad på 54 procent för kvinnor och 44 procent för män. 61 procent av forskarna har erlagt doktorsexamen för mindre än 20 år sedan.

God återväxt

– Eftersom män är överrepresenterade inom materialforskning så är vi förstås glada att kvinnor har en relativt något högre beviljandegrad, säger Olle Eriksson, vice föreståndare för WISE och professor vid Uppsala universitet.

– Dessutom så kan vi konstatera att återväxten generellt är mycket god inom området, fortsätter Magnus Berggren. 

WISE är den största satsningen någonsin inom materialvetenskap i Sverige och kommer att omfatta stora satsningar vid flera universitet i Sverige under drygt tio år. Genom samarbeten med industri och samhälle ska WISE främja omställningen mot ett hållbart samhälle och samtidigt flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap och etablera Sverige som en ledande nation inom området.

WISE finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med en total budget för programmet på nära tre miljarder kronor under 2022–2033.

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.