Bygg

Bygglogistik och hållbart byggande

Bygglogistik
Snabbare och billigare med bygglogistik. iStock photo

Byggforskningen är huvudsakligen inriktad mot bygglogistik där LiU har en unik position. Men forskning bedrivs även inom området hållbara byggnader. Angränsande forskning finns även inom områden som ekonomi , marknadsföring och konstruktion. 

Forskningen i bygglogistik är behovsmotiverad  med det övergripande målet att branschen ska kunna bygga effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet.  Den totala byggkostnaden skall kunna sänkas med 25 procent jämfört med dagens generella nivåer. För att lyckas med detta fokuseras forskningen på tre delvis olika, men samverkande områden inom bygglogistiken; försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan.

Forskningen kring hållbar utveckling av den byggda miljön innefattar hur olika krav på byggnadens funktion kan kombineras med effektiv användning av energi och resurser och med en minimal påverkan på klimat och miljö. 

Forskning

Nyheter