Bygg

Byggforskningen är huvudsakligen inriktad mot bygglogistik där LiU har en unik position. Men forskning bedrivs även inom området hållbara byggnader. Angränsande forskning finns även inom områden som ekonomi , marknadsföring och konstruktion. 

Forskningen i bygglogistik är behovsmotiverad  med det övergripande målet att branschen ska kunna bygga effektivare med avseende på tid, kostnad och kvalitet.  Den totala byggkostnaden skall kunna sänkas med 25 procent jämfört med dagens generella nivåer. För att lyckas med detta fokuseras forskningen på tre delvis olika, men samverkande områden inom bygglogistiken; försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan.

Forskningen kring hållbar utveckling av den byggda miljön innefattar hur olika krav på byggnadens funktion kan kombineras med effektiv användning av energi och resurser och med en minimal påverkan på klimat och miljö. 

Forskning

Nyheter 

Byggkranar

Planering ska ge billigare byggen

I ett Vinnova-finansierat projekt ska nu både bygg- och återvinningsindustrin få ett nytt planeringsverktyg. Allt för att tillgängliga resurser ska kunna användas effektivare. Anna Fredriksson, forskare inom bygglogistik leder projektet.

Skandinavisk design med mycket trä

Populärt med inredning i trä

Majoriteten av de tillfrågade i en stor studie vill ha synligt trä i sin bostad, helst i vardagsrum och sovrum, och det ska vara i ljusa kulörer. Det visar en enkätundersökning besvarad av 7000 personer i sju europeiska länder.

Byggarbetsplats

Effektivare bygge med rätt vald produktionsstrategi

Behovet av nya bostäder är rekordstort och byggbranschen står inför utmaningen att bygga snabbt och med hög kvalitet utan att byggkostnaderna skenar. I Henric Jonssons doktorsavhandling får byggföretagen stöd i att utforma sin produktionsstrategi.