02 december 2022

18 forskningsprojekt på Linköpings universitet har beviljats i den första utlysningen inom WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability. Totalt får 90 olika projekt, med två och fyra års löptid, stöd med sammanlagt 260 miljoner kronor.

Magnus Berggren vid entrén till Campus Norrköping Professor Magnus Berggren, föreståndare för WISE. Magnus Johansson

Kvalitet och relevans

Av de 18 projekten på LiU är nio doktorandprojekt och nio projekt med forskare som har disputerat. Forskarna återfinns vid tre institutioner: Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI), Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) samt Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Samtliga LiU-bidrag framgår av bilagan nedan.

Övriga beviljade projekt inom utlysningen kommer att drivas på Chalmers tekniska högskola, KTH, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, samt inom partnergrupper vid Umeå universitet och Karlstads universitet.

– De beviljade projektbidragen håller mycket hög kvalitet och relevans för hållbarhet, och kommer att ledas av mycket framstående forskare, säger Magnus Berggren, professor vid LiU och föreståndare för WISE.

Forskningsprojekten är fördelade över hela spektrumet inom WISE:s vetenskapliga och tematiska områden. Könsfördelningen för beviljade projekt är 31 procent kvinnor och 69 procent män med en beviljandegrad på 54 procent för kvinnor och 44 procent för män. 61 procent av forskarna har erlagt doktorsexamen för mindre än 20 år sedan.

God återväxt

– Eftersom män är överrepresenterade inom materialforskning så är vi förstås glada att kvinnor har en relativt något högre beviljandegrad, säger Olle Eriksson, vice föreståndare för WISE och professor vid Uppsala universitet.

– Dessutom så kan vi konstatera att återväxten generellt är mycket god inom området, fortsätter Magnus Berggren. 

WISE är den största satsningen någonsin inom materialvetenskap i Sverige och kommer att omfatta stora satsningar vid flera universitet i Sverige under drygt tio år. Genom samarbeten med industri och samhälle ska WISE främja omställningen mot ett hållbart samhälle och samtidigt flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap och etablera Sverige som en ledande nation inom området.

WISE finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med en total budget för programmet på nära tre miljarder kronor under 2022–2033.

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.